HOTĂRÂRE nr. 1.374 din 12 noiembrie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.374.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
    Persoana juridică ce administrează imobilul Nr. M.F. Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Adresa unde este situat imobilul
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova 26.488 Clădire sediu oficiu + drum de acces P+1; Suprafaţa construită = 224 mp Suprafaţa desfăşurată = 306,7 mp Suprafaţa curţii = 450 mp Municipiul Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 3, judeţul Prahova
    ------