HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 28 noiembrie 2007pentru înscrierea în domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi trecerea acestuia în administrarea Ministerului Apărării şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 4 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1*) şi trecerea acestuia în administrarea Ministerului Apărării._______ Notă *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.  +  Articolul 3Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.423.  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Str. Dumbrăvii nr. 28-32, municipiul Sibiu, judeţul SibiuStatul român, Ministerul ApărăriiMinisterul Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu- imobil 562 - parţialPavilionul B:
    - cod 8.29.09 - valoare inventar 48.945,40 lei- Suprafaţa construită - 910 m2
    - Suprafaţa desfăşurată - 3.640 m2
    - Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 0,1978 ha
  __________