HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 19 noiembrie 2007pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenția Națională pentru Sport
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 20 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenția Națională pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 11 octombrie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pentru Agenția Națională pentru Sport cu suma de 5.862 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", astfel:– titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", cu suma de 4.461 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor de investiții la pista de patinaj viteză de la MiercureaCiuc și a sălii de sport de la Complexul Sportiv Național "Izvoru Mureșului";– titlul 59 "Alte cheltuieli", cu suma de 1.401 mii lei pentru cheltuielile de reabilitare și modernizare a patinoarului artificial "Mihai Flamaropol" din București.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
  Valentin Vasilescu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 19 noiembrie 2007.Nr. 1.397.----