HOTĂRÂRE nr. 1.308 din 24 octombrie 2007privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Botoşani
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Botoşani a unui imobil - Complex Protecţia Plantelor, situat în municipiul Botoşani, Str. Eternităţii nr. 6, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 1.308.  +  Anexa *Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 3372564 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Botoşani
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii /societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────┬────────┬──────┤│Nr. │Codul │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situaţia│Tipul ││M.F │de │ │ │ │ │ │juridică│bunu- ││ │clasi- │ │ │ │Valoarea │ │actuală │lui ││ │ficare │Denumirea├──────────┬──────┬───────┤Anul │ de ├──────────┬────────┼────────┼──────┤│ │ │ │Descrierea│Veci- │Adresa │dobân-│inventar │Baza │În │Concesi-│ ││ │ │ │tehnică │nătă- │ │dirii/│- lei- │legală │adminis-│une/ │ ││ │ │ │(pe scurt)│ţile │ │dării │ │ │trare/ │Închi- │ ││ │ │ │ │(după │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ ││ │ │ │ │caz, │ │folo- │ │ │siune │Dat cu │ ││ │ │ │ │(pe │ │sinţă │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │gratuit │ │├────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┤│ │8.29.06 │Complex │Suprafaţa │N- │România│2006 │2.127.379│Proces- │În │ │Imobil││ │ │Protecţia│construită│Str. │jude- │ │ │verbal │adminis-│ │ ││ │ │Plantelor│= │Eter- │ţul │ │ │nr. 3.815 │trare │ │ ││ │ │ │728,85 mp │nită- │Boto- │ │ │/ │ │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │ţii │şani │ │ │12.05.2006│ │ │ ││ │ │ │desfăşura-│SE- │munici-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tă= │S.C. │piul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1.411,52mp│"Fastt│Boto- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │- │şani │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S.R.L │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Boto- │Eterni-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şani │tăţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │S-alee│nr. 6 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │E-ci- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │mitir │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴──────┘------