HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 28 noiembrie 2007privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 10 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune. (3) Suprafaţa unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.437.  +  Anexa 1Bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune
  *Font 8*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
  2. Ordonator secundar de credite 18207646 Administraţia Naţională Apele Române
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza OG 25/1995, aprobată prin Legea 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  *Font 7*
  ┌───┬────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────┬───────────────┬────────────┬────────────┐│Nr.│Cod de │ │ │ │Anul│ │ Valoare de │ ││crt│clasi- │ Denumire │ Descriere tehnică │ Adresa │PIF │ PV Recepţie │ inventar │Baza legală ││ │ficare │ │ │ │ │ │ (RON) │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 1│ 8.20. │Combatere inundaţii Aluniş│L reprofilare Albie=1 km;│Ţara România; │2006│PVRTL │ │ ││ │ │ │L cons Mal=0,127km │Com. Aluniş, │ │1516/25.01.2006│ 210.325,00│HG 1224/2005││ │ │ │ │jud. Prahova │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 2│ 8.20. │Consolidare mal pârâu │L apărare Mal=1km; │Ţara România; │2006│PVRTL │ │ ││ │ │Cosmina │zid de beton │Com.Cosminele;│ │2221/07.02.2006│ 210.326,00│HG 1224/2005││ │ │ │ │jud. Prahova │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 3│ 8.20. │Lucrare de amenajare │L dig Dirijare=0,06km; │Ţara România; │2006│PVRTL │ │ ││ │ │confl. Pârâu Dâmbu │L canal Deviere=0,2km │Sat Buchilaşi;│ │1630/26.01.06 │ 168.259,00│HG 443/2004 ││ │ │cu râul Teleajen │ │jud. Prahova │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 4│ 8.20. │Regularizare pârâu Telega │L=0,072km apărare │Ţara România; │2006│PVRTL │ │ ││ │ │ │de mal, zid sprijin │satele Telega,│ │2220/07.02.06 │ 168.259,00│HG 1224/2005││ │ │ │gabioane │Cocorăştii │ │ │ │ ││ │ │ │ │Mislii, │ │ │ │ ││ │ │ │ │Scorţeni ; │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Prahova │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 5│8.20.02.│Nod hidrotehnic Hagieşti │Pile şi planşee de │Ţara România; │2003│PVRTL │ │Decret ││ │ │ │beton, bazin aspiraţie, │com. Hagieşti,│ │17991/15.12.03 │1.868.561,00│199/1983 ││ │ │ │sistem drenaj │jud. Ialomiţa │ │ │ │387/1984 │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 6│ 8.20. │Regularizare râu Buzău │L dig=5,33 km - ambele │Ţara România; │2004│PVRTL │4.144.048,00│Ordin MAPPM ││ │ │la Întorsura Buzăului │maluri; L consolidare │loc. Întorsura│ │17022/28.11.03;│ │1856/2000 ││ │ │ │mal=5,447km prism pereu │Buzăului; │ │18280/2004 │ │ ││ │ │ │ │jud. Covasna │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 7│8.20.01.│Apărare de mal Brăteşti │L regularizare=1,5 km; │Ţara România; │2005│PVRTL │ │ ││ │ │şi Habud, râu Cricovul │L dig=3 km │com. Şirna; │ │18182/12.12.05 │ 412.938,00│HG 640/2001 ││ │ │Dulce │ │jud. Prahova │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 8│ 8.20. │Amenajare râu Bâsca │Lungime=0,605 km │Ţara România; │2006│PVRTL │ 757.220,00│HG 1224/2005││ │ │Chiojdului │ │loc.Cătina; │ │18987/2005; │ │HG 828/2005;││ │ │ │ │jud. Buzău │ │1741/2006 │ │HG 830/2005 │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 9│ 8.19. │Amenajare Nămoloasa │L dig=19000 m, pereu │Ţara România; │2006│PVRTL │4.977.752,00│HG 830/2005:││ │ │ │piatră nerostuită, │Nămoloasa, │ │687/13.01.2006;│ │HG 373/2006;││ │ │ │reabilitare şi extindere │jud Galaţi │ │18523/28.11.2006 │HG 791/2006;││ │ │ │ │ │ │686/13.01.2006;│ │HG 986/2006;││ │ │ │ │ │ │1741/2007 │ │HG 1443/2006││ │ │ │ │ │ │ │ │HG 1052/2005│├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 10│ 8.20. │Amenajare râu Cricovul │L apărare mal - 70 ml; │Ţara România; │2006│PVRTL 19378/ │ 506.594,42│HG 986/2006 ││ │ │Dulce în comuna Vişineşti,│1 prag fund │Com. Vişineşti│ │12.12.2006 │ │ ││ │ │jud. Dâmboviţa │ │sat Vişineşti;│ │ │ │ ││ │ │ │ │Jud. Dâmboviţa│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 11│ 8.19. │Consolidare mal drept │Lungime=1142 m │Ţara România; │2006│PVRTL 19621/ │2.523.984,72│ HG 773/2006││ │ │şi îndiguire râu Călmaţui │ │Berteştii de │ │15.12.2005 │ │ ││ │ │confluenţa cu fluviul │ │jos, │ │ │ │ ││ │ │Dunărea, în zona locali- │ │jud Brăila │ │ │ │ ││ │ │tăţii Berteştii de jos │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 12│ 8.20. │Amenajare Valea Rea │L apărare Mal=110 m, │Ţara România; │2006│PVRTL 19379/ │ 506.429,86│HG 986/2006;││ │ │în zona comunei Moroieni │L decolmatare=247,14m, │Com Moroeni, │ │12.12.2006. │ │HG 1443/2006││ │ │ │prag │Jud Dâmboviţa │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 13│ 8.20. │Regularizare râu Teleajen │Lungime Canal │Ţara România; │2006│PVRTL 19617/ │1.345.980,01│HG 986/2006;││ │ │în zona confluenţei │pilot 360 ml; │jud.Prahova │ │12.12.2006. │ │HG 1443/2006││ │ │cu pârâul Recea │L dig Închidere - 120 ml │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 14│ 8.20. │Consolidare mal drept râu │L aparare mal - 67 ml │Ţara România; │2006│PVRTL 19609/ │1.093.672,68│HG 986/2006;││ │ │Buzău în zona sat Palici │ │com.Vipereşti.│ │15.12.2006 │ │HG 1443/2006││ │ │şi punte pietonală │ │jud. Buzău │ │ │ │ ││ │ │com. Vipereşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 15│ 8.19. │Apărare de mal stâng râu │L consolidări de │Ţara România; │2006│PVRTL 18522/ │ 504.764,94│HG 373/2006;││ │ │Buzău zona Pitulaţi │mal - 152 ml │com. Maxineni,│ │28.11.2006 │ │HG 791/2006 ││ │ │ │ │Scorţaru Nou, │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Brăila │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 16│ 8.20. │Apărare împotriva │- L consolidare mal=350m │Ţara România; │2007│PVRTL │1.683.824,62│HG 791/2006;││ │ │inundaţiilor a localităţii│1 prag de fund │Loc. Suplacu │ │1539/15.11.2006│ │HG 373/2006;││ │ │Suplacul de Tinca │L reprofilare Albie=475m │de Tinca, Jud.│ │420/17.01.2007;│ │HG 986/2006 ││ │ │ │-L parapet=125m │Bihor │ │419/17.01.2007 │ │ ││ │ │ │-L dig=1595m │ │ │ │ │ ││ │ │ │-L pereu=110m │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 17│ 8.20. │Consolidare mal Criş Alb │- L protecţie mal=120m │Ţara România; │2007│PVRTL 11607/ │ 347.954,36│HG 791/2006;││ │ │în localitatea Buteni │- L dig=40m │Loc. Buteni; │ │16.11.2006; │ │HG 373/2006 ││ │ │ │ │Jud. Arad │ │452/17.01.2007 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 18│ 8.20. │Amenajare Vale Mărguţa │-L recalibrare Albie=500m│Ţara România; │2006│PVRTL │ 430.717,39│HG 791/2006;││ │ │ │-L ziduri Sprijin=250m │Loc. Mărguţa; │ │1538/15.11.2006│ │HG 373/2006.││ │ │ │-2 buc. praguri │Jud.Cluj │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 19│ 8.20. │Amenajare Valea Bucureşci │L recalibrare Albie=1517m│Ţara România; │2007│PVRTL 11608/ │ 757.648,30│HG 791/2006;││ │ │ │-L consolidare │Loc.Bucureşci;│ │16.11.2006; │ │HG 373/2006 ││ │ │ │Gabioane=601m │Jud.Hunedoara │ │453/17.01.2007 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 20│ 8.20. │Amenajare Valea Luncoi │-L recalibrare Albie=453m│Ţara România; │2006│PVRTL 11605/ │ 446.187,16│HG 791/2006;││ │ │ │-L protecţie Mal │Loc. Luncoi; │ │16.11.2006 │ │HG 373/2006 ││ │ │ │Saltea=453m │Jud. Hunedoara│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 21│ 8.20. │Consolidare mal drept │L consolidare Anrocamente│Ţara România; │2007│PVRTL │1.431.273,06│HG 986/2006;││ │ │amonte pod Cacuci │=520m │Loc.Auşeu; │ │421/17.01.2007;│ │HG 1443/2006││ │ │ │ │Jud.Bihor │ │417/17.01.2007 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 22│ 8.20. │Consolidare de maluri râu │L consolidare Mal Drept │Ţara România; │2007│PVRTL │ 213.528,41│HG 1052/2005││ │ │Criş Negru la Rieni │= 177m │Loc.Rieni; │ │9145/14.09.2006│ │ ││ │ │ │ │Jud.Bihor │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 23│ 8.20. │Consolidare de mal Valea │-L subzidiri=105m │Ţara România; │2005│PVRTL 11046/ │ 84.190,00│HG 828/2005;││ │ │Crişului-Băiţa la Nucet │-L zid Sprijin=22m │Loc.Nucet; │ │20.12.2005 │ │HG 830/2005 ││ │ │ │-3 buc. Prag de fund │Jud.Bihor │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 24│ 8.19. │Amenajare Criş Negru │-L dig Apărare=3,161km │Ţara România; │2000│PVRTL │3.622.927,10│OG 28/1999 ││ │ │la incinta Tăut │-L recalibrare albie │Loc.Tăuţ; │ │6213/30.11.2000│ │ ││ │ │ │=0,53km; │Jud.Bihor │ │ │ │ ││ │ │ │-L consolidare Mal= │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,295km │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 25│ 8.19. │Amenajare Criş Negru │-L dig Apărare=2,003km │Ţara România; │2000│PVRTL │1.820.593,90│OG 28/1999 ││ │ │la incinta Tinca │-L recalibrare albie │Loc.Tinca; │ │6213/30.11.2000│ │ ││ │ │ │= 1,14km; │Jud. Bihor │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 26│ 8.20. │Apărare de mal râul Jiul │L zid Sprijin=200m │Ţara România; │2007│PVRF │ 505.478,99│HG 986/2006;││ │ │de Vest în zona oraşului │ │Loc. Lupeni; │ │6034/23.05.2007│ │HG 1443/2006││ │ │Lupeni │ │Jud. Hunedoara│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 27│ 8.20. │Regularizarea râului Jiul │L recalibrare Albie=4,1km│Ţara România; │2007│PVRF │3.807.559,76│HG 443/2004 ││ │ │de Est pe sectorul Cîmpa- │L consolidări de mal │Loc.Petrila; │ │6035/23.05.2007│ │ ││ │ │Petrila │=2,22km; │Jud.Hunedoara │ │ │ │ ││ │ │ │refacere Pod-2buc; │ │ │ │ │ ││ │ │ │1 buc-pod │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 28│ 8.20. │Regularizare şi îndiguire │L consolidare mal=70m │Ţara România; │2007│PVRTL 2942/2007│ 421.106,88│HG 986/2006 ││ │ │râu Jijia pod Cârcineni │ │Loc.Cotu Morii│ │ │ │ ││ │ │ │ │Jud. Iaşi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 29│ 8.20. │Consolidare de mal râu │L consolidare Mal │Ţara România; │2007│PVRTL 2941/2007│ 421.095,61│HG 986/2006 ││ │ │Prut la Drânceni │Drept=70m │Loc.Drânceni │ │ │ │ ││ │ │ │ │Jud.Vaslui │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 30│ 8.20. │Regularizare Valea Boului │L amenajare Albie = 600m │Ţara România; │2007│PVRTL 2907/2007│ 673.803,70│HG 986/2006 ││ │ │ │ │Loc.Brăhăşeşti│ │ │ │ ││ │ │ │ │Jud.Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 31│ 8.20. │Consolidare de mal fluviul│LconsolidareMalStang=207m│Ţara România; │2007│PVRTL 2906/2007│6.315.156,23│HG 773/2006 ││ │ │Dunărea │ │Loc.Galaţi, │ │ │ │ ││ │ │ │ │Jud.Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 32│ 8.20. │Regularizare de albie râu │L regularizare=8,594 km │Ţara România; │2005│PVRTL 4907/2004│1.934.711,90│L68/2004 ││ │ │Jijia, jud. Botoşani │ │Jud: Botoşani │ │ │ │BDCE │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 33│ 8.21. │Canton Suliţa - Drăcşani │Cladire tip P, │Tara:România; │2005│PVRTL 4907/2005│ 97.301,30│L68/2004 ││ │ │ │Sc=102,12 mp, Su=81,4,mp │Drăcşani, │ │ │ │BDCE ││ │ │ │ │com. Suliţa, │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Botoşani │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 34│8.29.06.│Teren Canton Suliţa - │Suprafaţa=570 mp │Ţara România; │2005│Încheiere de │ 40,00│L68/2004 ││ │ │Drăcşani, parcela │ │loc. Drăcşani,│ │autentificare │ │BDCE ││ │ │cadastrală 207 │ │com. Suliţa, │ │Contract de │ │ ││ │ │ │ │jud. Botoşani │ │vânzare- │ │ ││ │ │ │ │ │ │cumpărare nr. │ │ ││ │ │ │ │ │ │6964/1994 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 35│ 8.19. │Dig Cosmeşti │L dig=2330 m, │Ţara România; │2006│PVTL 11342/2006│1.518.312,00│HG 791/2006;││ │ │ │reabilitare şi extindere │Cosmeşti, │ │ │ │373/2006; ││ │ │ │ │jud. Galaţi │ │ │ │828/2005; ││ │ │ │ │ │ │ │ │830/2005; │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 36│ 8.20 │Consolidare de mal râu │L=400 m Consolidare │Ţara România; │2005│PVRTL 8381/2005│1.262.978,75│HG 828/2005 ││ │ │Bârlad în zona Drăgăneşti │mal drept râu Bârlad │Barcea, │ │ │ │ ││ │ │- Barcea. │(2x 200 m) │jud. Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 37│ 8.20 │Lucrări de apărare │L=405 m Consolidare │Ţara România; │2005│PVRTL 8382/2005│7.255.107,03│HG 1052/2005││ │ │împotriva inundaţiilor │mal stang râu Siret │Şerbeştii │ │ │ │ ││ │ │pe râul Siret │ │Vechi, │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 38│ 8.20 │Amenajarea râului Siret │L=575 m Consolidare │Ţara România; │2006│PVRTL │6.523.242,07│HG 1052/2005││ │ │pe sectorul Homocea- conf.