ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2007pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007    Având în vedere faptul că prin modificările aduse titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, a fost creată posibilitatea pentru beneficiari de a opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar,ţinând seama de faptul că până în acest moment cuantumul sumelor ce urmează a fi acordate persoanelor care şi-au manifestat opţiunile de acordare a despăgubirilor în numerar depăşeşte resursele financiare alocate din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul Proprietatea,în vederea demarării în regim de urgenţă a procesului de plată a despăgubirilor în numerar şi pentru asigurarea resurselor financiare,pentru a asigura o necesitate socială şi pentru eliminarea riscului promovării unor acţiuni în justiţie împotriva statului român,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 14^1 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 14^2, cu următorul cuprins:"Art. 14^2. - (1) În completarea surselor de finanţare prevăzute la art. 14^1 alin. (4), în anul 2007 finanţarea despăgubirilor în numerar se asigură şi de la bugetul de stat, în limita sumei de 33 milioane lei. (2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 33 milioane lei, la capitolul «Alte servicii publice generale», titlul «Alte cheltuieli», articolul «Despăgubiri civile». (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, să introducă modificările prevăzute la alin. (2) în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 118.________