HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul mediului şidezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentul pentruAfaceri EuropeneAdrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.175.  +  AnexăNORMA 26/09/2007