HOTĂRÂRE nr. 1.292 din 24 octombrie 2007pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, conform prevederilor alin. (1), au obligaţia de a reînnoi anual declaraţia pe propria răspundere, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea celor 12 luni ale anului. (3) În situaţia în care reînnoirea anuală a declaraţiei pe propria răspundere nu se depune în termenul prevăzut la alin. (2), persoanele în cauză vor fi repuse de drept la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 1.292.---------