ORDIN nr. 912 din 7 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.347 din 3 august 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 182 din 23 octombrie 2007
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 912 din 7 noiembrie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 27 noiembrie 2007    Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. 8.220 din 3 august 2007 din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice,având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) "substanţe suport", inclusiv solvenţii purtători, sunt substanţe utilizate pentru a dizolva, a dilua, a dispersa sau a modifica fizic în alt fel un aditiv ori o aromă alimentară fără a altera funcţiile acestuia/acesteia (şi fără a avea un efect tehnologic ele însele), pentru a facilita manipularea, aplicarea sau utilizarea sa;".2. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică la formulele de început, formulele de continuare, alimentele pe bază de cereale prelucrate şi alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia cazului în care există o altă indicaţie."3. La anexa VIII la norme, după punctul "E 967 Xilitol" se introduce un nou punct cu următorul cuprins: "E 968 Eritritol"4. Anexa IX la norme se modifică şi se completează după cum urmează:4.1. La notă, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Substanţele figurând cu numerele E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 şi E 440 nu se utilizează la fabricarea minijeleurilor, definite în acest ordin ca jeleuri de consistenţă dură, conţinute în minicupe sau minicapsule semirigide, ingerate dintr-o singură înghiţitură, după introducerea în gură prin presarea minicupei sau minicapsulei."4.2. În tabel, după punctul "E 461 Metilceluloză" se introduce un nou punct cu următorul cuprins: "E 462 Etil celuloză".5. Anexa X la norme se modifică şi se completează după cum urmează:5.1. Produsul alimentar "Brânză maturată" se modifică şi va avea următorul cuprins:  ─────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────  "Brânză maturată │E 170 carbonat de calciu │quantum satis                   │E 504 carbonaţi de magneziu │                   │E 509 clorură de calciu │                   │E 575 glucono-delta-lactonă │                   │E 500ii carbonat acid de sodiu│quantum satis (numai pentru                   │ │brânza fermentată)"  ─────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────5.2. După produsul alimentar "Pain courant francais" se introduce un nou produs cu următorul cuprins: "Friss buzakenyer, feher es felbarna kenyerek".5.3. După produsul alimentar "Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras" se introduce un nou produs cu următorul cuprins: "Libamaj, libamaj egeszben, libamaj t'f6mbben", iar în coloana a 3-a se introduce sintagma "quantum satis".6. Anexa XI la norme se modifică şi se completează după cum urmează:6.1. Partea A se modifică şi se completează după cum urmează: a) Punctele "E 216 P-hidroxibenzoat de propil" şi "E 217 Derivat sodic al esterului propilic al acidului p-hidroxibenzoic" din primul tabel se elimină. b) Din tabelul al doilea se elimină prevederile pentru următoarele produse alimentare: "Creveţi preparaţi", "Cozi de raci procesate şi moluşte procesate, marinate, preambalate", "Suplimentele alimentare dietetice lichide". c) Tabelul al doilea se completează după cum urmează: ─────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬───────── "Crustacee şi moluşte tratate│ │ 1000 │ │ 2000 │ │  termic │ │ │ │ │ │ ─────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────── Suplimentele alimentare defi-│ │ │ │ │ │ finite conform Ordinului │ │ │ │ │ │ ministrului sănătăţii publice│ │ │ │ │ │ nr. 1.069/2007*) comerciali- │ │ │ │ │ 2000" │ zate sub formă lichidă │ │ │ │ │ │ ─────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────____________ Notă *) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007. d) Sintagma "Alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale" din al doilea tabel este înlocuită cu sintagma "Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale", conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare*).