HOTĂRÂRE nr. 1.264 din 17 octombrie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, prin corectarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.264.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 4221187 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4192880 Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌───────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────┬─────┬────────────┐│ Nr. │ Cod de│ │ Date de identificare │Anul │ Valoarea de││M.F. │clasi- │Denumire │ │dobân│ inventar ││ │ficare │ ├───────────┬───────┬─────────────┤dirii│ (în lei) ││ │ │ │Descrierea │Vecină-│ │/ │ ││ │ │ │ tehnică │tăţi │ │dării│ ││ │ │ │(pe scurt) │(după │ Adresa │în │ ││ │ │ │ │caza,pe│ │folo-│ ││ │ │ │ │scurt │ │sinţă│ │├───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────┼────────────┤│34077 │8.29.06│Laborator│Suprafaţă │ │Ţara: │1965 │151.751 ││ │ │câmp │construită │ │România │ │ ││ │ │ │= 189 mp │ │judeţul │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │ │Galaţi, │ │ ││ │ │ │curţi con- │ │municipiul │ │ ││ │ │ │strucţii │ │Tecuci, Str. │ │ ││ │ │ │= │ │1 Decembrie │ │ ││ │ │ │2.500 mp │ │1918 nr. 107 │ │ │├───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────┼────────────┤│106413 │8.29.06│Remiză │Suprafaţă │ │Ţara: │1967 │ 4 ││ │ │maşini │construită │ │România │ │ ││ │ │agricole │seră = │ │judeţul │ │ ││ │ │Tecuci │135 mp │ │Galaţi, │ │ ││ │ │ │ │ │municipiul │ │ ││ │ │ │ │ │Tecuci, Str. │ │ ││ │ │ │ │ │1 Decembrie │ │ ││ │ │ │ │ │1918 nr. 107 │ │ │└───────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────┴────────────┘_________