ORDIN nr. 1.142 din 9 octombrie 2007pentru modificarea unor proceduri de implementare a programelor finanțate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 8 decembrie 2007    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 4 lit. B pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007,ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite prezentul ordin.  +  Articolul IPunctul 2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2006-2009 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 48/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2007, se modifică după cum urmează:2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 2.200.000 lei, defalcat astfel:– 2.190.000 lei, pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;– 10.000 lei, la dispoziția Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale și servicii).  +  Articolul IIPunctul 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2007, se modifică după cum urmează:2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 6.000 mii lei, din care:– 5.980 mii lei pentru alocații financiare nerambursabile;– 20 mii lei la dispoziția Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale și servicii).Pentru anul 2007, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru 300 agenți economici.  +  Articolul IIIPunctul 2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002 - 2009 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 586/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 16 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului, din fonduri naționale, pentru anul bugetar 2007 este de 43,6 milioane lei, defalcat astfel:– 43,55 milioane lei pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, beneficiarilor eligibili;– 0,05 milioane lei la dispoziția Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, constând în cheltuieli pentru implementare, administrare, monitorizare și evaluare.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,
    Ovidiu Ioan Silaghi
    București, 9 octombrie 2007.Nr. 1.142.------------