LEGE nr. 286 din 29 octombrie 2007privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,RADU BERCEANUBucureşti, 29 octombrie 2007.Nr. 286.---------