ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007    Având în vedere evoluţia cadrului normativ intern şi european în materie de liberă circulaţie a cetăţenilor,ţinând seama că dispoziţiile legislative interne restrâng competenţa oficiilor consulare şi a misiunilor diplomatice în materie de îndeplinire de acte notariale, la cererea persoanelor fizice şi juridice străine,luând în considerare faptul că un număr mare de state acceptă îndeplinirea şi a celorlalte categorii de acte notariale, la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă nu se opun,având în vedere numeroasele solicitări ale cetăţenilor străini, inclusiv de origine română, în vederea autentificării de înscrisuri ce produc efecte juridice pe teritoriul României,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) autentificarea înscrisurilor, cu excepţia transmisiunilor imobiliare încheiate prin acte juridice între vii;".2. Alineatul 3 va avea următorul cuprins:" Activităţile notariale prevăzute la alin. 2, care produc efecte juridice în România, pot fi îndeplinite de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun."3. Alineatul 3^1 se abrogă.  +  Articolul IILegea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuMinistrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuBucureşti, 5 noiembrie 2007.Nr. 125.-----