│mal stang râu Siret │Fundeni, │ │11344/2006 │ │ ││ │ │fl. Dunărea, zona Fundeni │ │jud. Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 39│ 8.20 │Consolidare de mal stâng │L=186,8 m Consolidare │Ţara România; │2006│PVRTL │4.925.165,97│HG 373/2006;││ │ │râu Siret, zona aval │mal stang râu Siret │Şerbeştii │ │11343/2006; │ │HG 791/2006 ││ │ │Şerbeştii Vechi │ │Vechi, │ │11363/2006 │ │ ││ │ │ │ │jud. Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 40│ 8.20. │Amenajare pentru │L amenajare Albie=5288 │Ţara România; │2005│PVRTL 9138/2005│2.036.414,85│HG 443/2004 ││ │ │apărarea inundaţiilor │ml râu Horincea │loc. Rogojeni,│ │ │ │ ││ │ │în BH Horincea │ │jud. Galaţi │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 41│ 8.20. │Regularizare şi îndiguire │L=70 ml - consolidare │Ţara: România;│2006│PVRTL │ 260.221,94│HG 373/2006;││ │ │râu Jijia în zona │de mal râu Jijia la │loc. Golăeşti,│ │11322/2006 │ │HG 791/2006 ││ │ │localităţii Golăeşti, │Golăeşti │jud. Iaşi │ │ │ │ ││ │ │jud Iaşi │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 42│ 8.20. │Amenajare râu Jijia │70 ml - consolidare de │Ţara: România;│2006│PVRTL 474/2006 │ 218.783,72│HG 828/2005;││ │ │în judeţul Iaşi │mal râu Jijia la Vlădeni │jud. Iaşi, │ │ │ │HG 830/2005 ││ │ │ │ │loc. Vlădeni │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 43│ 8.20. │Acumulare Cetăţuia I+II │Volum atenuat 0,26 mil mc│Ţara: România;│2006│PVRTL │2.731.061,25│L68/2004 ││ │ │ │ │Loc. Ciurea, │ │11321/2006 │ │BDCE ││ │ │ │ │Iaşi, jud Iaşi│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 44│ 8.21. │Teren acumulare │Suprafaţă Teren= 3290 mp │Ţara: România;│2006│ Încheieri de │ 120.000,00│L68/2004 ││ │ │Cetăţuia I+II │ │Localităţile │ │autentificare │ │BDCE ││ │ │ │ │Ciurea, Iaşi, │ │contracte de │ │ ││ │ │ │ │jud Iaşi │ │vânzare │ │ ││ │ │ │ │ │ │cumpărare nr. │ │ ││ │ │ │ │ │ │4883, 4884/2006│ │ ││ │ │ │ │ │ │şi 5074/2005 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 45│ 8.20. │Amenajare râu Argeş pt. │Regularizare râu aval │Ţara: România;│2004│PVTL 4970/ │82.808.753,00│Decret ││ │ │apărare contra │baraj Mihăileşti, │jud. Giurgiu, │ │11.11.2004 │ │242/1987 ││ │ │inundaţiilor, irigaţii şi │Lregulariz=83,242 km; │jud. Ilfov, │ │ │ │ ││ │ │alte folosinţe │apărări de mal, diguri, │jud. Călăraşi │ │ │ │ ││ │ │ │rampe pod Herendesti, │ │ │ │ │ ││ │ │ │pod rutier Cocioc-Sabar │ │ │ │ │ ││ │ │ │pod rutier canal deviere │ │ │ │ │ ││ │ │ │NH3, 5 subtraversări │ │ │ │ │ ││ │ │ │dig r.Argeş │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 46│ 8.21. │Sediu exploatare Lacul │Sc=184,25; St=1328 mp; │Ţara: România;│2004│PVTL 15389/ │1.367.175,00│Decret ││ │ │Morii şi alee pietonală │Lung alee=124 m │Bucureşti │ │13.12.2004 │ │242/1987 ││ │ │carosabilă │ │sect. 6 şos. │ │ │ │ ││ │ │ │ │Virtuţii │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 69 │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 47│ 8.20. │Port Glina │S port=14 ha; │Ţara: România;│2005│PVRTL │ 9.928,00│Decret ││ │ │ │Vol acvariu=560 mii mc │com. Glina │ │955/26.01.2005 │ │292/1987 ││ │ │ │ │jud. Ilfov │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 48│ 8.20. │Amenajare albie aval │L1=105m, L2=70m │Ţara: România;│2005│PVRTL │1.212.799,00│Decret ││ │ │şi amonte NH Tânganu │ │jud.Călăraşi, │ │955/26.01.2005 │ │292/1987 ││ │ │ │ │sat Tânganu │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 49│8.20.01.│Regularizare Valea Ruda │Lungime=1 km │Ţara: România;│2004│PVRTL 15784/ │ 621.665,00│HG 1262/2004││ │ │ │ │jud. Argeş, │ │22.12.2004 │ │ ││ │ │ │ │com. Mihăeşti │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 50│8.20.01.