HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 12 noiembrie 2007privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în localităţile Darabani, Rădăuţi-Prut şi Stânca, judeţul Botoşani, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.377.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor
  1. Oraşul Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 5 (fostă str. C. Dobrogeanu Gherea), judeţul Botoşani Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani Pavilion nr. 04 (C4) "cocină pentru porci" Suprafaţa construită = 20,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 20,00 mp Valoarea contabilă = 1.077,8 lei 106.485 - parţial -
  2. Localita- tea Rădăuţi- Prut, judeţul Botoşani Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani Pavilion nr. 04 (C6) "padoc pentru câini" Suprafaţa construită = 13,62 mp Suprafaţa desfăşurată = 13,62 mp Valoarea contabilă = 1.175,45 lei Pavilion nr. 05 (C7) "şopron pentru cărbuni" Suprafaţa construită = 54,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 54,00 mp Valoarea contabilă = 835,24 lei 106.490 - parţial -
  3. Satul Stânca, oraşul Ştefă- neşti, judeţul Botoşani Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani Pavilion nr. 04 (C4) "cocină pentru porci" Suprafaţa construită = 21,39 mp Suprafaţa desfăşurată = 21,39 mp Valoarea contabilă = 960,02 lei 106.489 - parţial -
  ------