___________ Notă *) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002.6.2. Partea B se modifică şi se completează după cum urmează: a) Tabelul cu produse alimentare va avea următoarele prevederi pentru "Crustacee şi cefalopode": ──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────── "Crustacee şi cefalopode: │ - proaspete, refrigerate şi congelate │ 150*1) - crustacee, familia Penaeidae, Solenoceridae, │   Aristaeidae │            - până la 80 unităţi │ 150*1)            - între 80 unităţi şi 120 unităţi │ 200*1)            - peste 120 unităţi │ 300*1)                                                       │ Crustacee şi cefalopode: │ - tratate termic │ 50*1) - crustacee tratate termic, familia Penaeidae, │   Solenoceridae, Aristaeidae │            - până la 80 unităţi │ 135*1)            - între 80 unităţi şi 120 unităţi │ 180*1)            - peste 120 unităţi │ 270*1)"                                                       │ ──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────__________*1) În porţiuni comestibile b) Denumirea produsului alimentar "Amidon (exclusiv amidon pentru preparatele de înţărcare şi pentru sugari)" este înlocuită cu denumirea "Amidon (exclusiv amidon pentru formule de început, formule de continuare, alimente pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică)". c) Tabelul se completează cu următoarele produse alimentare: ────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────── "Salsicha fresca │ 450 ────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────  Struguri de masă │ 10 ────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────  Fructe Lychee proaspete │ 10 (raportat la partea comestibilă)" ────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────6.3. La partea C, prevederile pentru punctele "E 249 Nitrit de potasiu", "E 250 Nitrit de sodiu", "E 251 Nitrat de potasiu" şi "E 252 Nitrat de sodiu" se modifică şi vor avea următorul cuprins:  ──────┬────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬───────────── "Nr. E│ Denumire │ Produs alimentar │Cantitatea │Cantitatea       │ │ │maximă │maximă       │ │ │încorporată │reziduală       │ │ │în timpul │[exprimată în       │ │ │fabricării │NaNO(2)]       │ │ │[exprimată în│       │ │ │NaNO(2)] │ ──────┼────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────── E 249 │Nitrit de │Produse din carne │150 mg/kg │       │potasiu(*x) │ │ │       │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────── E 250 │Nitrit de │Produse din carne sterilizate │100 mg/kg │       │sodiu(*x) │(Fo>3,00)(*y) │ │       │ ├──────────────────────────────┼─────────────┤       │ │Produse din carne tradiţionale│ │       │ │conservate prin imersare în │ │       │ │soluţie de saramură (1): │ │       │ │ │ │       │ │Wiltshire bacon (1.1); │ │       │ │ │ │       │ │Entremeada, entrecosto,chispe,│ │       │ │orelheira e cabeca (salgados) │ │175 mg/kg       │ │ │ │       │ │Toucinho fumado (1.2); şi │ │       │ │produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Wiltshire ham (1.1); şi │ │       │ │produse similare │ │100 mg/kg       │ │ │ │       │ │Rohschinken, nassgepokelt │ │       │ │(1.6); şi produse similare │ │       │ │Cured tongue (1.3) │ │50 mg/kg       │ │ │ │       │ │Produse din carne tradiţio- │ │       │ │nale, conservate prin uscare │ │       │ │(2): │ │175 mg/kg       │ │ │ │       │ │Dry cured bacon (2.1.); │ │       │ │şi produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Dry cured ham (2.1) │ │100 mg/kg       │ │ │ │       │ │Jamon