│Regularizare r. Burdea │L reg=2300m;L prot. │Ţara: România;│2006│PVRTL 20507/ │ 503.964,00│HG 986/2006;││ │ │în localitatea Beuca │albie= 360m; 3 praguri │jud. Teleorman│ │26.12.2006 │ │HG 1443/2006││ │ │ │de fund │com. Beuca │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 51│ 8.20. │Regularizare râu │regularizare albie între │Ţara: România;│2005│PVRTL │3.699.102,00│Decret ││ │ │Dâmboviţa - mal stâng │km 15+700 - 19+200 │jud. Călăraşi,│ │955/26.01.2005 │ │292/1987 ││ │ │ │ │oraş Budeşti │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 52│ 8.20. │Staţia hidrometrică Malu │Punte hidrometrică; │Ţara: România;│2006│PVRTL │ 82.295,00│HG 1224/2005││ │ │cu Flori │Cabină staţie loc. │Malu cu Flori │ │1667/03.02.2006│ │ ││ │ │ │Hidrometrică │jud. Dâmboviţa│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 53│ 8.20. │Regularizare Valea │L recalibrare Albie= 950m│Ţara: România;│2006│PVRTL │ 168.235,00│HG 1224/2005││ │ │Păuleasca la Miceşti │ │com. Miceşti, │ │1669/03.02.2006│ │ ││ │ │ │ │jud.Argeş │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 54│ 8.20. │Regularizare │L recalibrare Albie= 620m│Ţara: România;│2006│PVRTL │ 168.245,00│HG 1052/2005││ │ │pârâu. Cârcinov │ │Oraş Topoloveni │1668/03.02.2006│ │ ││ │ │ │ │jud.Argeş │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 55│ 8.20. │Regularizare r. Argeşel la│L zid de sprijin=120m │Ţara: România;│2006│PVRTL 20562/ │ 538.550,00│HG 986/2006;││ │ │Boteni, jud. Argeş │ │com. Boteni, │ │29.12.2006 │ │ ││ │ │ │ │jud.Argeş │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 56│ 8.20. │Regularizare râu │L albie amen.=0,348km, │Ţara: România;│2006│PVRTL 20512/ │ 834.571,00│HG 986/2006;││ │ │Cotmeana la Lunca │L consolid=0,250 km; │com. Babana, │ │28.12.2006 │ │HG 1443/2006││ │ │Corbului şi pr.Vârtej, │H gabioane=2m; │jud. Argeş │ │ │ │ ││ │ │afluent r. Cotmeana │L consolid=0,048km, │ │ │ │ │ ││ │ │ │H gabioane=3m │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 57│ 8.20. │Regularizare r. Ialomiţa │L reg=1500m, 3 praguri │Ţara: România;│2006│PVRTL 16809/ │1.903.978,00│HG 1052/2005││ │ │aval baraj Bilciureşti │de fund │sat Bilciureşti │23.10.2006 │ │ ││ │ │ │ │jud. Dâmboviţa│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 58│ 8.20. │Reprofilare Valea Lujerdiu│L reprofilare Albie= │Ţara: România;│2006│PVRTL 12107/ │ 241.930,27│HG 986/2006 ││ │ │ │1,065 km; │Loc. Corneşti;│ │8.12.2006 │ │ ││ │ │ │ │jud. Cluj │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 59│ 8.20. │Reprofilare Valea Bândău │L reprofilare Albie= │Ţara: România;│2006│PVRTL 11550/ │ 142.820,21│HG 373/2006;││ │ │ │0,30 km; │Loc. Unguraş; │ │24.11.2006 │ │HG 1622/2006││ │ │ │L zid Sprijin=0,09km; │jud. Cluj │ │ │ │HG 791/2006 ││ │ │ │1 buc. prag de lemn │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 60│ 8.20. │Amenajare Valea Zalăului │L recalibrare=15; │Ţara: România;│2006│ PVRTL 12458/ │1.220.940,74│L68/2004 ││ │ │ │L dig=1,7km; │Loc. Hereclean│ │18.12.2006 │ │BDCE ││ │ │ │L consolidare=1,162km; │Bocşa, │ │ │ │ ││ │ │ │9 buc. prag de fund │Sarmaşag; │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Sălaj │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 61│ 8.20. │Amenajare râu Vaser │L amenajare=0,165km; │Ţara: România;│2006│PVRTL 11841/ │ 320.181,96│HG 373/2006;││ │ │ │L traverse de │Loc. Vişeul │ │05.12.2006 │ │HG 1622/2006││ │ │ │colmatare=0,10 km; │de sus; jud. │ │ │ │HG 791/2006 ││ │ │ │L consolidare=0,165km; │Maramureş │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 62│ 8.20. │Amenajare râu Săsar aval │L reprofilare=0,10; │Ţara: România;│2006│PVRTL 11842/ │ 374.306,09│HG 373/2006;││ │ │pod Decebal │L zid De Sprijin=0,03km │Loc.Văbaia Mare │05.12.2006 │ │HG 1622/2006││ │ │ │ │jud. Maramureş│ │ │ │HG 791/2006 │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 63│ 8.20. │Amenajare pârâu Crasna │L recalibrare=0,451km; │Ţara: România;│2006│PVRTL 12559/ │ 419.021,98│HG 986/2006;││ │ │ │L consolidare=0,425km; │Loc. Bistra- │ │20.12.2006; │ │HG 1443/2006││ │ │ │ │sat Crasna; │ │12560/ │ │ ││ │ │ │ │jud. Maramureş│ │20.12.2006 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 64│ 8.20. │Amenajare râu Bârsău cu │L regularizare=0,26km; │Ţara: