HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 12 noiembrie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.373.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, care urmează să treacă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi să fie scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. crt. Adresa imobilului care se scoate din domeniul public al statului Nr. M.F. Persoana juridică la care se află în administrare imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6 40.118 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricul- tură şi Dezvoltare Rurală Covasna Remiză Suprafaţa construită = 75 mp Suprafaţa desfăşu- rată = 75 mp Suprafaţă curţi construcţii = 150 mp
  2. Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6 40.119 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna Magazie cărămidă Suprafaţa construită = 128 mp Suprafaţa desfăşurată = 128 mp Suprafaţă curţi construcţii = 250 mp
  3. Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6 40.124 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna WC
  4. Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6 40.125 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna Fântână
  5. Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6 99.291 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna Poartă gard Lungime = 114 m.
  -------