HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 28 noiembrie 2007pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 8 decembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia nr. MF 151.891 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Vasilică SarcăMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.452.  +  Anexa ┌──────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐│Ordonator principal de credite│10668016│ Serviciul de informaţii externe │├──────┬───────┬────────┬──────┴────────┴─────────────┬─────────┬──────────────┤│Nr. │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │ Valoarea de ││M.F.P │clasi- │Denumire├──────────┬───────┬──────────┤dobâ- │ inventar ││ │ficare │ │Descriere │Vecină-│Adresa │ndirii/ │ (lei) ││ │ │ │tehnică │tăţi │ │dării în │ ││ │ │ │(pe scurt)│ │ │folosinţă│ │├──────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────────┤│151891│8.29.11│clădire │ │ │Bucureşti,│ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ 2005 │18.059.700,00 │└──────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────────┘________