România;│2006│PVRTL 12461/ │ 420.948,96│HG 986/2006;││ │ │Văile Răchiţişa şi Poşta │L zid sprijin │Loc. Satulung;│ │18.12.2006; │ │HG 1443/2006││ │ │ │= 0,18km+0,08km; │jud. Maramureş│ │12460/ │ │ ││ │ │ │L consolidare │ │ │18.12.2006 │ │ ││ │ │ │=0,69km+0,006km │ │ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 65│ 8.20. │Regularizare şi amenajare │L amenajare=0,057km; │Ţara: România;│2006│PVRTL 12562/ │ 504.176,47│HG 986/2006;││ │ │Valea Poienii │L zid de sprijin │Loc. Coroieni-│ │18.12.2006; │ │HG 1443/2006││ │ │ │= 0,15+0,080km 1 buc │sat Baba; │ │12563/ │ │ ││ │ │ │prag de fund │jud. Maramureş│ │20.12.2006 │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 66│ 8.20. │Amenajare râu Cavnic │L reprofilare=1,484km; │Ţara: România;│2006│PVRTL 12565/ │2.189.632,29│HG 1262/2004││ │ │ │L consolidare=1,874km │Loc. Copalnic-│ │20.12.2006 │ │ ││ │ │ │ │Mănăştur, │ │ │ │ ││ │ │ │ │jud. Maramureş│ │ │ │ │├───┼────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────┼───────────────┼────────────┼────────────┤│ 67│ 8.29.01│Teren Tudor Vladimirescu │BH Dunărea; │Ţara: România;│2004│Contract V-C/ │ 4.983,07│HG 534/1996 ││ │ │ │Sup=15.859,16 mp. │Loc. Tulcea; │ │11.11.2004; │ │ ││ │ │ │ │jud. Tulcea │ │PVRTL 13621/2006 │ │└───┴────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────┴───────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2BUNURI ÎNSCRISE în patrimoniul public al statului, la care se modifică valoarea de inventar şi caracteristicile ca urmare a unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
  *Font 8*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
  2. Ordonator secundar de credite 18207646 Administraţia Naţională Apele Române
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza OG 25/1995, aprobată prin Legea 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF PV Recepţie Valoare de inventar Baza legală
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 64005 8.20.02. Derivaţie Ialomiţa- Ilfov L=6,7km Ţara: România; Municipiul Târgovişte; jud. Dâmboviţa PVRTL 926/18.01.2006 757.991,00 HG 1224/2005
  2 64614 8.20. Regularizări bh. Ialomiţa DA Buzău-Ialomiţa L curs Regularizat=70,925km; rectificări; apărări şi consolidări de maluri Ţara: România; jud. Ialomiţa PVRTL 2620/15.02.2006; 4844/29.03.2006 41.395.014,00 HG 1224/2005
  3 104446 8.19. DIG Corbu Vechi Bazin Siret L dig=3,6km; h=4m Ţara: România; Loc.Maxineni; jud. Brăila PVRTL 19082/29.12.2005 1.461.006,00 HG 791/2006; HG 830/2005; HG 828/2005
  4 64612 8.19. Regularizări bh Dunăre DA Buzău- Ialomiţa, jud. Călăraşi L regularizare=968 m, L apărare de mal=165m Ţara: România; loc. Borcea, jud. Călăraşi 2006 PVTL 19550/14.12.2006 4.163.947,00 HG 773/2006
  5 104463 8.19. Dig Ion Roată Râu Ialomiţa; L dig=6,3 km, Hdig=1,8m Ţara: România; loc. Ion Roată jud. Ialomiţa 2006 PVTL 4968/30.03.2006; 18615/29.11.2006 18764/04.12.2006 1.708.080,00 HG 791/2006; HG 986/2006; HG 1443/2006 HG 373/2006
  6 64340 8.19. Dig Maraloiu- Gradiştea-Suteşti BH Buzău L dig=11km; H=1,6 m Ţara: România; com. Suteşti, jud. Brăila 2006 PVRTL 18986/29.12.2005 19482/13.12.2006 3.507.881,00 HG 986/2006; HG 1443/2006 HG 828/2005
  7 64910 8.19. Dig Nămoloasa - Maxineni BH Siret L dig=11,4km, h=4m; Ţara: România; loc. Maxineni; jud Brăila; DABI 2006 PVRTL 19483/13.12.2006 4.622.460,00 HG 986/2006
  8 64344 8.19. Dig Coşereni - Bărbătescu Rau Ialomiţa; L dig=34,732 km, H dig=4m Ţara: România; loc. Coşereni; jud. Ialomiţa 2006 PVRTL 4843/29.03.2006, 18613/29.11.2006 6.191.296,00 HG 1224/2005 HG 791/2006; HG 373/2006
  9 64613 8.20. Regularizări bh Ialomiţa DA Buzău- Ialomiţa Lungime curs de apă regularizat=10 km Ţara: România; Loc. Mărceşti, jud. Dâmboviţa 2006 PVRTL 1728/27.01.2006; 18762/14.12.2006 1.705.995,00 HG 791/2006; HG 373/2006; HG 1224/2005
  10 64345 8.19. Dig Prahova-apărare mal stâng Prahova Ariceştii Rahtivani Dig pământ L=3,7 km; h=2m Ţara: România; com.Ariceştii Rahtivani; jud. Prahova 2006 PVRTL 18763/4.12.2006 387.103,00 HG 791/2006; HG 373/2006