curado, paleta curada, │ │       │ │lomo embuchado y cecina (2.2);│ │       │ │Presunto, presunto da pa şi │ │       │ │paio do lombo (2.3); şi │ │       │ │produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Rohschinken, trockengepokelt │ │       │ │(2.5); şi produse similare │ │50 mg/kg       │ ├──────────────────────────────┼─────────────┤       │ │Alte produse din carne tradi- │ │       │ │ţionale conservate (3): │ │       │ │ │ │       │ │Vysocina │180 mg/kg │       │ │ │ │       │ │Selsky salam │ │       │ │ │ │       │ │Turisticky trvanlivy salam │ │       │ │ │ │       │ │Polican │ │       │ │ │ │       │ │Herkules │ │       │ │ │ │       │ │Lovecky salam │ │       │ │ │ │       │ │Dunajska klobasa │ │       │ │ │ │       │ │Paprikas (3.5); şi produse │ │       │ │similare │ │       │ │ │ │       │ │Rohschinken, trocken-/ │ │       │ │nassgepokelt (3.1); şi produse│ │       │ │similare │ │50 mg/kg       │ │ │ │       │ │Jellied veal and brisket │ │       │ │(3.2); │ │ ──────┼────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────── E 251 │Nitrit de │Produse din carne netratate │150 mg/kg │       │potasiu(*z) │termic │ │       │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────── E 252 │Nitrit de │Produse din carne tradiţionale│ │       │sodiu(*z) │conservate prin imersare în │ │       │ │soluţie de saramură (1): │ │       │ │ │ │       │ │Kylmasavustettu poronliha/ │ │       │ │Kallrokt renkott (1.4); │300 mg/kg │       │ │ │ │       │ │Wiltshire bacon şi Wiltshire │ │       │ │ham (1.1); │ │250 mg/kg       │ │ │ │       │ │Entremeada, entrecosto,chispe,│ │       │ │orelheira e cabeca (salgados) │ │       │ │Toucinho fumado (1.2); │ │       │ │ │ │       │ │Rohschinken, nassgepokelt │ │       │ │(1.6); şi produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Bacon şi file de bacon (1.5); │ │250 mg/kg       │ │şi produse similare │ │fără adaos de       │ │ │ │E 249 sau       │ │ │ │E 250       │ │ │ │       │ │Cured tongue (1.3) │ │10 mg/kg       │ │ │ │       │ │Produse din carne tradiţio- │ │       │ │nale conservate prin uscare │ │       │ │(2): │ │250 mg/kg       │ │ │ │       │ │Dry cured bacon şi Dry │ │       │ │cured ham (2.1); │ │       │ │ │ │       │ │Jamon curado, paleta curada, │ │       │ │lomo embuchado y cecina (2.2);│ │       │ │ │ │       │ │Presunto, presunto da pa şi │ │       │ │paio do lombo (2.3); │ │       │ │ │ │       │ │Rohschinken, trockengepokelt │ │       │ │(2.5); şi produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Jambon sec, jambon sel sec şi │ │250 mg/kg       │ │alte tipuri maturate uscate │ │fără adaos de       │ │similare (2.4) │ │E 249 sau       │ │ │ │E 250 ──────┼────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────       │ │Alte produse din carne tradi- │300 mg/kg │       │ │ţionale conservate (3): │fără adaos de│       │ │ │E 249 sau │       │ │ │E 250 │       │ │ │ │       │ │Rohwurste(Salami şi Kantwurst)│ │       │ │(3.3); │ │       │ │ │ │       │ │Rohschinken, trocken-/ │ │       │ │nassgepokelt (3.1); şi produse│ │250 mg/kg       │ │similare │ │       │ │ │ │       │ │Salchichon y chorizo │250 mg/kg │       │ │tradicionales de larga │fără adaos de│       │ │curacion (3.4); │E 249 sau │       │ │ │E 250 │       │ │ │ │       │ │Saucissons secs (3.6); şi │ │       │ │produse similare │ │       │ │ │ │       │ │Jellied veal brisket (3.2); │ │10 mg/kg ──────┼────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────       │ │Brânză cu pastă tare, semitare│150 mg/kg în │       │ │şi semimoale │laptele pen- │       │ ├──────────────────────────────┤tru brânză │       │ │Înlocuitor de brânză pe bază │sau doza │       │ │de produse lactate │echivalentă, │       │ │ │dacă se │       │ │ │adaugă după │       │ │ │eliminarea │       │ │ │zerului şi │       │ │ │adăugarea │       │ │ │apei │ ──────┼────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────       │ │Hering marinat şi şprot │500 mg/kg │ ──────┴────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────____________(*x) La etichetarea "pentru uz alimentar", nitritul poate fi comercializat numai în amestec cu sare sau cu înlocuitor de sare.