HOTĂRÎRE Nr. 164 din 14 martie 1996cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 26 martie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului prin crearea unui post de secretar de stat.Ministerul Comerţului urmează să facă adaptarile functionale corespunzătoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Dan Ioan PopescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------