LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege  +  Articolul IArt. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 174. - Pentru învăţământul de stat obligatoriu se asigură gratuit manualele şcolare, inclusiv în format electronic pe pagina proprie de internet a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi pe CD, unde este cazul. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior care provin din familii care au venitul lunar pe membru egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară."  +  Articolul II.Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NORICA NICOLAIBucureşti, 21 decembrie 2007.Nr. 365.---------------