HOTĂRÂRE nr. 1.532 din 12 decembrie 2007privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 20 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la poziţiile cu nr. M.E.F. 112.164, 148.980, 114.606 şi 105.528, din anexele nr. 1 şi nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian Maiorp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2007.Nr. 1.532.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public alstatului, ca urmare a retrocedării acestoracătre foştii proprietari, în condiţiile legii
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se scoate imobilulNumăr de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi FinanţelorCaracteristicile tehnice ale imobilelor
    Municipiul Blaj, Bd. Republicii nr. 28, judeţul AlbaMinisterul Internelor şi Reformei Administrative112.164Suprafaţa construită = 429 m2
      Suprafaţa desfăşurată = 813 m2
      Suprafaţa terenului = 1.064 m2 (cotă indiviză)
    Serviciul Român de Informaţii   Suprafaţa construită = 21 m2
    148.980Suprafaţa desfăşurată = 39 m2
      Suprafaţa terenului = 51 m2(cotă indiviză)
    Municipiul Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 8, judeţul DoljMinisterul Internelor şi Reformei Administrative114.606Suprafaţa construită = 398 m2
      Suprafaţa desfăşurată = 592 m2
      Suprafaţa terenului = 1.177,60 m2 (cotă indiviză)
    Serviciul Român de Informaţii   Suprafaţa construită = 32 m2
    105.528Suprafaţa desfăşurată = 32 m2
      Suprafaţa terenului = 102,40 m2 (cotă indiviză)
  -------