HOTĂRÂRE nr. 1.516 din 12 decembrie 2007privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la nr. M.E.F. 37.766, 37.769 şi 37.772, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara, se modifică conform nr. crt. 1-3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Se înscriu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara două imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 şi 5 din anexă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2007.Nr. 1.516.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4374423 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetaredezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *FONT 9*
   
  ┌───┬──────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬────────┐ │Nr.│ Nr. │ Codul │Denumirea│ Datele de identificare │ Anul │Valoarea│ │crt│ M.F. │ de │ ├─────────────┬──────────┬────────────┤dobândi-│ de │ │ │ │clasi- │ │ Descrierea │Vecinătă- │ Adresa │ rii/ │inventar│ │ │ │ficare │ │ tehnică │ţile (după│ │dării în│ (lei) │ │ │ │ │ │ (pe scurt) │caz, pe │ │folosin-│ │ │ │ │ │ │ │scurt) │ │ţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤ │ 1.│37.766│8.29.06│Clădire │Suprafaţa │E- Str. 22│Ţara: │1999 │1.396.75│ │ │ │ │sediu │construită │Decembrie │România, │ │ │ │ │ │ │Deva │= 301 mp │S-ORSA │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │V-privat │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată │N-SRI │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │= 539 mp │ │Deva, │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │Bd. 22 │ │ │ │ │ │ │ │utilă │ │Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │= 447 mp │ │nr. 222 │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 3.637 mp │ │ │ │ │ ├───┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤ │ 2.│37.769│8.29.06│Clădire │Suprafaţa │E-Agromec │Ţara: │1977 │265.293 │ │ │ │ │sediu │construită │Orăştie │România, │ │ │ │ │ │ │Orăştie │= 118,26 mp │S-drum │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │V-teren │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată │agricol │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │= 188,46 mp │N-teren │Orăştie, │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │agricol │Str. Luncii │ │ │ │ │ │ │ │terenului │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │ │= 3.289,06 mp│ │ │ │ │ ├───┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤ │ 3.│37.772│8.29.06│Clădire │Suprafaţa │E-teren │Ţara: │1974 │282.475 │ │ │ │ │sediu şi │construită │agricol │România, │ │ │ │ │ │ │împrej- │= 119,12 mp │S-păşune │judeţul │ │ │ │ │ │ │muire │P+1 │V-drum │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │Haţeg │Suprafaţa │N-privat │oraşul │ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată │ │Haţeg, │ │ │ │ │ │ │ │= 190,76 mp │ │str. Mihai │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │Eminescu │ │ │ │ │ │ │ │terenului │ │nr. 28A │ │ │ │ │ │ │ │= 2.420,93 mp│ │ │ │ │ ├───┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤ │ 4.│ │8.29.06│Sediu UF │Suprafaţa │E - sediu │Ţara: │2006 │781.506 │ │ │ │ │ │construită │UARZ │România, │ │ │ │ │ │ │ │= 246 mp │S - sediu │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Deva 2 │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată │N - privat│municipiul │ │ │ │ │ │ │ │= 717 mp │V - privat│Deva, │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │Bd. 22 │ │ │ │ │ │ │ │utilă │ │Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │= 571 mp │ │nr. 222 │ │ │ ├───┼──────┼───────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤ │ 5.│ │8.29.06│Spaţii │Suprafaţa │E - sediu │Ţara: │2006 │648.394 │ │ │ │ │tehnice │construită │UARZ │România, │ │ │ │ │ │ │UF, │= 312 mp │S - sediu │judeţul │ │ │ │ │ │ │spaţii │Suprafaţa │Deva 2 │Hunedoara, │ │ │ │ │ │ │depozita-│desfăşurată │N - privat│municipiul │ │ │ │ │ │ │re │= 312 mp │V - privat│Deva, Bd. 22│ │ │ │ │ │ │pestici- │Suprafaţa │ │Decembrie │ │ │ │ │ │ │de, îm- │utilă │ │nr. 222 │ │ │ │ │ │ │prejmuire│= 264 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │amenajare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │incintă │ │ │ │ │ │ └───┴──────┴───────┴─────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────┘-----