HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 17 octombrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 393/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 30 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.259.  +  AnexăNORMA 17/10/2007