  11 104464 8.19. Dig mal drept Sărată Râu Sărată; L dig=5,9 km; H dig=2,5 m Ţara: România; municipiul Urziceni; judeţ Ialomiţa 2006 PVRTL 5478/07.04.2006; PVRTL 18614/29.11.2006 594.521,00 HG 1224/2005
  12 64346 8.19. Îndiguire şi regularizare râu Buzău L dig=9,070 km; H dig=5,25 m Ţara: România; municipiul Buzău; Judeţ Buzău 2006 PVRTL 18754/30.11.2006 8.486.583,00 HG 791/2006; HG 373/2006
  13 64816 8.20. Lucrări de apărare Sebiş, jud. Arad Pereu Piatră şi consolidare; L consolidare mal=250 m Ţara: România; Loc. Sebiş; Judeţ Arad 1998 PVRTL 11606/16.11.2006 314.139,47 HG 791/2006
  14 64377 8.20. Diguri Direcţia Apelor Crişuri Dig Criş Repede lung=3200 m Ţara: România; Municipiul Oradea; jud. Bihor 1998 PVRTL 418/17.01.2007; 1047/20.12.2005 3.542.842,69 HG 830/2005; HG 986/2006
  15 64740 8.20.01. Regularizări DA Crişuri Regularizări râu Valea pe lung=2,908 km Ţara: România; oraş: Ştei; jud. Bihor 1998 PVRTL 11048/20.12.2005 498.608,00 HG 828/2005;
  16 64833 8.20.01. Apărări de mal şi consolidări Râul Criş 21 lucrări; 1 prism anrocamente; 2 buc pereu Ţara: România; oraş: Ştei; jud. Bihor 1998 PVRTL 11048/20.12.2005 2.595.543,00 HG 828/2005;
  17 64731 8.20.01. Regularizări DA Crişuri Băiţa Râu Valea L prag De Fund=7 m; L prism Anrocamente=0,02 km Ţara: România; oraş: Ştei; jud. Bihor 1998 PVRTL 11606/16.11.2005 19.643,00 HG 791/2006
  18 64835 8.20.01. Apărări de mal şi consolidări Lucrări de apărare canal Morilor şi V. Sighişoara; L canal Ciohoşi_Morilor=1,2 km; L digV_ Sighişoara=1,9 km; L consolidare Mal=280m Ţara: România; jud. Arad 1998 PVRTL 11606/16.11.2006 3.380.523,42 HG 791/2006
  19 64846 8.20. Consolidări mal DA Prut L=23850 m; Reabilitare Baranca II şi Oroftiana II - epiuri de piatră Ţara: România, Judeţ Botoşani 1998 PVRTL 11488/2006; 11489/2006 9.111.836,00 HG 1052/2005
  20 65163 8.19. Diguri de apărare BH Prut Dig r.Prut Albiţa Fălciu, L dig=67800m, h=3,5m; Ţara: România, Judeţ Vaslui 1998 PVRTL 2940/2007 8.666.726,22 HG 986/2006
  21 64471 8.19. Diguri de apărare BH Prut Dig Brateşul de Jos Ldig=19600m, h=4 m; Dig Vlădeşti=2500m; h=3,5m; dig Brateşul de Sus=34270m, H=4m; dig compartimentare L=1920m; h=4m Ţara: România, Judeţ Galaţi 1998 PVRTL 2908/2007 5.420.586,79 HG 986/2006
  22 65387 8.19. Diguri de apărare BH Dunăre Dig fluviu Dunăre Bădălan L=10500m Ţara: România, Judeţ Galaţi 1998 PVRTL 2905/2007 2.110.259,53 HG 986/2006
  23 64808 8.20. Consolidări maluri şi albii Lung=16236 m Ţara: România; Oraş: Paşcani; jud. Iaşi 1998 PVRTL 474/2006; 11322/2006 13.940.385,47 HG 830/2005; HG 986/2006
  24 65412 8.21. Microhidrocentrala Poieni L dig=1920m, h=4m Ţara: România; loc: Schitu Duca; jud. Iaşi 1988 PVVRI/2006 739.587,48 Decizia ANAR 520/2004
  25 64589 8.19. Diguri de apărare BH Siret Dig Barcea - H Conachi, L=31946m, h=3m; DigObIrigApeUzate, L=2000m, h=1,5m Tara: România; Oraş: Paşcani; jud. Iaşi 1998 PVRTL 8380/2005; 8379/2005; 11346/2006 7.386.158,00 HG 828/2005; HG 830/2005
  26 65386 8.19. Diguri de apărare BH Siret Dig compartimentare T. Vladimirescu: L1=35,6km, h=3,5m; L2=25,9km, l=5,6km, h=2m; L=22,4km, h=2,5m; Dig Tălăbasca L=2,9km, h=2,5m; L=2,2km,h=2,5m; Dig pod Sidex L=1,25km, h=3m; Dig Şendreni L=1,9km, h=2,5m Ţara: România, Judeţ Galaţi 1998 PVRTL 8379/2005; 11348/2006; 11347/2006 15.370.803,58 HG 828/2005; HG 830/2005
  27 64590 8.20. Regularizări bazin Someş, DA Someş - Tisa Lungime curs de apă regularizat=167.596 km Ţara: România; jud. Bistriţa- Năsăud 1998 PVRTL 11551/24.11.2006 12508/19.12.2006 12507/19.12.2006 12509/19.12.2006 12510/19.12.2006 11893/6.12.2006; 11894/6.12.2006; 12512/19.12.2006 12511/19.12.2006 37.438.839,50 HG 373/2006; HG 1622/2006 HG 791/2006; HG 986/2006; HG 1443/2006
  28 64591 8.20. Regularizări bazin Someş, DA Someş - Tisa Lungime curs de apă regularizat=48,28 km Ţara: România; Judeţ Cluj 1998 PVRTL 11485/23.11.2006 12550/24.11.2006 12108/6.12.2006; 45.345.785,00 HG 373/2006; HG 1622/2006 HG 791/2006
