HOTĂRÂRE nr. 1.445 din 28 noiembrie 2007privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 6 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile "Nr. M.F. nr. 34878-34893", respectiv "Nr. M.F. 61960-61964" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunurilor mobile şi imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.  +  Articolul 4Bunurile transmise potrivit art. 2 şi 3 sunt destinate organizării şi funcţionării Complexului Muzeal Bucovina.  +  Articolul 5Predarea-preluarea bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 73/2006 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 25 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.445.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor înscrise în domeniul public al statului lapoziţiile Nr. M.F. nr. 34878-34893,respectiv Nr. M.F. 61960-61964
    Nr. crt.Locul unde sunt situate bunurilePersoana juridică care administrează bunurileDenumirea bunurilor care se transmitCaracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmitNumărul de identificare atribuit de M.F.P.Codul de clasificare
    1.Municipiul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorColecţiile Complexului Muzeal Bucovina1. Număr de piese = 355043 buc.619608.28
    2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei
    2.Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorMuzeul Etnografic "Hanul Domnesc" (S+P+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.61961 619638.29.06 8.29.06
    - Suprafaţa construită = 254 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 700175,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 134661,69 lei
    3.Oraşul Solca, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorMuzeul Etnografic (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.61962 619648.29.06 8.29.06
    - Suprafaţa construită = 75 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 11764,66 lei
    4.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorSit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun1. Teren = 12000 m.p.348788.27
    5.Municipiul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorSit arheologic, Zona Cetăţii Şcheia1. Teren = 48000 m.p.348798.27
    6.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorSediul Complexului Muzeal Bucovina - Muzeul de Istorie (S+P+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348808.28
    - Suprafaţa construită = 1781 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 222303,74 lei
    7.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorMuzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348818.28
    - Suprafaţa construită = 691 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 984156,51 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 69911,19 lei
    8.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorCasa Memorială "Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe1. Număr de construcţii = 3 buc.348828.28
    - Suprafaţa construită = 98 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 37848,10 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 343022,21 lei
    9.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorMuzeul "Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe1. Număr de construcţii = 4 buc.348838.28
    - Suprafaţa construită = 699 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 682129,07 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 2662811,86 lei
    10.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorDepozit (Sală de audiţie) Anexă - Muzeul "Ciprian Porumbescu" (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348848.28
    - Suprafaţa construită = 183 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 183 m.p.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei
    11.Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorCasa Memorială "Simion Florea Marian" (S+P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348858.28
    - Suprafaţa construită = 210 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 172325,38 lei
    12.Comuna Mălini, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorCasa Memorială "Nicolae Labiş" (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348868.28
    - Suprafaţa construită = 78 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 133335,43 lei
    13.Comuna Udeşti nr. 113, judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorCasa Memorială "Eusebiu Camilar" (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348878.28
    - Suprafaţa construită = 77 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 63552,97 lei
    14.Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3AStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorObservatorul Astronomic "Planetariu" (P+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348888.28
    - Suprafaţa construită = 545 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 845 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 1230106,06 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 106753,77 lei
    15.raşul Siret, tr. 9 Mai nr. 17, udeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorMuzeul de Istorie (P) + anexă1. Număr de construcţii = 2 buc.348898.28
    - Suprafaţa construită = 492 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 120176,25 lei
    16.Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorLaboratorul Zonal de Restaurare (S+P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348908.28
    - Suprafaţa construită = 492 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 76926,69 lei
    17.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorClădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348918.28
    - Suprafaţa construită = 51 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 51 m.p.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei
    18.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorClădire - terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348928.28
    - Suprafaţa construită = 169 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 169 m.p.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei
    19.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorCetatea de Scaun a Sucevei (P) + anexă1. Număr de construcţii = 2 buc.34.8938.28
    - Suprafaţa construită = 7910 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 884378,10 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 570769,72 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniulal judeţului Suceava şi în administrarea ConsiliuluiJudeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
    Nr. crt.Locul unde sunt situate bunurilePersoana juridică de la care se transmit bunurilePersoana juridică la care se transmit bunurileDenumirea bunurilor care se transmitCaracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmitNumărul de identificare atribuit de M.F.P.Codul de clasificare