(*y) Valoarea Fo 3 este echivalentă cu 3 minute de încălzire la 121oC (reducerea unei încărcături bacteriene de un miliard de spori la fiecare 1.000 de conserve la un spor la 1.000 de conserve).(*z) Nitraţii pot fi prezenţi în unele produse de carne tratate termic ce rezultă din conversia naturală a nitriţilor în nitraţi într-un mediu slab acid.1. Produsele din carne sunt imersate în soluţie de conservare ce conţine nitriţi şi/sau nitraţi, sare şi alte componente. Produsele din carne pot trece şi prin alte tratamente ulterioare, de exemplu, afumare.1.1. Carnea injectată cu soluţia de conservare, urmată de conservare prin imersie timp de 3-10 zile. Soluţia de saramură de imersie include de asemenea culturi microbiene starter.1.2. Conservare prin imersie timp de 3-5 zile. Produsul nu este tratat termic şi are o activitate a apei crescută.1.3. Conservare prin imersie cel puţin 4 zile şi semipreparare.1.4. Carnea este injectată cu soluţia de conservare urmată de imersie în soluţia de conservare. Timpul de conservare este de 14-21 de zile, urmat de maturarea la fum rece timp de 4-5 săptămâni.1.5. Conservarea prin imersie timp de 4-5 zile la 5-7°C, maturare de obicei între 24 şi 40 de ore la 22°C, eventual afumare 24 de ore la 20-25°C şi depozitare 3-6 săptămâni la 12-14°C.1.6. Timpul de conservare depinde de forma şi greutatea bucăţilor de carne, aproximativ două zile/kg, urmat de stabilizare/maturare.2. Procesul de conservare prin uscare implică aplicarea uscată a amestecului de conservare ce conţine nitriţi şi/sau nitraţi, sare şi alte componente pe suprafaţa cărnii, urmată de o perioadă de stabilizare/maturare. Produsele din carne pot fi supuse şi altor tratamente ulterioare, de exemplu, afumare.2.1. Conservare prin uscare, urmată de maturare cel puţin 4 zile.2.2. Conservare prin uscare cu perioadă de stabilizare de cel puţin 10 zile şi perioadă de maturare de cel puţin 45 de zile.2.3. Conservare prin uscare timp de 10-15 zile, urmate de 30-45 de zile de stabilizare şi perioadă de maturare de cel puţin două luni.2.4. Conservare prin uscare timp de 3 zile + o zi/kg, urmată de o perioadă de o săptămână după sărare şi o perioadă de învechire - maturare de 45 de zile până la 18 luni.2.5. Timpul de conservare depinde de forma şi greutatea bucăţilor de carne şi este de aproximativ 10-14 zile, urmat de perioada de stabilizare/maturare.3. Procesele de conservare prin imersie şi uscare utilizate în combinaţie sau acolo unde nitriţii şi/sau nitraţii sunt incluşi într-un produs compus sau unde soluţia de conservare este injectată în produs înaintea tratamentului termic. Produsele pot fi supuse şi altor tratamente ulterioare, de exemplu, afumare.3.1. Conservare prin imersie în soluţie de saramură şi uscare utilizată în combinaţie (fără injectarea soluţiei de conservare). Timpul de conservare depinde de forma şi greutatea bucăţilor de carne, aproximativ 14-35 de zile, urmat de stabilizare/maturare.3.2. Injectarea soluţiei de conservare, urmată, după cel puţin două zile, de fierberea în apă clocotită cel puţin 3 ore.3.3. Produsul are o perioadă de maturare de cel puţin 4 săptămâni şi un raport apă/proteine mai mic de 1,7.3.4. Perioada de maturare este de cel puţin 30 de zile.3.5. Produsul uscat şi tratat termic la 70oC, proces urmat de 8-12 zile de uscare şi afumare.Produsul fermentat este supus unui proces de fermentaţie în 3 etape de 14-30 de zile, urmat de afumare.3.6. Cârnatul crud fermentat şi uscat fără adaos de nitriţi. Produsul este fermentat la temperaturi între 18 şi 22oC