HOTĂRÂRE nr. 1.318 din 31 octombrie 2007privind indexarea unor indemnizaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna octombrie 2007, se indexează cu 5% următoarele indemnizaţii: a) indemnizaţia lunară neimpozabilă acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, care devine 2,35 lei; b) indemnizaţiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, care devin: 315 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f) din lege, cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru artiştii interpreţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d) şi g) din lege care demonstrează cu documente justificative că au fost distribuiţi preponderent în roluri principale, 236 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi pentru artiştii interpreţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d) şi g) care demonstrează cu documente justificative că au fost distribuiţi preponderent în roluri secundare şi 184 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Nivelul indexat al indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 1 se utilizează, începând cu luna octombrie 2007, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 109/2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 octombrie 2007.Nr. 1.318.-----