    1.Municipiul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaColecţiile Complexului Muzeal Bucovina1. Număr de piese = 355043 buc.619608.28
    2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei
    2.Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaMuzeul Etnografic "Hanul Domnesc" (S+p+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.619618.29.06
    - Suprafaţa construită = 254 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.619638.29.06
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 700175,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 134661,69 lei
    3.Oraşul Solca, str. Tomşa Vodă nr. 111, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaMuzeul Etnografic (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.619628.29.06
    - Suprafaţa construită = 75 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.619648.29.06
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 11764,66 lei
    4.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaSit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun1. Teren = 12000 m.p.348788.27
    5.Municipiul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaSit arheologic, Zona Cetăţii Şcheia1. Teren = 48000 m.p.348798.27
    6.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaSediul Complexului Muzeal Bucovina - Muzeul de Istorie (S+p+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348808.28
    - Suprafaţa construită = 1781 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.P.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 222303,74 lei
    7.Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaMuzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348818.28
    - Suprafaţa construită = 691 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 984156,51 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 69911,19 lei
    8.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 325, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa Memorială "Ciprian Porumbescu" (S+p) + anexe1. Număr de construcţii = 3 buc.348828.28
    - Suprafaţa construită = 98 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 37848,10 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 343022,21 lei
    9.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaMuzeul "Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe1. Număr de construcţii = 4 buc.348838.28
    - Suprafaţa construită = 699 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 682129,07 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 2662811,86 lei
    10.Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaDepozit (Sală de audiţie) Anexă - Muzeul "Ciprian Porumbescu" (p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348848.28
    - Suprafaţa construită = 183 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 183 m.P.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei
    11.Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa Memorială "Simion Florea Marian" (S+p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348858.28
    - Suprafaţa construită = 210 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 172325,38 lei
    12.Comuna Mălini, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa Memorială "Nicolae Labiş" (P)1. Număr de construcţii = 1 buc.348868.28
    - Suprafaţa construită = 78 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 133335,43 lei
    13.Comuna Udeşti nr. 113, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCasa Memorială "Eusebiu Camilar" (p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348878.28
    - Suprafaţa construită = 77 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 63552,97 lei
    14.Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3AStatul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaObservatorul Astronomic "Planetariu" (p+1)1. Număr de construcţii = 1 buc.348888.28
    - Suprafaţa construită = 545 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 845 m.P.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 1230106,06 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 106753,77 lei
    15.Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaMuzeul de Istorie (P) + anexă1. Număr de construcţii = 2 buc.348898.28
    - Suprafaţa construită = 492 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 120176,25 lei
    16.Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaLaboratorul Zonal de Restaurare (S+p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348908.28
    - Suprafaţa construită = 492 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 76926,69 lei
    17.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348918.28
    - Suprafaţa construită = 51 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 51 m.P.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei
    18.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaClădire-terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (p)1. Număr de construcţii = 1 buc.348928.28
    - Suprafaţa construită = 169 m.p.
    - Suprafaţa desfăşurată = 169 m.P.
    2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei
    19.Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean SuceavaCetatea de Scaun a Sucevei (p) + anexă1. Număr de construcţii = 2 buc.348938.28
    - Suprafaţa construită = 7910 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 884378,10 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 570769,72 lei
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se transmit din domeniul privat al statuluişi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul publical judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava,pentru Complexul Muzeal Bucovina
    Nr. crt.Denumirea bunurilor care se transmitLocul unde sunt situate bunurilePersoana juridică de la care se transmit bunurilePersoana juridică la care se transmit bunurileCaracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit
    1.Casa-Muzeu "George Muntean" (p) + anexeComuna Bilca nr. 1.128, Judeţul SuceavaStatul român - Ministerul Culturii şi Cultelorjudeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava1. Număr de construcţii = 4 buc.
    - Suprafaţa construită = 227 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 227 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2997 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 20800,10 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 143209,21 lei
    2.Laboratoare Muzeul Satului (p+4) + anexeMunicipiul Suceava, Str. Parcului, f.n.Statul român - Ministerul Culturii şi CultelorJudeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava1. Număr de construcţii = 3 buc.
    - Suprafaţa construită = 602 m.P.
    - Suprafaţa desfăşurată = 1664 m.p.
    2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 60000 m.p.
    3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 3013212,00 lei
    4. Valoarea de inventar a terenului = 2633006,23 lei
  -------