HOTĂRÂRE nr. 1.276 din 17 octombrie 2007privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la nr. M.F. 62067, cod de clasificare 8.29.06, adresa se modifică în sensul că, în loc de sintagma "Şos. Brăilei nr. 2", se va citi "Str. Plantelor nr. 8B".  +  Articolul IISe aprobă transmiterea unui imobil, compus din construcţii şi teren aferent, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău.  +  Articolul IIIPredarea-preluarea imobilului prevăzut la art. II se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.276.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiCodul de clasificare şi numărul de inventar atribuit de M.F.
    Municipiul Buzău, Str. Plantelor nr. 8B, judeţul BuzăuStatul român, din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor IstoriceMunicipiul Buzău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului BuzăuLotul nr. 1 format din:Nr. M.F. 62067, cod de clasificare 8.29.06
    - Corp C1 - Vila Albatros - suprafaţa = 598,91 m2
    - Corp C2 - anexă - suprafaţa = 284,42 m2
          - Teren aferent = 4.348 m2  
          Lotul nr. 2 format din:  
          - Corp C1 - anexă - suprafaţa = 246 m2  
          - Corp C2 - anexă - suprafaţa = 695,19 m2  
          - Teren aferent = 2.088 m2  
  ___________