sau mai mici (10-12oC) şi apoi are o perioadă de învechire/maturare minimă de 3 săptămâni. Produsul are un raport apă/proteine mai mic de 1,7.6.4. Partea D se modifică şi se completează după cum urmează: a) Nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicele (*) din tabel face referire la regula de proporţionalitate pentru utilizarea galaţilor, a TBHQ, BHA şi BHT în combinaţie; trebuie reduse dozele individuale în mod proporţional."; b) În tabel, la punctele E 310-E 321, coloanele 1-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ──────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────── "E 310│Galat de propil │Grăsimi şi uleiuri pentru│200*) (galaţi, TBHQ şi       │ │fabricarea profesională a│BHA, individual sau în       │ │produselor alimentare │combinaţie)       │ │tratate termic │       │ │ │  E 311│Galat de octil │Ulei şi grăsimi pentru │100*) (BHT)       │ │prăjire praj, exclusiv │       │ │uleiul de turtă de │       │ │măsline │       │ │ │  E 312│Galat de dodecil │ │       │ │ │  E 319│Terţbutilhidrochinonă │Untură, ulei de peşte, │raportate la grăsime       │(TBHQ) │grăsime de vită, pasăre │în ambele cazuri       │ │şi oaie │       │ ├─────────────────────────┼──────────────────────  E 320│Butilhidroxianisol │Amestecuri pentru pati- │200 (galaţi, TBHQ şi       │(BHT) │serie │BHA, individual sau în       │ │Alimente tip snack pe │combinaţie)       │ │bază de cereale │       │ │Lapte praf pentru distri-│       │ │buitoare automate │ ──────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────  E 321│Butilhidroxitoluen │Supe şi ciorbe deshidra- │raportate la grăsime       │(BHT) │tate │       │ │Sosuri │       │ │Carne deshidratată │       │ │Fructe în coajă procesate│       │ │Cereale preparate │ ──────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────       │ │Mirodenii şi condimente │200 (galaţi, TBHQ şi       │ │ │BHA, individual sau în       │ │ │combinaţie) raportat       │ │ │la grăsime       │ ├─────────────────────────┼──────────────────────       │ │Cartofi deshidrataţi │25 (galaţi, TBHQ şi       │ │ │BHA, individual sau în       │ │ │combinaţie)       │ ├─────────────────────────┼──────────────────────       │ │Gumă de mestecat │400 (galaţi, TBHQ şi       │ │ │BH şi BHA, individual       │ │ │sau în combinaţie)       │ │ │       │ │Suplimente alimentare, │       │ │conform Ordinului minis- │       │ │trului sănătăţii publice │       │ │nr. 1.069/2007 │       │ ├─────────────────────────┼──────────────────────       │ │Uleiuri esenţiale │1.000 (galaţi, TBHQ şi       │ │ │BHA, individual sau în       │ │ │combinaţie)       │ ├─────────────────────────┼──────────────────────       │ │Arome, altele decât │100*)(galaţi,individu-       │ │uleiurile esenţiale │al său în combinaţie)       │ │ │200* (galaţi, TBHQ şi       │ │ │BHA, individual sau în       │ │ │combinaţie) ──────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────── c) Tabelul se completează după cum urmează: ──────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────── "E 586│4-Hexilresorcinol │Crustacee proaspete, │2 mg/kg reziduuri în       │ │refrigerate şi congelate │carnea de crustaceu" ──────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────7. Anexa XII la norme se modifică şi se completează după cum urmează:7.1. Coloanele 3 şi 4 ale punctului "E 385 Etilenă diamină tetra-acetat de calciu disodic" se modifică şi vor avea următorul cuprins: ──────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────── "E 385│Etilenă diamină tetra-│Sosuri emulsionate │75 mg/kg       │acetat de calciu │ │       │disodic │Boabe de leguminoase, legume, │250 mg/kg       │(Calciu disodic EDTA) │ciuperci şi anghinare în conservă │       │ │ │       │ │Crustacee şi moluşte în conservă │75 mg/kg       │ │ │       │ │Peşte în conservă │75 mg/kg       │ │ │       │ │Grăsimi