HOTĂRÂRE nr. 1.456 din 28 noiembrie 2007privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, judeţul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 13 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, situate în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.456.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelorîn domeniul public al judeţului Alba şi în administrareaConsiliului Judeţean Alba, pentru Muzeul Naţional al Uniriidin Alba Iulia
    Denumirea şi locul unde sunt situate imobilelePersoana juridică de la care se transmit imobilelePersoana juridică la care se transmit imobileleCaracteristicile imobilelorNumăr atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform H:G.nr. 1.705/2006
    Clădirea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 14, municipiul Alba Iulia, judeţul AlbaDomeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi CultelorDomeniul public al judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean AlbaClădire din cărămidă şi piatră cioplită, construită în în 1853, acoperiş din tablă, monument istoric, S+P+E, 3.057 m2, cu 83 de încăperi37.084
    Clădire Sala Unirii, str. Mihai Viteazul nr. 12, municipiul Alba Iulia, judeţul AlbaDomeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi CultelorDomeniul public al judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean AlbaClădire din cărămidă şi piatră cioplită cu acoperiş în din ţiglă, construită în anul 1900 - monument istoric în suprafaţă de 1.171 m2, cu 22 de încăperi147.865
  -----