LEGE nr. 370 din 21 decembrie 2007privind schimbarea denumirii oraşului Basarabi, judeţul Constanţa, în Murfatlar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Denumirea oraşului Basarabi, judeţul Constanţa, se schimbă în Murfatlar. (2) Localităţile componente ale oraşului Murfatlar sunt Murfatlar şi Siminoc.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 21 decembrie 2007.Nr. 370.-----------