LEGE Nr. 113 din 10 octombrie 1996pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 16 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASETRATAT 16/09/1996