HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 12 noiembrie 2007privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 14 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) şi (5) şi al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă deţinerea în parcul auto şi utilizarea de către Consiliul Naţional al Audiovizualului a unui număr de 14 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor sale specifice.  +  Articolul 2Consumul lunar de carburanţi se stabileşte în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2004 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 15 octombrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.352.---------