  29 64592 8.20. Regularizări bazin Someş, DA Someş - Tisa Lungime curs de apă regularizat=119.045 km Ţara: România; Judeţ Sălaj 1998 PVRTL 12452/15.12.2006 12453/15.12.2006 12456/18.12.2006 12457/18.12.2006 12454/18.12.2006 12455/18.12.2006 12450B/ 15.12.2006; 12451/15.12.2006 33.224.623,52 HG 986/2006; HG 1443/2006
  30 64023 8.18.02. Baraj Cuceu VolTotal=VolAten=0,65 mil. mc Ţara: România; Judeţ Sălaj; loc. Cuceu 1998 PVRTL 12023/7.12.2006; 2.972.957,83 HG 373/2006; HG 1622/2006 HG 791/2006
  31 63968 8.19. Amenajare complexă Craidorolt-Vârşolţ Lung dig=44,9 km, h=2-2,5 m, L reg=24,2 km; L cons=1.057km; Ţara: România; Judeţ Sălaj; loc. Vârşolţ 1998 PVRTL 9049/22.09.2006; 6.308.355,60 HG 374/2002
  32 64593 8.20. Regularizări bazin Someş, DA Someş - Tisa Lungime curs de apă regularizat=112,58 km Ţara: România; Judeţ Sălaj 1998 PVRTL 12564/20.12.2006 11840/5.12.2006 91.077.622,87 HG 751/1999
  33 102554 8.19. Dig mal dr. Râu Tur frontieră-Turulung Lung.=16km,h=2m, supraînălţare poz.MF:102553 Ţara: România; Loc. Turulung; Jud. Satu Mare 1998 PVRTL 12445/14.12.2006 514.345,68 HG 986/2006
  34 64594 8.20. Regularizări bazin Someş, DA Someş - Tisa Lungime curs de apă regularizat=209.096km Ţara: România; Judeţ Sălaj 1998 PVRTL 12448/15.12.2006 12449/15.12.2006 12446/14.12.2006 12447/14.12.2006 29.324.769,76 HG 986/2006; HG 1443/2006
  35 63844 8.19. Diguri de apărare Oltina BH Dunăre, L dig=3460m; H dig=1,8m Ţara: România; Loc. Oltina; Jud. Constanţa 1959 PVRF 23356/18.12.2006 4.609.390,67 HG 373/2005
  36 63993 8.19. Diguri de apărare Viile - Dunăreni BH Dunăre, L dig=2204m; H dig=2,3m Ţara: România; Loc. Dunăreni; Jud. Constanţa 1962 PVRF 23357/18.12.2006 2.033.141,70 HG 373/2005
  37 63995 8.19. Diguri de apărare Saraiu BH Dunăre, L dig=1900m; H dig=2,0m Ţara: România; Loc.Saraiu Jud. Constanţa 1967 PVRF 9501/31.05.2006; 22985/12.12.2006 966.414,48 HG 791/2006; HG 373/2006
  38 64196 8.19. Diguri de apărare Rasova BH Dunăre, L dig=4191m; H dig=1,7m Ţara: România; Loc.Rasova; Jud. Constanţa 1970 PVRF 23355/18.12.2006 1.249.985,90 HG 373/2005
  39 64197 8.19. Diguri de apărare Dunărea BH Dunăre, L dig=878m; H dig=1,7m Ţara: România; Loc.Dunărea; Jud. Constanţa 1975 PVRF 22984/12.12.2007 3.575.272,17 HG 791/2006; HG 373/2006
  40 65022 8.19. Diguri de apărare Sulina BH Dunăre, L dig=13500m; H dig=2m; S_SP=0,07ha; LreteleDesec=20300m Ţara: România; Loc. Sulina; Judeţ Tulcea 1980 PVRF 23601/20.12.2006 23600/20.12.2006 13.869.123,51 HG 1443/2006 HG 986/2006
  41 64994 8.19. Diguri de apărare Mila 23 BH Dunăre, L dig=3400m; H dig=2,5m; S_SP=0,03ha; S platformă=3,92ha Ţara: România; Loc.Mila 23; Judeţ: Tulcea 1993 PVRF 23589/20.12.2006 23599/20.12.2006 2.835.835,90 HG 1443/2006 HG 986/2006
  42 64587 8.19. Diguri de apărare Sulina-Sfântu Gheorghe-Coşna- Leahova-Portiţa BH Dunăre, Ldig=43000m (31000+12000); H dig=1,5m; telecomunicaţii Ţara: România; Loc.Sulina; Jurilovca; Jud: Tulcea 1996 PVRF 19104/4.10.2006; 23051/13.12.2006 5.847.905,00 HG 1443/2006
  43 64999 8.19. Diguri de apărare Crişan BH Dunăre, Ldig=6000m; Hdig=3,5m; S_SP=0,0056ha; Splatformă=11ha Ţara: România; Loc.Crişan; Jurilovca; Jud: Tulcea 1988 PVRF 23598/20.12.2006 23599/20.12.2006 3.273.423,90 HG 1443/2006
  44 65000 8.19. Diguri de apărare Ciulineţ-Isaccea BH Dunăre, Ldig=7400m; Hdig=3m; S_SP=0,0024ha; Ţara: România; Loc.Isaccea, Periprava, Smârdan; Jud: Tulcea 1983 PVRF 23597/20.12.2007 4.820.385,00 HG 1443/2006
   +  Anexa 3Modificări ale suprafeţelor ca urmare a lucrărilor de cadastru
  *Font 8*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
  2. Ordonator secundar de credite 18207646 Administraţia Naţională Apele Române
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza OG 25/1995, aprobată prin Legea 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr. Crt Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Baza legală
  1 65072 8.21. Canton Poarta Albă Sconstr.=80.09mp; Stotală=2502mp CF14086/1.02.2007
  2 65075 8.21. Canton nr. 2 Cocoşu Sconstr.=148.02mp; Stotală=1482mp CF66777/30.03.2007
  -------