tartinabile cu un conţinut │100 mg/kg       │ │de grăsime de cel mult 41%, aşa cum │75 mg/kg       │ │cum sunt definite în Regulamentul │       │ │(CE) nr. 2991/94*) │       │ │ │       │ │Crustacee congelate sau îngheţate │250 mg/kg       │ │ │       │ │Libamaj, egκszben κs tombben │ ──────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────__________ Notă *) Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 316 din 9.12.1994, p.2."7.2. După punctul "E 967 Xilitol" se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: ──────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────── "E 968│Eritritol│Produse alimentare în general│quantum satis       │ │(cu excepţia băuturilor şi │       │ │acelor produse alimentare │       │ │menţionate în art. 17(3) │       │ │ │       │ │Peşte, crustacee, moluşte şi │quantum satis       │ │cefalopode neprocesate înghe-│       │ │ţate şi congelate │       │ │ │       │ │Lichioruri │quantum satis       │ │ │Pentru alte scopuri îndulcirea" ──────┴─────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────7.3. Tabelul se completează după cum urmează: ──────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────── E 426 │Hemiceluloză din boabe│Băuturi pe bază de lactate destinate│5 g/l       │de soia │vânzării cu amănuntul │       │ │Suplimente alimentare conform │1,5 g/l       │ │Ordinului ministrului sănătăţii │       │ │publice nr. 1.069/2007 │       │ │Sosuri emulsionate │30 g/l       │ │Produse de brutărie fine, preambala-│10 g/kg       │ │te destinate vânzării cu amănuntul │       │ │Tăieţei orientali gata pentru consum│10 g/kg       │ │şi preambalaţi, destinaţi vânzării │       │ │cu amănuntul │       │ │Orez gata pentru consum, preambalat,│10 g/kg       │ │destinat vânzării cu amănuntul │       │ │Produse procesate din cartofi şi │10 g/kg       │ │orez, preambalate (incluzând produse│       │ │procesate congelate, îngheţate, │       │ │refrigerate şi uscate), destinate │       │ │vânzării cu amănuntul │       │ │Produse din ouă deshidratate, │10 g/kg       │ │concentrate îngheţate şi congelate │       │ │Jeleuri, cu excepţia minijeleurilor │10 g/kg ──────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────7.4. În coloana 3 a punctului E 468, sintagma "Suplimente dietetice solide" se înlocuieşte cu sintagma "Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007, furnizate sub formă solidă".7.5. În coloana 3 a punctelor E 338 - E 452, sintagma "Suplimente dietetice" se înlocuieşte cu sintagma "Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007".7.6. În coloana 3 a punctelor E 405, E 416, E 432, E 436, E 473, E 474, E 475, E 491-E 495, E 551-E 559 şi E 901-E 904, sintagma "Suplimente alimentare dietetice" se înlocuieşte cu sintagma "Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007".7.7. În coloana 3 a punctelor E 1201 şi E 1202, sintagma "Suplimente dietetice sub formă de tablete şi drajeuri" se înlocuieşte cu sintagma "Suplimente alimentare dietetice sub formă de tablete şi drajeuri", definite conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007.7.8. În coloana 3 a punctelor E 405, E 432-E 436, E 473 şi E 474, E 475, E 477, E 481 şi E 482, E 491-E 495, sintagma "Alimente dietetice utilizate în scopuri medicale speciale" este înlocuită cu sintagma "Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale", definite conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare.7.9. Punctele E 1505-E 1520 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ───────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────── "E 1505│Trietil citrat │Arome│3g/kg provenind din ingredientele unui ali-        │ │ │ment consumat ca atare sau reconstituite con-        │ │ │form instrucţiunilor producătorului; separate        │ │ │sau în amestec. În cazul băuturilor, cu        │ │ │excepţia lichiorurilor cremă, doza