HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 6 decembrie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 12 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a bunului imobil, aflat în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova, înscris în domeniul public al statului la nr. M.F. 26375 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 decembrie 2007.Nr. 1.489.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 4221187 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 2844065 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii /societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────┐│Nr. │Codul │ │Datele de identificare │ │ ││M.F. │de │ │ │ │ ││ │clasi- │ │ │ │Valoarea ││ │ficare │Denumirea ├──────────┬──────────┬────────┤Anul │ de ││ │ │ │Descrierea│Vecinătă- │Adresa │dobân-│inventar ││ │ │ │tehnică │ţile │ │dirii/│(în lei) ││ │ │ │(pe scurt)│(după │ │dării │ ││ │ │ │ │caz, (pe │ │ în │ ││ │ │ │ │scurt) │ │folo- │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │├─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│26375│8.29.06 │Sediu │Clădire │Conform │Ţara: │1955 │ 725.443││ │ │administrativ │Suprafaţă │schiţei │România,│ │ ││ │ │ │construită│ │judeţul │ │ ││ │ │ │= 221 mp │ │Prahova │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │ │munici- │ │ ││ │ │ │desfăşura-│ │piul │ │ ││ │ │ │tă= │ │Ploieşti│ │ ││ │ │ │800 mp │ │str. │ │ ││ │ │ │S+P+E1+E2 │ │Praga │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │ │nr. 7 │ │ ││ │ │ │curte │ │ │ │ ││ │ │ │= 934 mp │ │ │ │ │└─────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┘------