maximă        │ │ │pentru E 1520 este 1 g/l"        │ │ │  E 1517│Gliceril diacetat │ │        │(diacetină) │ │        │ │ │  E 1518│Gliceril triacetat│ │        │(triacetină) │ │        │ │ │  E 1520│Propan-1, 2-diol │ │        │(propilenglicol) │ │ ───────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────7.10. Tabelul se completează după cum urmează: ───────┬────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────── "E 1204│Pululan │Suplimente alimentare definite │quantum satis        │ │conform Ordinului ministrului │        │ │sănătăţii publice nr. 1.214/ │        │ │2003, sub formă de capsule sau │        │ │tablete │        │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────        │ │Bomboane pentru împrospătarea │quantum satis        │ │respiraţiei sub formă de filme │ ───────┼────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────  E 1452│Octenil succinat│Preparate de vitamine în supli-│35 g/kg în suplimen-        │de amidon alumi-│mentele alimentare sub formă de│tul alimentar"        │niu │capsule, definite conform │        │ │Ordinului ministrului sănătăţii│        │ │publice nr. 1.214/2003 │ ───────┴────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────8. Anexa XIII la norme se completează după cum urmează:8.1. După punctul "E 967 Xilitol" se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: ─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────  "E 968 │ Eritritol" │ ─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────8.2. După punctul "E 466 Celuloză carboxi-metilică" se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: ─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────  "E 462 │ Etil celuloză" │ ─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────8.3. Prevederile referitoare la punctul "E 551 Dioxid de siliciu" se completează în coloana 3 după cum urmează:"În E 171 dioxid de titan şi E 172 oxizi şi hidroxizi de fier (max. 90% în raport cu pigmentul)."9. Anexa XIV la norme se modifică şi se completează după cum urmează:9.1. În primul, al doilea şi al treilea paragraf ale notei, sintagma "Preparatele şi alimentele de înţărcare pentru sugari şi copii de vârstă mică" se va înlocui cu sintagma "Formule de început, formule de continuare, alimente pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică".9.2. În titlul părţii a 3-a, sintagma "alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică", precum şi în coloana 3 pentru punctele E 170-E 526, E 500, E 501 şi E 503, E 338, E 410-E 440, E 1404-E 1450 şi E 1451, sintagma "Alimentele pentru înţărcare", se înlocuiesc cu sintagma "Alimente pe bază de cereale prelucrare şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică".9.3. La partea a IV-a, după punctul "E 472c" se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: ───────┬──────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────── "E 473 │Esteri de sucroză │120 mg/l│Produse ce conţin proteine hidrolizate,        │ai acizilor graşi │ │peptide sau aminoacizi" ───────┴──────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────  +  Articolul IIProdusele alimentare puse în vânzare sau etichetate înainte de data de 15 august 2008, care nu respectă prevederile prezentului ordin, se pot comercializa până la epuizarea stocurilor.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune Directiva 2006/52/CE care amendează Directiva 95/2/CE privind aditivii alimentari, alţi decât coloranţii şi îndulcitorii, şi Directiva 94/35/CE privind îndulcitorii destinaţi utilizării în produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 26 iulie 2006.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii publice,Ervin-Zoltan Szκkely,secretar de statPreşedintele Autorităţii Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Cheţan RoatişMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloş----