HOTĂRÂRE nr. 980 din 22 august 2007privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 1 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare şi valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, înregistrate la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi specificate în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud: a) se introduce o poziţie, conform anexei A la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF-120850-Club Tineret; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37073, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 1304 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "600.577,37 lei";- la poziţia 37074, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 836 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "678.034,71 lei";- la poziţia 37075, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 1796 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.307.446,33 lei";- la poziţia 37076, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+3 = 1710,50 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.671.424,33 lei";- la poziţia 37077, coloana 8 va avea următorul cuprins: "565.928,00 lei";- la poziţia 37078, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 403 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "418.508,98 lei";- la poziţia 37079, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 517 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "647.108,88 lei";- la poziţia 37080, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1 = 643 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "604.371,94 lei";- la poziţia 37081, coloana 8 va avea următorul cuprins: "133.031,00 lei";- la poziţia 102596, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P = 465 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "805.249,98 lei";- la poziţia 144397, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P = 862,50 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "360.246,84 lei".2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad: a) se introduc 31 de poziţii, conform anexei B la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 27524, coloana 8 va avea următorul cuprins: "186.272,00 lei";- la poziţia 27527, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P = 652,50 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "219.556,20 lei";- la poziţia 27528, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P = 726,12 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "358.378,60 lei";- la poziţia 27529, coloana 8 va avea următorul cuprins: "86.778,60 lei";- la poziţia 27530, coloana 8 va avea următorul cuprins: "138.395,90 lei";- la poziţia 27531, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar+centrală termică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P = 512,59 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "175.766,40 lei";- la poziţia 27533, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S + P = 536,91 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "186.112,20 lei";- la poziţia 27557, coloana 4 va avea următorul cuprins: "16,07 ha";- la poziţia 27560, coloana 4 va avea următorul cuprins: "4,10 ha".3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacău: a) se introduc trei poziţii, conform anexei C la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF-35711-teren agricol - 6 ha"; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35707, coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.036.620,21 lei";- la poziţia 35708, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.817.709,02 lei";- la poziţia 35709, coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.666.995,80 lei";- la poziţia 35708, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.817.709,02 lei";- la poziţia 35710, coloana 4 va avea următorul cuprins: "30,51 ha"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "24.325,01 lei";- la poziţia 106955, coloana 4, ultima poziţie, va avea următorul cuprins: "5,0605 ha".4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Baia Mare: a) se introduc cinci poziţii, conform anexei D la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF-106354-Garaj; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 28083, coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "130.207,91 lei";- la poziţia 28084, coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "436.994,43 lei";- la poziţia 28085, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar+magazie"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "136.794,73 lei";- la poziţia 28086, coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "223.794,20 lei";- la poziţia 28087, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centrală termică+ateliere"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "741.720,71 lei";- la poziţia 28088, coloana 6 va avea următorul cuprins: "oraş Baia Sprie, Str. Forestierului nr. 217".5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Botoşani: a) se introduce o poziţie, conform anexei E la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 27224, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "148.510,24 lei";- la poziţia 27225, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.098.772,57 lei";- la poziţia 27226, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "375.621,04 lei";- la poziţia 27227, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "580,80 lei";- la poziţia 27228, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "8.758,00 lei";- la poziţia 106249, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Nr. 118"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "521.263,67 lei";- la poziţia 120760, coloana 8 va avea următorul cuprins: "51.189,00 lei".6. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Brăila: a) se introduce o poziţie, conform anexei F la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37271, coloana 8 va avea următorul cuprins: "255.171,12 lei";- la poziţia 37272, coloana 8 va avea următorul cuprins: "221.665,81 lei";- la poziţia 37273, coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.452.676,24 lei";- la poziţia 37274, coloana 8 va avea următorul cuprins: "871.519,61 lei";- la poziţia 37275, coloana 4 va avea următorul cuprins: "106,70 ha"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "10.588.179,60 lei".7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti Jilava: a) se introduc 18 poziţii, conform anexei G la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34138, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.937,86 lei";- la poziţia 34139, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vestiare+grup spălat+bufet"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.784,16 lei";- la poziţia 34140, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "96.996,41 lei";- la poziţia 34141, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "89.453,70 lei";- la poziţia 34142, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion pregătire"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.931,54 lei";- la poziţia 34143, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion comandă"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "41.834,80 lei";- la poziţia 34144, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "398.200,24 lei";- la poziţia 34145, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51.513,11 lei";- la poziţia 34147, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "73.637,44 lei";- la poziţia 34148, coloana 4 va avea următorul cuprins: "11234 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.052.367,60 lei";- la poziţia 34149, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "11.664,20 lei";- la poziţia 34150, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "932.131,92 lei";- la poziţia 34151, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Str. Sabarului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "297.849,76 lei";- la poziţia 34155, coloana 4 va avea următorul cuprins: "13,712 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Comuna Comana".8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova-9941693: a) se introduc 51 de poziţii, conform anexei H la prezenta hotărâre.9. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistriţa: a) se introduce o poziţie, conform anexei I la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37335, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp administrativ"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "368,03 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "136.473,37 lei";- la poziţia 37336, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia a IV-a"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "864,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "233.005,33 lei";- la poziţia 37337, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere- centrală termică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "213,76 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "164.731,79 lei";- la poziţia 37338, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar- club"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "147.154,93 lei";- la poziţia 37339, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia I-a, II-a, III-a"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.219.796,20 lei";- la poziţia 37340, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia a V-a"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "213.288,61 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Autorizaţie de construire nr. 7685/233/1993-P.V. recepţie finală nr. 68/1998";- la poziţia 37341, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Post control nr. II-pavilion vizite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-149,35 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "61.254,88 lei";- la poziţia 37342, coloana 4 va avea următorul cuprins: "4,71 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22";- la poziţia 112980, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţii+teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-169,90 mp, 0,48 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Municipiul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2002".10. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea: a) se introduc opt poziţii, conform anexei J la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36651, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.647,60 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Contract de închiriere nr. 9973/1984";- la poziţia 36652, coloana 4 va avea următorul cuprins: "419,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "6.182,20 lei";- la poziţia 36653, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar-magazii-centrală termică"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "216.437,33 lei";- la poziţia 36654, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere producţie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "308.665,41 lei";- la poziţia 36655, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier întreţinere"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "61.706,53 lei";- la poziţia 36656, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ-magazii"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "47.465,89 lei";- la poziţia 36657, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion deţinuţi-infirmerii"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "188.654,33 lei";- la poziţia 36658, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion deţinuţi II"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.638,85 lei";- la poziţia 36659, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct control nr. 2-birouri"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.158,10 lei";- la poziţia 36660, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+M-139,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.617,81 lei";- la poziţia 36661, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+2-242,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "800,00 lei";- la poziţia 36662, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct control nr. 1-popotă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.439,25 lei";- la poziţia 36663, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Ţara: România; Judeţ: Braşov; Mun. Codlea"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.439,25 lei";- la poziţia 36664, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Ţara: România, Judeţ: Braşov, Com. Şoarş"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "590.663,18 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 931/1998, act de vânzare-cumpărare nr. 82/1999"; coloana 10 va avea următorul cuprins: "în proprietate".11. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibaşi: a) se introduc nouă poziţii, conform anexei K la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţiile cu nr. MF: 38351-Secţia deţ. IV, 38355-Sec. Det I-III, 38356-Sec. det. V; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 38347, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "352.886,15 lei";- la poziţia 38348,coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1613 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.302.913,31 lei";- la poziţia 38349, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centrală termică pe gaze"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-153 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "65.711,88 lei";- la poziţia 38350, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Brutărie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-430 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "460.251,62 lei";- la poziţia 38352, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-666 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "385.910,12 lei";- la poziţia 38353, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-602 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "309.576,05 lei";- la poziţia 38354, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţie detenţie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P- 3940 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.705.659,56 lei";- la poziţia 38357, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren agricol - teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "27,30 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "com. Mirceşti"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "273.000,00 lei";- la poziţia 106305, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Bd. Dacia nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "381.182,54 lei".12. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova: a) se introduc 25 de poziţii, conform anexei L la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 39035, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-923,89 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "230.753,30 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39036, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-517,62 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "122.945,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39037, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-310,45 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "80.602,92 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39038, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-346,45 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "66.810,80 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39039, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţii deţinere-Secţia II"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-504,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "121.434,12 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39040, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţii deţinere-Secţia III"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-432,77 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "59.631,24 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39041, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Club deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P- 422,08 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "68.550,84 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39042, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii deţinere deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1352,78 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.456.878,48 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39043, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii deţinere deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-585,33 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "866.514,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39044, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-365,79 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "296.058,36 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39045, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-258,78 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "43.871,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004";- la poziţia 39046, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "2949 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1896"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.862.239,89 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "CF nr. 3394/2004".13. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva:- se modifică după cum urmează:- la poziţia 37791, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "394.545,60 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000";- la poziţia 37792, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.153.942,24 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000";- la poziţia 37793, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "78.731,10 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000";- la poziţia 37794, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ II"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-433,47 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "139.923,36 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000";- la poziţia 37795, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire administrativă-birouri"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Com. Şoimuş, Str. Principală nr. 43"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1997"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "576,73 lei";- la poziţia 37796, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire abator"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Com. Şoimuş, Str. Principală nr. 43"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1997"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "576,73 lei";- la poziţia 37797, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Com. Şoimuş, Str. Principală nr. 43"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1997"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "9.360,59 lei";- la poziţia 37798, coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.493.870,10 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000";- la poziţia 106327, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P-606,25 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Mun. Deva, str. Sântuhalm nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "190.488,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Sentinţă civilă nr. 4846/2000".14. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, secţia Vânjuleţ: a) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34428, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii cazare detenţie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "74.255,20 lei";- la poziţia 34429, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sector vizite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-228,30 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.978,80 lei";- la poziţia 34430, coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.709,22 lei";- la poziţia 34431, coloana 8 va avea următorul cuprins: "84.865,40 lei";- la poziţia 34432, coloana 8 va avea următorul cuprins: "153.145,40 lei";- la poziţia 34433, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cabinet medical+capelă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "10.357,00 lei";- la poziţia 34434, coloana 8 va avea următorul cuprins: "94.099,50 lei";- la poziţia 34435, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Anexă garaj"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "48.080,60 lei";- la poziţia 34436, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-140,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "11.097,50 lei";- la poziţia 34437, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp 3 detenţie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-665,05 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "172.198,00 lei";- la poziţia 34438, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp 2 detenţie"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "890.049,80 lei";- la poziţia 34439, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp 1 detenţie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-465,40 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "123.034,00 lei";- la poziţia 34440, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp 4 bloc alimentar"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-650,00 mp"; Coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.670,00 lei";- la poziţia 34441, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Şimian";- la poziţia 34442, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "39.400 mp" coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mehedinţi, Com. Vânjuleţ";- la poziţia 106339, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-296,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1983"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "20.445,20 lei".15. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focşani: a) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36312, coloana 8 va avea următorul cuprins: "191.545,16 lei";- la poziţia 36313, coloana 8 va avea următorul cuprins: "24.003,06 lei";- la poziţia 36314, coloana 8 va avea următorul cuprins: "19.931,83 lei";- la poziţia 36315, coloana 8 va avea următorul cuprins: "683.425,18 lei";- la poziţia 36316, coloana 8 va avea următorul cuprins: "78.478,85 lei";- la poziţia 36317, coloana 8 va avea următorul cuprins: "88.215,80 lei";- la poziţia 36318, coloana 8 va avea următorul cuprins: "58.180,13 lei";- la poziţia 36319, coloana 8 va avea următorul cuprins: "90.824,54 lei";- la poziţia 36320, coloana 8 va avea următorul cuprins: "308.565,00 lei";- la poziţia 36321, coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.303,20 lei".16. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galaţi: a) se introduc 15 poziţii, conform anexei M la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 26740, coloana 8 va avea următorul cuprins: "29.301,79 lei";- la poziţia 26741, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor cadre+cabinete medicale"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "196.895,09 lei";- la poziţia 26742, coloana 8 va avea următorul cuprins: "475.760,74 lei";- la poziţia 26743, coloana 8 va avea următorul cuprins: "92.238,12 lei";- la poziţia 26744, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.274.773,14 lei";- la poziţia 26745, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.575.466,96 lei";- la poziţia 26746, coloana 8 va avea următorul cuprins: "383.300,41 lei";- la poziţia 26747, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sală maşini+club deţinuţi"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "650.000,00 lei";- la poziţia 26748, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centrală termică+spălătorie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51.500,00 lei";- la poziţia 26749, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.420.131,81 lei";- la poziţia 26750, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion detenţie R 120 H"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2001"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.451.685,23 lei";- la poziţia 26751, coloana 4 va avea următorul cuprins: "45,00 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1987"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 100/1987 al M.A., P.V. de punere în posesie nr. 795/1987".17. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla: a) se introduc 14 poziţii, conform anexei N la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36022, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct control+vorbitor"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "77.619,84 lei";- la poziţia 36023, coloana 8 va avea următorul cuprins: "127.271,28 lei";- la poziţia 36024, coloana 8 va avea următorul cuprins: "80.694,64 lei";- la poziţia 36025, coloana 8 va avea următorul cuprins: "273.294,10 lei";- la poziţia 36026, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1540"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "263.202,30 lei";- la poziţia 36027, coloana 8 va avea următorul cuprins: "446.929,30 lei";- la poziţia 36028, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.560.585,10 lei";- la poziţia 36029, coloana 8 va avea următorul cuprins: "56.968,20 lei";- la poziţia 36030, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Beciuri-magazii"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "44.518,30 lei";- la poziţia 36031, coloana 8 va avea următorul cuprins: "93.286,32 lei";- la poziţia 36032, coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.606,50 lei";- la poziţia 36033, coloana 8 va avea următorul cuprins: "67.405,50 lei";- la poziţia 36034, coloana 3 va avea următorul cuprins: "P+1-212,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "90.369,36 lei";- la poziţia 36035, coloana 8 va avea următorul cuprins: "81.672,70 lei";- la poziţia 36036, coloana 8 va avea următorul cuprins: "16.164,72 lei";- la poziţia 36037, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+2-1840,90 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţi nr. 4"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "337.987,55 lei";- la poziţia 36038, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren incintă GAZ"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "11.119 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "802.541,666 lei";- la poziţia 106369, coloana 8 va avea următorul cuprins: "305.274,09 lei";- la poziţia 106370, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii-secţie exterioară Cluj"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţi nr. 4,"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "137.004,09 lei".18. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu: a) se introduc 30 de poziţii, conform anexei O la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 144403, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Giurgiu, şos. Giurgiu-Bucureşti km 3,5"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.175.392,00".19. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iaşi: a) se introduce o poziţie, conform anexei P la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 39519, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vestiar cadre+camere oaspeţi+primire vizitatori"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+1-696,32 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "353.971,06 lei";- la poziţia 39520, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-383,34 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.776,56 lei";- la poziţia 39521, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazii şi birouri"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.438,30 lei";- la poziţia 39522, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-782,70 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "83.133,55 lei";- la poziţia 39523, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct contr. nr. 2-sector vizite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-462,20 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.658,14 lei";- la poziţia 39524, coloana 8 va avea următorul cuprins: "12.404,43 lei";- la poziţia 39525, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pav. Detenţie-bloc alimentar"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-3322 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "654.484,78 lei";- la poziţia 39526, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+2-3761 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.102.437,29 lei";- la poziţia 39527, coloana 8 va avea următorul cuprins: "15.585,44 lei";- la poziţia 39528, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Beci alimente"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.670,31 lei";- la poziţia 39529, coloana 8 va avea următorul cuprins: "15.830,53 lei";- la poziţia 39530, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren agricol Chiriţa"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Iaşi, com. Holboca"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.250,00 lei";- la poziţia 39531, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren agricol Cotu Morii"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Iaşi, com. Victoria"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "14.298,00 lei".20. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Mărgineni: a) se introduc două poziţii, conform anexei Q la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţiile cu nr. MF: 60428-Adăpost SRT, 60429- Dormitoare Movila Vulpii, 60430-Pavilion administrativ, 106431-Depozit de muniţie,106435-Adăpost pentru tehnică; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 60417, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.069.807,09 lei";- la poziţia 60418, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar+garaj"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "62.447,00 lei";- la poziţia 60419, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "172.829,10 lei";- la poziţia 60420, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.025.115,79 lei";- la poziţia 60421, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "40.776,60 lei";- la poziţia 60422, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "477.913,20 lei";- la poziţia 60423, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "880.913,20 lei";- la poziţia 60424, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "95.175,00 lei";- la poziţia 60425, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "477.913,20 lei";- la poziţia 60426, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "196.120,80 lei";- la poziţia 60427, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "760.635,16 lei";- la poziţia 60431, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-722,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.945.220,52 lei";- la poziţia 60432, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "300.314,80 lei";- la poziţia 60433, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "569.067,84 lei";- la poziţia 60434, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "440.788,08 lei";- la poziţia 60435, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "37.400,83 lei";- la poziţia 60436, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.027.019,76 lei";- la poziţia 60437, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Filtru nou depus"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "174.925,92 lei";- la poziţia 60438, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "295.696,08 lei";- la poziţia 60439, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "617.714,16 lei";- la poziţia 60440, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.022.247,36 lei";- la poziţia 60441, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "479.268,23 lei";- la poziţia 106419, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Beci zarzavat"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale, str. Moreni nr. 6"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "103.724,90 lei";- la poziţia 106421, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dâmboviţa, com. I.L. Caragiale"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "113.256,70 lei".21. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc: a) se introduc două poziţii, conform anexei R la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF: 35000-Centrală termică; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34995, coloana 8 va avea următorul cuprins: "153.478,91 lei";- la poziţia 34996, coloana 8 va avea următorul cuprins: "225.100,84 lei";- la poziţia 34997, coloana 8 va avea următorul cuprins: "345.062,19 lei";- la poziţia 34998, coloana 8 va avea următorul cuprins: "274.089,04 lei";- la poziţia 34999, coloana 8 va avea următorul cuprins: "146.030,68 lei";- la poziţia 35001, coloana 8 va avea următorul cuprins: "46.832,00 lei";- la poziţia 106471, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Adm.+Club+Bucătărie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "164.806,97 lei".22. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea: a) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34345, coloana 8 va avea următorul cuprins: "67.172,21 lei";- la poziţia 34346, coloana 8 va avea următorul cuprins: "85.308,71 lei";- la poziţia 34347, coloana 8 va avea următorul cuprins: "29.424,80 lei";- la poziţia 34348, coloana 8 va avea următorul cuprins: "394.131,69 lei";- la poziţia 34349, coloana 8 va avea următorul cuprins: "16.914,86 lei";- la poziţia 34350, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii de producţie şi detenţie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+2+M-570,93 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.937.687,75 lei";- la poziţia 34351, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Garaj, cabinet medical deţinuţi, club deţinuţi"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "125.821,50 lei";- la poziţia 34352, coloana 8 va avea următorul cuprins: "10.827,98 lei";- la poziţia 34353, coloana 8 va avea următorul cuprins: "8.817,21 lei";- la poziţia 34354, coloana 8 va avea următorul cuprins: "5.987,11 lei";- la poziţia 34355, coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.510,00 lei".23. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava: a) se introduce o poziţie, conform anexei S la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 96879, coloana 4 va avea următorul cuprins: "190.000 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, şos. Caracal km 8"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.569.442,87 lei";- la poziţia 96880, coloana 4 va avea următorul cuprins: "967 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999".24. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti: a) se introduc 43 de poziţii, conform anexei T la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 51894, coloana 8 va avea următorul cuprins: "260.381,74 lei";- la poziţia 51895, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.490.051,00 lei";- la poziţia 51896, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+1-109,92 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "185.223,56";- la poziţia 51897, coloana 8 va avea următorul cuprins: "282.849,48 lei";- la poziţia 51898, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+1-280,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2002"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "368.480,08 lei";- la poziţia 51899, coloana 8 va avea următorul cuprins: "176.533,84 lei";- la poziţia 51900, coloana 8 va avea următorul cuprins: "52.481,91 lei";- la poziţia 51901, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion secţie semideschis dormitor+bloc alimentar"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, com. Berceni, sat Moara Nouă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "474.747,96 lei";- la poziţia 51902, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, com. Berceni, sat Moara Nouă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "9,90 lei";- la poziţia 51903, coloana 7 va avea următorul cuprins: "2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "40.000,00 lei";- la poziţia 51904, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, com. Berceni, sat Moara Nouă"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4,30 lei";- la poziţia 107375, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, com. Berceni, sat Moara Nouă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.583,71 lei".25. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă: a) se abrogă poziţiile cu nr. MF: 36470-Dormitor condamnaţi, 36471-Dormitor condamnaţi, 36487-Farmacie-stomatologie, 36500-Locuinţe cadre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36456, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1755,55 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.500.000,00 lei";- la poziţia 36457, coloana 8 va avea următorul cuprins: "12.733,78 lei";- la poziţia 36458, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/A"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.263,82 lei";- la poziţia 36459, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/B"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "34.168,55 lei";- la poziţia 36460, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/C"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "34.537,30 lei";- la poziţia 36461, coloana 8 va avea următorul cuprins: "45.353,72 lei";- la poziţia 36462, coloana 8 va avea următorul cuprins: "5.792,92 lei";- la poziţia 36463, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazie ETG/A"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "12.538,39 lei";- la poziţia 36464, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere, birou magazie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "24.568,95 lei";- la poziţia 36465, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier auto/B"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.756,96 lei";- la poziţia 36466, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazie moară"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "219.249,76 lei";- la poziţia 36467, coloana 8 va avea următorul cuprins: "61.619,37 lei";- la poziţia 36468, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/D"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.584,37 lei";- la poziţia 36469, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.437.500,00 lei";- la poziţia 36472, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/F"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "34.766,85 lei";- la poziţia 36473, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier prod. bugetară"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "131.821,50 lei";- la poziţia 36474, coloana 8 va avea următorul cuprins: "47.807,90 lei";- la poziţia 36475, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/H"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-1077,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "302.220,43 lei";- la poziţia 36476, coloana 8 va avea următorul cuprins: "42.306,12 lei";- la poziţia 36477, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/J"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.233,34 lei";- la poziţia 36478, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/K"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.233,34 lei";- la poziţia 36479, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/L"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.233,34 lei";- la poziţia 36480, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor condamnaţi/M"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.233,34 lei";- la poziţia 36481, coloana 8 va avea următorul cuprins: "201.949,35 lei";- la poziţia 36482, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baie spălătorie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "24.502,84 lei";- la poziţia 36486, coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.729,69 lei";- la poziţia 36488, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/A"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "31.533,94 lei";- la poziţia 36489, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sală aşteptare vizită"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.847,87 lei";- la poziţia 36490, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1949"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "646.117,90 lei";- la poziţia 36491, coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.640,62 lei";- la poziţia 36492, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Camere oaspeţi/A"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "33.655,36 lei";- la poziţia 36495, coloana 8 va avea următorul cuprins: "42.043,49 lei";- la poziţia 36496, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/B"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "35.252,19 lei";- la poziţia 36497, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Camere oaspeţi/B"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "14.523,80 lei";- la poziţia 36498, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/C"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "35.594,49 lei";- la poziţia 36499, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/D"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "57.316,83 lei";- la poziţia 36501, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/E"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "37.477,30 lei";- la poziţia 36502, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Locuinţe cadre/F"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "29.607,71 lei";- la poziţia 36503, coloana 8 va avea următorul cuprins: "394.675,73 lei";- la poziţia 106520, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "5,10 lei";- la poziţia 106521, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-152,84 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "16,93 lei";- la poziţia 106537, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "43,50 lei";- la poziţia 106538, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire administrativă"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "53,14 lei";- la poziţia 106539, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106540, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/B"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106541, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/C"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106543, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/D"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106545, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/E"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106546, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/F"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106548, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/G"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106549, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor/H"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51,89 lei";- la poziţia 106550, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "172,17 lei";- la poziţia 106551, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "73,89 lei";- la poziţia 106553, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "38,77 lei";- la poziţia 106556, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "41,13 lei";- la poziţia 106565, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Grup ateliere"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25,84 lei";- la poziţia 106568, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "87,36 lei";- la poziţia 106569, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-96,12 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "216.877,25 lei";- la poziţia 144398, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-352,25 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1949"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "5.902,13 lei".26. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare:- se modifică după cum urmează:- la poziţia 27929, coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.580,96 lei";- la poziţia 27930, coloana 8 va avea următorul cuprins: "181.362,60 lei";- la poziţia 27931, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere producţie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "61.236,82 lei";- la poziţia 27933, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centrală termică-adăpost-padoc maternitate"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "76.205,50 lei".27. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia: a) se introduc 23 de poziţii, conform anexei Ţ la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34607, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ-birouri"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-429,72 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "103.303,62 lei";- la poziţia 34608, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp gardă + popotă"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "145.922,38 lei";- la poziţia 34609, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "28.286,23 lei";- la poziţia 34610, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia I - cazare deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-892,03 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "20.810,40 lei";- la poziţia 34611, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia II - cazare deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-472,97 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "291.379,69 lei";- la poziţia 34612, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia III - cazare deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-396,21 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "104.659,88 lei";- la poziţia 34613, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia III-cazare deţinuţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-990,55 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "283.830,78 lei";- la poziţia 34614, coloana 3 va avea următorul cuprins: "PC nr. 2+sector vizite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-255,36 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.112.978,58 lei";- la poziţia 34615, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazii AFV"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1980,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "200.610,15 lei";- la poziţia 34616, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-120,54 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "30.646,75 lei";- la poziţia 34617, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar şi spălătorie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-549,60 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "106.329,33 lei";- la poziţia 34618, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Slobozia, Str. Gării nr. 54"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1995"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "44.181,94 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV din 30.06.1995";- la poziţia 34619, coloana 4 va avea următorul cuprins: "53,5 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, şos. Slobozia-Amara"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1980,1986,1990"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordin DAS nr. 69/1980, Protocol MI-DAS nr. 249198/1986-6847F6/1986, PV nr. 85875/1990 cu IJ de Poliţie";- la poziţia 34620, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+1-835,86 mp - parţial 2 etaje-2741,94 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ialomiţa, Loc. Amara, str. Ana Ipătescu nr. 1 bis"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.577.497,50 lei"; coloana 10 va avea următorul cuprins: "Proprietate";- la poziţia 103673, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Imobil 5005 - teren agricol"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "3,00 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "0,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 611/2003";- la poziţia 103674, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Imobil 5006 - teren agricol"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "5,20 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "0,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 611/2003".28. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara: a) se introduc 68 de poziţii, conform anexei U la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţiile cu nr. MF: 107411-Dormitor, 107412-Dormitor, 107415-Dormitor, 107416-Dormitor, 107417-Dormitor, 107418-Dormitor, 107419-Dormitor, 107420-Dormitor, 107421-Dormitor, 107460-Club, 107483-Magazie, 107484-Magazie, 107523-Magazie, 107524-Punct alimentar; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35572, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Birouri, dormitoare cadre"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "151.659,00 lei";- la poziţia 35573, coloana 8 va avea următorul cuprins: "293.282,00 lei";- la poziţia 35574, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazii, ateliere, filtru deţinuţi"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "133.936,00 lei" ;- la poziţia 35575, coloana 8 va avea următorul cuprins: "133.936,00 lei";- la poziţia 35576, coloana 8 va avea următorul cuprins: "87.411,00 lei";- la poziţia 35577, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion club-secţia VI"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "436.002,00 lei";- la poziţia 35578, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii deţinere"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.105.190,00 lei";- la poziţia 35579, coloana 8 va avea următorul cuprins: "377.846,00 lei";- la poziţia 35580, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "15.776,60 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7";- la poziţia 35581, coloana 4 va avea următorul cuprins: "5,32 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, Timişoara, Calea Moşniţei nr. 11";- la poziţia 107396, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.379.574,00 lei";- la poziţia 107397, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "223.474,00 lei";- la poziţia 107398, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "223.474,00 lei";- la poziţia 107399, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "831.436,00 lei";- la poziţia 107405, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "65.557,00 lei";- la poziţia 107406, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "692.632,00 lei";- la poziţia 107407, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.796,00 lei";- la poziţia 107408, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "831.436,00 lei";- la poziţia 107409, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "725.945,00 lei";- la poziţia 107410, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "725.945,00 lei";- la poziţia 107422, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "206.752,00 lei";- la poziţia 107423, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "410.302,00 lei";- la poziţia 107424, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "161.913,00 lei";- la poziţia 107457, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "376.350,00 lei";- la poziţia 107458, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.548.588,00 lei";- la poziţia 107459, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "106.867,00 lei";- la poziţia 107461, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "441.980,00 lei";- la poziţia 107462, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "265.844,00 lei";- la poziţia 107463, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "265.844,00 lei";- la poziţia 107464, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "265.844,00 lei";- la poziţia 107465, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "265.844,00 lei";- la poziţia 107466, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "110.685,00 lei";- la poziţia 107467, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.047,00 lei";- la poziţia 107468, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "261.468,00 lei";- la poziţia 107469, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "261.468,00 lei";- la poziţia 107470, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "260.952,00 lei";- la poziţia 107471, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "260.952,00 lei";- la poziţia 107472, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "51.188,00 lei";- la poziţia 107473, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "275.698,00 lei";- la poziţia 107474, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "402.956,00 lei";- la poziţia 107475, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "189.486,00 lei";- la poziţia 107476, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.490,00 lei";- la poziţia 107477, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.670.553,00 lei";- la poziţia 107478, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "669.534,00 lei";- la poziţia 107479, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "671.722,00 lei";- la poziţia 107480, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "441.981,00 lei";- la poziţia 107481, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "441.981,00 lei";- la poziţia 107482, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "441.981,00 lei";- la poziţia 107525, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "91.584,00 lei";- la poziţia 107526, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "159.841,00 lei";- la poziţia 107527, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "154.806,00 lei";- la poziţia 107528, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "132.661,00 lei";- la poziţia 107529, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "84.695,00 lei";- la poziţia 107530, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "97.367,00 lei";- la poziţia 107531, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.945,00 lei";- la poziţia 107532, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.945,00 lei";- la poziţia 107533, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.945,00 lei";- la poziţia 107534, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.945,00 lei";- la poziţia 107535, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.945,00 lei";- la poziţia 107536, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.047,00 lei";- la poziţia 107537, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "70.047,00 lei";- la poziţia 107538, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.329,00 lei";- la poziţia 107539, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.329,00 lei";- la poziţia 107540, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.329,00 lei";- la poziţia 107541, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.053,00 lei";- la poziţia 107542, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "31.302,00 lei";- la poziţia 107543, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "14.906,00 lei";- la poziţia 144404, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "2.067.455 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Timiş, oraş Buziaş, Str. Florilor nr. 6"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "0,00 lei".29. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgşor: a) se introduc 24 de poziţii, conform anexei V la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 26591, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitoare bărbaţi"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "162.848,59 lei";- la poziţia 26592, coloana 8 va avea următorul cuprins: "362.049,83 lei";- la poziţia 26593, coloana 8 va avea următorul cuprins: "5.690,19 lei";- la poziţia 26594, coloana 8 va avea următorul cuprins: "68.464,53 lei";- la poziţia 26595, coloana 8 va avea următorul cuprins: "42.524,51 lei";- la poziţia 26596, coloana 8 va avea următorul cuprins: "67.911,50 lei";- la poziţia 26597, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii cazare - secţia 3-4"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1- 1470,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "670.635,23 lei";- la poziţia 26598, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spaţii cazare - secţia 1-2"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1379,80 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2006"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.741.100,00 lei";- la poziţia 26599, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sală vizite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1379,80 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2006"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.741.100,00 lei";- la poziţia 26600, coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.152,70 lei";- la poziţia 26601, coloana 8 va avea următorul cuprins: "78.069,17 lei";- la poziţia 26602, coloana 8 va avea următorul cuprins: "539.257,87 lei";- la poziţia 26603, coloana 8 va avea următorul cuprins: "86.712,07 lei";- la poziţia 26604, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Garaj auto"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "177.604,43 lei";- la poziţia 26605, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ - fabrică confecţii"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "20.466,14 lei";- la poziţia 26606, coloana 4 va avea următorul cuprins: "10,50 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1978"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "148.400,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. 499/1978";- la poziţia 26607, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1982"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "194.144,59 lei";- la poziţia 60428, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Adăpost SRT"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-77 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, sat Movila Vulpii"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998- 2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "8,20 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 827/1998 - PV nr. 12030 şi 26156 din 19.09.2003";- la poziţia 60429, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitoare Movila Vulpii"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, sat Movila Vulpii"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998- 2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "52.491,38 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 827/1998 - PV nr. 12030 şi 26156 din 19.09.2003";- la poziţia 60430, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, sat Movila Vulpii"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998- 2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "77.774,55 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 827/1998 - PV nr. 12030 şi 26156 din 19.09.2003";- la poziţia 106431, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, sat Movila Vulpii"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998- 2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "8,60 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 827/1998 - PV nr. 12030 şi 26156 din 19.09.2003";- la poziţia 106435, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Adăpost pentru tehnică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-48 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Prahova, sat Movila Vulpii"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998- 2003"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "3,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului României nr. 827/1998 - PV nr. 12030 şi 26156 din 19.09.2003".30. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mureş: a) se introduc trei poziţii, conform anexei W la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36996, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1945-1948"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "120.626,65 lei";- la poziţia 36997, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1- 452 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1890- 1945"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "878.154,50 lei";- la poziţia 36998, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vestiar cadre, club deţinuţi, camere deţinere, birouri logistică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1+1/2- 537,30 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1945- 2001"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "780.694,74 lei";- la poziţia 36999, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Filtru, CT, cabinet medical, ateliere-garaje-birouri logistică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1+1/2- 537,30 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mureş, Târgu Mureş, Str. Retezatului nr. 7"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1945- 2001"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "936.980,03 lei";- la poziţia 37000, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "171.509 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mureş, Târgu Mureş, Str. Rândunicii nr. 7"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974-1996"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.451,73 lei";- la poziţia 37001, coloana 4 va avea următorul cuprins: "1,51 ha"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mureş, Târgu Mureş, Str. Apaductului"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.417,51 lei";- la poziţia 37002, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren arabil/construcţii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "57.917 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mureş, Loc. Sâncraiul de Mureş, Str. Stejarului nr. 7"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "11.183,06 lei";- la poziţia 37003, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Mureş, Loc. Bărdeşti, Str. Voinicenilor"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1972-1973"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "7.699,00 lei".31. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea: a) se introduc 23 de poziţii, conform anexei X la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36707, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.781.250,00 lei";- la poziţia 36708, coloana 8 va avea următorul cuprins: "163.500,00 lei";- la poziţia 36709, coloana 8 va avea următorul cuprins: "711.000,00 lei";- la poziţia 36710, coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P+4-1300 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "22.923.345,00 lei";- la poziţia 36711, coloana 8 va avea următorul cuprins: "117.000,00 lei";- la poziţia 36712, coloana 8 va avea următorul cuprins: "319.471,76 lei";- la poziţia 36713, coloana 8 va avea următorul cuprins: "716.103,00 lei";- la poziţia 36714, coloana 8 va avea următorul cuprins: "503.971,13 lei";- la poziţia 36715, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Prislav nr. 177"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.518.650,00 lei";- la poziţia 36716, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.405.218,07 lei";- la poziţia 36717, coloana 8 va avea următorul cuprins: "758.101,90 lei";- la poziţia 36718, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.326.516,89 lei";- la poziţia 36719, coloana 8 va avea următorul cuprins: "5.730.275,40 lei";- la poziţia 36720, coloana 8 va avea următorul cuprins: "489.878,33 lei";- la poziţia 36721, coloana 8 va avea următorul cuprins: "486.977,61 lei";- la poziţia 36722, coloana 8 va avea următorul cuprins: "446.010,90 lei";- la poziţia 36723, coloana 8 va avea următorul cuprins: "689.762,67 lei";- la poziţia 36724, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "641.055,96 lei";- la poziţia 36725, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 2"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "369.183,99 lei";- la poziţia 36726, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 3"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "394.759,30 lei";- la poziţia 36727, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 4"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "450.945,84 lei";- la poziţia 36728, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 5"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "347.305,71 lei";- la poziţia 36729, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 6"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-211 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "322.498,23 lei";- la poziţia 36730, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 7"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-211 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "322.498,23 lei";- la poziţia 36731, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 8"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "372.304,06 lei";- la poziţia 36732, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 9"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "527.405,39 lei";- la poziţia 36733, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 10"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "369.183,99 lei";- la poziţia 36734, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 11"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-211 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "322.498,23 lei";- la poziţia 36735, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 12"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "527.405,39 lei";- la poziţia 36736, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 13"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "463.289,04 lei";- la poziţia 36737, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion cazare cadre nr. 14"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "329.318,55 lei";- la poziţia 36738, coloana 8 va avea următorul cuprins: "591.470,88 lei";- la poziţia 36739, coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.900,00 lei";- la poziţia 36740, coloana 8 va avea următorul cuprins: "900,00 lei";- la poziţia 36741, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct control nr. 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-109,20 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1984"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "21.305,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993";- la poziţia 36742, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit armament"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-81,52 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1965"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "9.315,55 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993";- la poziţia 36743, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baracă ETG"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-345,60 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1969"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "40.198,27 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993";- la poziţia 36744, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baracă metalică depozit"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-192,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1985"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.005,46 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993";- la poziţia 36745, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P-688,39 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "189.513,72 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993";- la poziţia 36746, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit carburanţi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-93,80 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Tulcea, Tulcea, str. Babadag nr. 142"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1969"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "6.945,79 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul Ministerului de Interne nr. 248219/1990, PV nr. 8351/1993".32. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu: a) se introduc 41 de poziţii, conform anexei Y la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35099, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-468,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "650.470,71 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35100, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.671.691,53 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35101, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-623,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1970"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "998.955,69 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35102, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-173,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "39.080,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35103, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1970"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "99.254,41 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35104, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "251.009,81 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35105, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "79.627,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35106, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-50,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, str. V. Alecsandri nr. 23"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "57.035,57 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35107, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Târgu Jiu, Str. Lotrului"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1997"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "0,01 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1997";- la poziţia 35108, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "38.466,67 lei";- la poziţia 35109, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "98.047,89 lei";- la poziţia 35110, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "33.693,43 lei";- la poziţia 35111, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "33.632,85 lei";- la poziţia 35112, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "39.527,27 lei";- la poziţia 35113, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.467.035,55 lei";- la poziţia 35114, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.467.053,55 lei";- la poziţia 35115, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.508,43 lei";- la poziţia 35116, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, Com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "46.808,66 lei";- la poziţia 35117, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, Com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "46.808,66 lei";- la poziţia 35118, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, Com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.567.489,37 lei";- la poziţia 35119, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, Com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.082.663,17 lei";- la poziţia 35120, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Gorj, Loc. Pojogeni, Com. Stejereţ"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1998"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "381.697,29 lei".33. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui: a) se abrogă poziţia cu nr. MF: 38267-Teren agricol"; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 38258, coloana 8 va avea următorul cuprins: "42.100,96 lei";- la poziţia 38259, coloana 8 va avea următorul cuprins: "38.338,93 lei";- la poziţia 38260, coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.785,87 lei";- la poziţia 38261, coloana 8 va avea următorul cuprins: "332.041,49 lei";- la poziţia 38262, coloana 8 va avea următorul cuprins: "62.479,45 lei";- la poziţia 38263, coloana 8 va avea următorul cuprins: "56.311,34 lei";- la poziţia 38264, coloana 8 va avea următorul cuprins: "89.655,73 lei";- la poziţia 38265, coloana 8 va avea următorul cuprins: "19.650,43 lei";- la poziţia 38266, coloana 4 va avea următorul cuprins: P-183 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2002"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "409.657,52 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul DGP nr. 8418/1995 - PV recepţie nr. 11409/2002";- la poziţia 38267, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Vaslui"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.005,60 lei".34. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii: a) se introduce o poziţie, conform anexei Z la prezenta hotărâre"; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 107544, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier reparaţii auto"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-401,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "179.400,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107545, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ghenă gunoi"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-16,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "734,87 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107546, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion comandă"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-522,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "202.000,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107547, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Birouri"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-235,77 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "90.000,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107548, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Garaj"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-362,25 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "113.400,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107549, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spălătorie rufe, ateliere"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-156,25 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "80.800,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107550, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere, birouri"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-170,77 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "68.800,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107551, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit magazie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P244,80 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "91.200,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107552, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit tronson I"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-540,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "284.800,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107553, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit tronson II"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-367,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "324.590,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999";- la poziţia 107554, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozite ateliere"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-1.032,90 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "312.400,00 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. P2/464/1999."35. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Colibaşi - 1750504: a) se introduc trei poziţii, conform anexei A1 la prezenta hotărâre.36. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti Rahova - 15249612: a) se introduce o poziţie, conform anexei B1 la prezenta hotărâre.37. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Dej: a) se modifică după cum urmează:- la poziţia 61986, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1996"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.151,83 lei";- la poziţia 61987, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1996"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "3.757,06 lei";- la poziţia 61988, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1996"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "788,78 lei";- la poziţia 61989, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1996"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "221,41 lei";- la poziţia 61990, coloana 8 va avea următorul cuprins: "134. 613,98 lei".38. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti Jilava: a) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35304, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "8.100.636,00 lei";- la poziţia 35305, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp C"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.374.793,00 lei";- la poziţia 35306, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "690.625,00 lei";- la poziţia 35307, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.404.323,00 lei";- la poziţia 35308, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "335.688,00 lei";- la poziţia 35309, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "873.332,00 lei";- la poziţia 35310, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "213.024,00 lei";- la poziţia 35311, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "642.644,20 lei";- la poziţia 35312, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "404.442,00 lei";- la poziţia 35313, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "962.955,00 lei";- la poziţia 35314, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.362.513,00 lei";- la poziţia 35315, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Ilfov, Com. Jilava, Str. Sabarului nr. 1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "908.920,00 lei".39. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă: a) se introduc trei poziţii, conform anexei C1 la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36483, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-200,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "45.625,08 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 36484, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spital secţia I"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-1229,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "223.861,56 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 36485, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-78,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.062,67 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 36493, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cabinete medicale"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-259,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2001, coloana 8 va avea următorul cuprins: "49.535,99 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 36494, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Comandament", coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-324,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2001"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "73. 242,21 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 144399, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spital secţia II"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-1154,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999/2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.202.925,18 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 144400, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Radiologie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-159,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999/2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "25.166,48 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 144401, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Farmacie"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-300,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "2000/2001"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "35.396,74 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006";- la poziţia 144402, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Corp clădire arhivă"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-354,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1999/2000"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "27.495,85 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Ordinul nr. 277/1956 al MGAS, Decret nr. 476/1986 a CP, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 286/1991, Decret ANP nr. 232627/2006".40. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Târgu Ocna: a) se introduc 13 poziţii, conform anexei D1 la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 96713, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Birouri, vizită, bloc alimentar, spălătorie, corp gardă şi dormitoare deţinuţi"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1994"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "712.849,12 lei";- la poziţia 96714, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ateliere, garaje, cameră şoferi, depozite"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-256,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1994"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "33.037,76 lei";- la poziţia 96715, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Birouri, cameră gardă, club, cabinet stomatologie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "126.444,32 lei";- la poziţia 96716, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Spital TBC şi cronici, farmacie, laborator şi magazii ETG"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1994"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "4.046. 868,71 lei";- la poziţia 96717, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Staţie epurare ape uzate"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1994"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "22.076,51 lei".41. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova: a) se introduc trei poziţii, conform anexei E1 la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF: 40113 - Teren agricol -22 ha"; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 40101, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centrală termică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-215,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "646.477,88 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40102, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "67.723,50 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40103, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "106.075,19 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40104, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+4-610,00 mp"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "291.163,54 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotarârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40105, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "60.724,48 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40106, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vizită"; coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.097,57 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40108, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "105.388,09 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40109, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "38.766,28 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40110, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "113.659,90 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40111, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "43.053,85 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992";- la poziţia 40112, coloana 6 va avea următorul cuprins: "România, Dolj, Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1992"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "256.936,86 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 265/1992, Ordinul Ministerul Justiţiei nr. 423/1992, Protocol nr. 461/1992".42. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Găeşti: a) se introduce o poziţie, conform anexei F1 la prezenta hotărâre; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37306, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-665,80 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "43.743,63 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37307, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion dormitoare minori"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+2-659,41 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1939"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "225.821,02 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Transferat conf. Ordinul nr. 190/1963, încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37308, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+2-701,43 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "320.362,38 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37309, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-19,31 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1938"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "11.247,67 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Transferat conf. Ordinul nr. 190/1963, încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37310, coloana 8 va avea următorul cuprins: "286.570,23 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37311, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-150,90 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1938"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.735,69 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Transferat conf. Ordinul nr. 190/1963, încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37312, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Biserică"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-256,08 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1997"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "62.768,65 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37313, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Post control"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-75,84 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.498,46 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37314, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-654,13 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "67.706,67 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37315, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-300,20 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.380,55 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37316, coloana 8 va avea următorul cuprins: "32.380,55 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37317, coloana 8 va avea următorul cuprins: "68.166,36 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37318, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Secţia minore corp A"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-300,00 mp"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1974"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "115.845,16 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37319"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-237,50 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "39.449,41 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37320, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ I"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "151.172,12 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37321, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ II"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-56,10 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.730,30 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37322, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-224,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.386,80 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37323, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-216,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.350,80 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37324, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Depozit ETG-cazarmare"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-456,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.908,82 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37325, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct vizite interior"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-91,25 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.662,78 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37326, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct vizite exterior"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-420,80 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "149.275,06 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "încheiere nr. 1351/2002";- la poziţia 37327, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren arabil"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "4,19 ha"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1966"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "17.699,40 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV încheiat în baza Ordinul MI nr. 572852/1966".43. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Tichileşti: a) se introduce o poziţie, conform anexei G1 la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF: 38580 - Dormitoare minori, 38581 - Dormitor minori"; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 38571, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Club cadre, sală popice şi vestiare cadre"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "12.486,95 lei";- la poziţia 38572, coloana 8 va avea următorul cuprins: "54.738,92 lei";- la poziţia 38573, coloana 8 va avea următorul cuprins: "52.874,44 lei";- la poziţia 38574, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Popotă cadre, magazie cazarmare auto"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.931,38 lei";- la poziţia 38575, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Garaj auto şi anexă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "767.972,95 lei";- la poziţia 38576, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vizită şi dispecerat"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "119.431,56 lei";- la poziţia 38577, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct termic"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.014.240,97 lei";- la poziţia 38578, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar şi spălătorie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "180.084,25 lei";- la poziţia 38579, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baracă săli mese"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "58.687,84 lei";- la poziţia 38582, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier strungărie, sudură şi club"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "334.087,00 lei";- la poziţia 38583, coloana 8 va avea următorul cuprins: "407.583,35 lei";- la poziţia 38584, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baracă săli clasă"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "172.078,73 lei";- la poziţia 38585, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Atelier tâmplărie, întreţinere şi magazii cazarmare"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "52.210,38 lei";- la poziţia 38586, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Magazie AFV - ETG şi beci alimente"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "S+P-838,58 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "231.932,34 lei";- la poziţia 38587, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Grup electrogen, abator şi magazii"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "88.954,16 lei";- la poziţia 38588, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Decantor canalizări"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "173.606,95 lei";- la poziţia 38589, coloana 8 va avea următorul cuprins: "40.005,22 lei";- la poziţia 38590, coloana 8 va avea următorul cuprins: "34.466,41 lei";- la poziţia 38591, coloana 8 va avea următorul cuprins: "34.466,41 lei";- la poziţia 38592, coloana 8 va avea următorul cuprins: "23.415,45 lei";- la poziţia 38593, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1962"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "252.774,00 lei";- la poziţia 107366, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Baracă dormitor şi magazii"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P-291,10 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "31.918,79 lei".44. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea S.N.A.P. Târgu Ocna: a) se introduc 15 poziţii, conform anexei H1 la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF: 35591 - Dormitor băieţi, 35593 - Infirmerie"; c) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35586, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct control nr. 1"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-435 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "99.035,37 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35587, coloana 8 va avea următorul cuprins: "33.587,12 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35588, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Dormitor A"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+3-2326,20 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "332.405,13 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/ nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35589, coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+1-680,00 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "400.776,84 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35590, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion şcoală"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "P+2-3354,80 mp"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "476.316,61 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35592, coloana 8 va avea următorul cuprins: "218.080,43 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35594, coloana 8 va avea următorul cuprins: "18.817,47 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35595, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1939"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "59.038,04 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35596, coloana 8 va avea următorul cuprins: "22.799,48 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/ nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35597, coloana 7 va avea următorul cuprins: "1932"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "400.776,84 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/ nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35598, coloana 8 va avea următorul cuprins: "45065,54 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35599, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2.380,94 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35600, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion detenţie D1"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "15.178,25 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35601, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion detenţie D2"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "14.557,90 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35602, coloana 8 va avea următorul cuprins: "55.557,45 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35603, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sală mese - detenţie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "13.556,47 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35604, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ producţie"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "8.616,50 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 35605, coloana 8 va avea următorul cuprins: "103.010,06 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 906/1956, Ordinul R2M/nr. BF 16966/1957";- la poziţia 107361; coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren arabil - Tuţa"; coloana 7 va avea următorul cuprins: "1963"; coloana 8 va avea următorul cuprins: "1.989.382,48 lei"; coloana 9 va avea următorul cuprins: "PV nr. 146/1963 între CP al com. Pârgăreşti şi MI".45. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: a) se introduc opt poziţii, conform anexei I1 la prezenta hotărâre; b) se abrogă poziţia cu nr. MF: 107183 - Imobil 5205, 145257 - Teren, 145258 - Imobil cu teren aferent.46. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - 4278060: a) se introduce o poziţie, conform anexei J1 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 august 2007.Nr. 980.  +  Anexa A INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului
      Cod fiscalDenumire
    1.Ordonator principal de credite4265841Ministerul Justiţiei
    2.Ordonator secundar de credite4256324Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    3.Ordonator terţiar de credite4331341Penitenciarul Aiud
    4.Regii autonome şi companii/societăţii naţionale subordonate ordonatorului principal    
   +  Anexa B INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului
      Cod fiscalDenumire
    1.Ordonator principal de credite4265841Ministerul Justiţiei
    2.Ordonator secundar de credite4256324Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    3.Ordonator terţiar de credite3678181Penitenciarul Arad
    4.Regii autonome şi companii/societăţii naţionale subordonate ordonatorului principal    
    Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificareNumai pentru bunuri închiriate concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareTip bun (mobil/ imobil)DenumireDescriere tehnicăVeci- nătăţiAdresăAnul dobân- dirii/ dării în folo- sinţăValoare de inventar - (în lei)Situaţie juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDes- cri- erePerioada
    Baza legalăîn adm./ conces.
    HGDatele de identi- ficare (CUI) şi denumire
    12345678910111213141516
      8.29.12imobilPost control134,5 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-719837410Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
          nr. 1   E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilDepozite309,65 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-7198456838,3Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
              E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilMagazie armament92 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-719846572,2Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
              E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilFiltru + pc2286 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-7198391168,4Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
              E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilGaraj432 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-719856077,3Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
              E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilBarăci metalice424 mpN - depozitŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 5-7199223346,8Decretul Consiliului de Stat nr. 130/22.04.83admini- strare          
              E - depozit                
              V - depozit                
              S - depozit                
      8.29.12imobilDepozit armament412,5 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005249339,5Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilCorp legătură 7c254,133 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005944397,18Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPavilion detenţie 5b977,5 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20055757703,58Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilCorp legătură 7b254,133 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005944397,19Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPavilion detenţie 5a977,5 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20055757703,59Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilCorp legătură 7a254,133 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005944397,19Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPavilion maximă siguranţă476 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20052311218,09Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPasarele496,50 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20051030521,22Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilCurţi plimbare + teren sport3262,5 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005338096,17Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilFoişoare pază 6 bucăţi181,50 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005519035,64Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilStaţie pompe ape pluviale49 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn200552735,66Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilSală aşteptare vizitatori54 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20059329,54Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilDepozit carburanţi416,25 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn200563592,85Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilGospodărie apă113 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005252927Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPost control nr. 2165 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005498433,41Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilSpălătorie311,50 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn2005814119,20Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilCapelă100 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn200571527,11Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilBloc alimentar832,50 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20051226612,10Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPavilion complex primire847,25 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20051825805,66Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilClub activităţi socio- educative deţinuţi453,75 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20052650692,48Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilPavilion detenţie 5c1096,50 mpIncintăŢara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn20055757703,59Ordinul ministrului justiţiei nr. 216/C/1991admini- strare          
      8.29.12imobilClădire Centrul de Formare şi speciali- zare a ofiţerilor din ANP4237,90 mp   Ţara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. N. Grigorescu, nr. 81997nerecep- ţionatăSentinţa Curtea de Apel - Decizia civilă nr. 262/1997admini- strare          
      8.29.12imobilBloc locuinţe de serviciu/20 apartamente     Ţara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Faleză Sud, bl. 74/b2001243823,20Hotărârea C.L. Arad nr. 61/1994admini- strare          
      8.29.12imobilTeren parcela A 15353,72 ha     19830Decizia nr. 400/1983admini- strare          
      8.29.12imobilTeren curţi construcţii128.890 mp   Ţara: România, Judeţ: Arad Mun. Arad, Str. 6 Vânători, fn199315.662,48   conce- siuneContract de concesiune nr. 18641/ 28.10.1993Hotărârea nr. 48/1993 a Consiliului Local al mun. Arad, intabulat în CF nr. 46042 oraş Arad, eliberat sub nr. 46019/ 28.12.1993 de Notariat de Stat Arad     Pe toată durata de utilizare a con- strucţiei
   +  Anexa C *Font 7*                            INVENTARUL                bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4278752 Penitenciarul Bacău
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.09│imo-│Adăpost prefa- │ P-840mp │N- │Ţara:România, │2002│ 56,00│HG nr. 204/2002 │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │bricat pentru │ │Sta-│Judeţ:Neamţ, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │tehnica de │ │ţiu-│com. Secuieni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │radiolocaţie │ │nea │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.09│imo-│Platformă │ P-50mp │N- │Ţara:România, │2002│ 6,00│HG nr. 204/2002 │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │prefabricată │ │Sta-│Judeţ:Neamţ, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru │ │ţiu-│com. Secuieni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tehnica de │ │nea │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │radiolocaţie │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.09│imo-│Adăpost prefa- │ P-20mp │N- │Ţara:România, │2002│ 8,80│HG nr. 204/2002 │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │bricat pentru │ │Sta-│Judeţ:Neamţ, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │Punct │ │ţiu-│com. Secuieni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Comandă │ │nea │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţiu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │exp.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Secu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa D *Font 7*                            INVENTARUL                bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4006707 Penitenciarul Baia Mare
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │31.330mp │În- │Ţara:România, │1980│ 0 │Decizia │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Maramureş, │ │ │Consiliului │adm./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Oraş Baia Spriei, │ │ │Popular Judeţean │con- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Forestierului│ │ │Maramureş │ces. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 217 │ │ │nr. 487/1980 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │18.060mp │În- │Ţara:România, │1995│ 0 │Decizia │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Maramureş, │ │ │Tribunalului │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Oraş Baia Spriei, │ │ │Judeţean │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Forestierului│ │ │Maramureş │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 217 │ │ │nr. 337/A/1995 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren agricol │ 8,70mp │Ală-│Ţara:România, │1997│ 0 │Hotărârea │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │tu- │Judeţ:Maramureş, │ │ │Consiliului │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │rat │Oraş Baia Spriei, │ │ │Local al Oraşului│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │în- │str. Forestierului│ │ │Baia Sprie │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cin │nr. 217 │ │ │nr. 26/1997 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren agricol │ 20,00ha │N- │ │1997│ 0 │Hotărârea │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │sta-│ │ │ │Consiliului │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │Local al │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │CFR │ │ │ │Municipiului │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S,V-│ │ │ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │paşu│ │ │ │nr. 62/1997 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Re- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E-UM│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │1300│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren agricol │ 4,44ha │ │ │2000│ 0 │Hotărârea │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │ │ │ │ │Consiliului │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Local al Oraşului│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Sprie │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 25/2000 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa E *Font 7*                            INVENTARUL                bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 3503538 Penitenciarul Botoşani
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │S+P+2- │în- │Ţara:România, │2003│ 4313292,60│Autorizaţie de │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │1211,04mp │cin-│Judeţ:Botoşani, │ │ │construcţie nr. │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul │ │ │111/2004 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Botoşani str. Ion │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │C. Brătianu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa F *Font 7*                            INVENTARUL                bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4342987 Penitenciarul Brăila
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Staţie │ │în- │Ţara:România, │2003│ 450000,00│Ordin D.G.P. │în │ │ │ │ │ ││ │ │bil │epurare ape │ │cin-│Judeţ:Brăila, │ │ │nr. 270/2002 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │uzate │ │tă │Municipiul │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Brăila, str. │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Carantina, nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa G *Font 7*                             INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4193095 Penitenciarul Bucureşti Jilava
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Post control │P-509mp │În- │Ţara:România, │1965│ 54123,78 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ vizite │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Vestiar │P-201mp │În- │Ţara:România, │1990│ 589,10 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ vechi │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier │P-1929mp │În- │Ţara:România, │1974│ 139177,30 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │metalurgic │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier │P-1653mp │În- │Ţara:România, │1974│ 159963,93 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │tâmplărie │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie │S+P-296mp │În- │Ţara:România, │1974│ 31775,24 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj, atelier │P-976mp │În- │Ţara:România, │1974│ 130874,04 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ auto │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-220mp │În- │Ţara:România, │1974│ 20915,96 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │magazie │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ garaj │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Birouri Fort │P- 78mp │În- │Ţara:România, │1967│ 5091,70 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Clădire │P-330mp │În- │Ţara:România, │1967│ 38421,45 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │cazarmare │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-421mp │În- │Ţara:România, │1974│ 21840,32 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ AGT │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P- 53mp │În- │Ţara:România, │1974│ 7784,13 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanti │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ PECO │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-240mp │În- │Ţara:România, │1974│ 15466,30 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │cazarmare │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct primire │P+1-360mp │În- │Ţara:România, │1976│ 94709,0 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ PPD │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cladire FP │P-320mp │În- │Ţara:România, │1996│ 42023,19 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct energetic│P-124mp │În- │Ţara:România, │2000│ 289754,65 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cabinet medical│P-205mp │În- │Ţara:România, │1967│ 41626,77 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Rezervor │P-212mp │În- │Ţara:România, │1967│ 0 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimentare │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ apa │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curti │29,00 ha │În- │Ţara:România, │1967│ 0 │ Adresa │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │constructii │ │cin-│Judeţ:Ilfov │ │ │ nr.699592/1948 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Jilava, │ │ │ Adresa nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Sabarului │ │ │ 275/1990 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa H *Font 7*                             INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 9941693 Penitenciarul Rahova
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P+3- │În- │Ţara:România, │2006│11929528,28 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │administrativ- │4187,90mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ F │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│PC auto şi │ P- │În- │Ţara:România, │2006│ 1880772,28 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │personal-G │ 517,20mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Post trafo │P-176mp │În- │Ţara:România, │2006│ 2102170,23 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Decantor │P-225,20mp │În- │Ţara:România, │2006│ 3514342,65 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-444mp │În- │Ţara:România, │2006│ 2170267,00 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │armament-H │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P+1- │În- │Ţara:România, │2006│ 3294725,58 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │materiale şi │ 962,40mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ ateliere-K │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Centrală │P-363mp │În- │Ţara:România, │2006│ 5282194,05 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │termică │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │S+P- │În- │Ţara:România, │2006│ 5737440,39 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente-I+J │1696,60mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ateliere │S+P+1- │În- │Ţara:România, │2006│ 7084907,10 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │producţie- E │3081mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │S+P+1- │În- │Ţara:România, │2006│ 3664584,47 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │materiale şi │1383,60mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ ALA- │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ K1 │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj+remiză │ P+1 │În- │Ţara:România, │2006│ 5744840,98 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ PSI-L │parţial- │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1344,80mp │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 9824657,77 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- A1 │2043,30mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 9608694,01 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- A2 │2096,40mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 9914619,54 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- A3 │2043,30mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 9666972,02 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- A4 │2096,40mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 6095030,91 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- B1 │1107,60mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 5968998,68 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- B2 │1107,60mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 5880890,21 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- B3 │1169,80mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 5866347,93 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- B4 │1169,80mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 5821570,52 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- C1 │1136,10mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+2- │În- │Ţara:România, │2006│ 5779432,82 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie- C2 │1127,10mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Club deţinuţi- │ P-623mp │În- │Ţara:România, │2006│ 3559913,85 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ D │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Biserică │S+P+1 │În- │Ţara:România, │2006│ 2135747,49 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │parţial- │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 455,10mp │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Spălătorie, │P-1072,60mp │În- │Ţara:România, │2006│ 4637013,64 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ bloc │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │alimentar │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 66240mp │În- │Ţara:România, │1990│ 7684494,35 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ construcţii │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 30360mp │În- │Ţara:România, │1990│ 0 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ construcţii │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ Adresa │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ nr.5971/1990 │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P+3- │În- │Ţara:România, │2006│17921045,27 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie+Spital│ 6111,20mp │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Staţie │ 3x10tone │În- │Ţara:România, │2006│ 394486,62 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Rezervor + │ 500 mc │În- │Ţara:România, │2006│ 1550598,24 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │hidrofor │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţele │ │În- │Ţara:România, │2006│ 2118750,65 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │termice │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │ 1036 ml │În- │Ţara:România, │2006│11040432,67 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │- foişoare │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Hidro - canal │ │ │Ţara:România, │2006│ 339204,04 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţele │ │ │Ţara:România, │2006│ 4015704,64 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │electrice │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Racord │ 1181 ml │ │Ţara:România, │2006│ 851783,55 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │canalizare │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Canalizare │ │ │Ţara:România, │2006│ 98733,94 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │exterioara │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Racord apă │ │ │Ţara:România, │2006│ 45139,56 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţea │ │ │Ţara:România, │2006│ 349057,37 │ Acord unic │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │telefonică │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ nr.23965/1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Racord gaze │ 600 ml │ │Ţara:România, │2006│ 252687,18 │ Autorizatie │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │naturale │ │ │Mun. Bucureşti, │ │ │ de construire │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │şos. Alexandria, │ │ │ nr.337/2004 a │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ PMB │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pichete │P-4,20mp │În- │Ţara:România, │1997│ 3022,60 │ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │PSI │ │cin-│Mun. Bucureşti, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │şos. Alexandria, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ nr. 154 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pichete │P-1,80mp │În- │Ţara:România, │1997│ 1295,40 │ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │PSI │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Baracă tip │P-7,20mp │În- │Ţara:România, │1999│ 2416,98 │ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ambasadă │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Bucătărie şi │P-97,50mp │În- │Ţara:România, │1974│ 7350,61 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │sală de mese │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Dormitor şi │P-167 mp │În- │Ţara:România, │1974│ 32219,34 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ateliere │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Castel de apă │P-15,60mp │În- │Ţara:România, │1974│ 2050,13 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Dormitoare │ P- │În- │Ţara:România, │1974│ 50260,65 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ detenţie+ │ 313,20 mp │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │sală de mese │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│ Staţie │P-772 mp │În- │Ţara:România, │1974│ 924,04 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ evacuare │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ dejecţii │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră │P-50,60mp │În- │Ţara:România, │1974│ 1645,73 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │generator │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │20000 mp │În- │Ţara:România, │1998│ 0 │ Ordin DGP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.303/1998 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │loc. Bragadiru │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren arabil │ 60,88 ha │ │Ţara:România, │1980│ 0 │ PV │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │ │Judeţ: Ilfov, │ │ │ nr.3135/1980 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │loc. Bragadiru │ │ │ PV │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr.3506/1985 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │loc. Bragadiru │ │ │ între IAS │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bragadiru şi MI │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 2250 mp │În- │Ţara:România, │2001│ 158,52 │ HG │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ: Teleorman, │ │ │ nr.308/2001 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ din care: │ │tă │Mun. Turnu │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Construcţii │ │ │Măgurele, Str. │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 1558 mp │ │Griviţei nr. 4 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 1484 mp │În- │Ţara:România, │2001│ 10,66 │ HG │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ: Teleorman, │ │ │ nr.308/2001 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ din care: │ │tă │Mun. Turnu │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Construcţii │ 416 mp │ │Măgurele, Str. │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pompierilor nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa I *Font 7*                             INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4347542 Penitenciarul Bistriţa
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Corp popotă │S+P+1- │În- │Ţara:România, │2002│ 259082,25 │ Autorizaţie de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │1060,60mp │cin-│Judeţ: Bistriţa │ │ │ construire │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Năsăud, Mun. │ │ │nr.7685/233/1993,│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bistriţa, str. │ │ │PV recepţie │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Tărpiului, nr. 22 │ │ │ finală │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.15153/2002 │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa J *Font 7*                             INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4317584 Penitenciarul Codlea
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P- 40 mp │În- │Ţara:România, │1985│ 800,00 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ MAI-1953 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P- 252 mp │În- │Ţara:România, │1953│ 1025,02 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │armament, sală │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ MAI-1953 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Copertină │P- 100 mp │În- │Ţara:România, │1953│ 800,00 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │metalică │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ MAI-1953 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj auto, │P- 518 mp │În- │Ţara:România, │1990│ 4616,49 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │post control, │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ MAI-1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ dormitor, │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ muniţie │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Sală aşteptare │P- 40 mp │În- │Ţara:România, │1974│ 2695,97 │ Ordin transfer │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ vizite │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ nr.15363/1974 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ MICMG │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Sere, centrală │P- 3864 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 11411,54 │ Ordin transfer │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ termică │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ nr. 13/I/1981 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ MAIA │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Copertină auto │P- 132 mp │În- │Ţara:România, │1990│ 800,00 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ extravilan │ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ unitate-1990 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren, curţi, │ 2,1114 ha │În- │Ţara:România, │1988│ 17315,23 │ Construit de │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alei, platforme│ │cin-│Judeţ: Braşov, │ │ │ MAI-1988 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Municipiul Codlea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 12│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa K *Font 7*                             INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4469370 Penitenciarul Colibaşi
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Drumuri şi │ 9.242 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 116673,87 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │platforme │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia, nr. 1│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P-44 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 576,02 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia, nr. 1│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P-405 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 15702,23 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj auto │ P-389 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 215701,13 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier │ P-109 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 6807,35 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │întreţinere │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Seră solarii │ P-728 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 19608,34 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Post control │ P-144 mp │În- │Ţara:România, │1980│ 42962,39 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ GAZ │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Sediu social │ P+1- │În- │Ţara:România, │1981│ 1673898,92 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │detenţie │ 1290 mp │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Capelă │ P-313 mp │În- │Ţara:România, │1981│ 112712,44 │ Ordin nr. │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ: Argeş, │ │ │ 15470/1981 al │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc. Mioveni, │ │ │ MICM │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │B-dul Dacia nr. 1 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa L *Font 7*                                   INVENTARUL                 bunurilor aflate în patrimoniul public al statului 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4553240 Penitenciarul Craiova
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Clădire │ P- │în- │Ţara:România, │1997│ 10329,07 │ OG 30/2000 │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil │depozitare │ 183,25mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Clădire │ P- │în- │Ţara:România, │1920│ 735,17 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │industrială │ 120,51mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Croitorie │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Clădire │ P- │în- │Ţara:România, │1970│ 43993,77 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │industrială │ 1293mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tălpuit │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Clădire │ P- │în- │Ţara:România, │1960│ 710,78 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │industrială │ 135,21mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │Producţie │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │bugetară │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie │ P- │în- │Ţara:România, │1970│ 530,41 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │sortare │ 107,82mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Complex │ P+1- │în- │Ţara:România, │1987│ 310180,31 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │spaţii │ 301,88mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │producţie │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj auto │ P- │în- │Ţara:România, │1986│ 69298,44 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │şi depozite │ 407,90mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Vestiar │ P- │în- │Ţara:România, │1968│ 49087,56 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │cadre │ 167mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P- │în- │Ţara:România, │1896│ 71713,20 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │garaj şi │ 295,40mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │intervenţii │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P- │în- │Ţara:România, │1981│ 32150,76 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ 101,01mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P- │în- │Ţara:România, │1981│ 4431,60 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ 98,32mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P- │în- │Ţara:România, │2002│1733995,52 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │multifuncţional│ 164,24mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P- │în- │Ţara:România, │1990│ 57775,20 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │multifuncţional│ 231,32mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P- │în- │Ţara:România, │1990│ 51153,80 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │multifuncţional│ 204,81mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │ P- │în- │Ţara:România, │1990│ 45049,79 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │multifuncţional│ 180,37mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie ETG │ P- │în- │Ţara:România, │1990│ 37113,64 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ 192,62mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Post control │ P- │în- │Ţara:România, │2004│ 289142,97 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │acces unitate │ 241mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Staţie │ P-43mp │în- │Ţara:România, │1957│ 22627,40 │ OG 30/2000 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │hidrofor │ │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ CF nr.33941/2004│nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. V.Alexandri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Spaţii cazare │ P- │în- │Ţara:România, │2002│ 357177,51 │ CF 4633 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │deţinuţi │ 558mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ PV 10.10.1972 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ Ord.298/C/1999 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cartier Făcăi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Sediu │ P- │în- │Ţara:România, │1966│ 25903,32 │ CF 4633 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │administrativ │ 129mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ PV 10.10.1972 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ Ord.298/C/1999 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cartier Făcăi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Birouri, spaţii│ P- │în- │Ţara:România, │1995│ 24217 │ CF 46164 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │deţinere │ 402,10mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ MJ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Işalniţa │ │ │nr.87609/ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11.10.2005 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ord. MJ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.87609/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11.10.2005 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 7.200mp │în- │Ţara:România, │2005│ 365112 │ CF 46164 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii + │ │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ MJ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │construcţii │ │tă │Comuna Işalniţa │ │ │nr.87609/ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11.10.2005 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ord. MJ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.87609/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11.10.2005 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren arabil │ 22ha │în- │Ţara:România, │2005│ 157762 │ CF 46164 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ Ord.MJ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna Işalniţa │ │ │nr.87609/ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11.10.2005 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren arabil │0,0784ha │în- │Ţara:România, │1955│ 565361,64 │Decret 409/1955 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │GAZ Flăcăi │ │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │Decret 14/1971 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │Ordin M.A.282/AS │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cartier Făcăi │ │ │ 1971 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea 57/1968 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Decret 108/1989 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HCM 456/1959 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol 6437/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1986 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │34.000mp │în- │Ţara:România, │1955│1724129,80 │Decret 115/1959 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │HCM 456/1959 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Craiova, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cartier Făcăi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa M *Font 7*                                       INVENTARUL                   bunurilor aflate în patrimoniul public al statului 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 3127263 Penitenciarul Galaţi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 856mp │În- │Ţara:România, │1897│102052,85 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră raze X │P-13mp │În- │Ţara:România, │1982│ 5072,18 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Copertină │P-200mp │În- │Ţara:România, │1982│ 7413,55 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │auto │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Copertină │ P-130mp │În- │Ţara:România, │1988│ 14353,98 │Ordinul nr.100/ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │remiză │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │1987 al MA, │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │Proces verbal de │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │punere în posesie│trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ nr.795/1987 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Gospodărie │ P-30mp │În- │Ţara:România, │1995│ 13110,96 │Ordinul nr.100/ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │apă │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │1987 al MA, │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │Proces verbal de │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │punere în posesie│trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ nr.795/1987 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazii + │ P-154mp │În- │Ţara:România, │1970│ 15564,12 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │punct desfacere│ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Beciuri, │ P-1225mp │În- │Ţara:România, │1991│ 37025,85 │Ordinul nr.100/ │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │magazii, │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │1987 al MA, │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ateliere │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │Proces verbal de │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │com.Şendreni │ │ │punere în posesie│trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr.795/1987 │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră │ P-400mp │În- │Ţara:România, │1988│ 23349,32 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │supraveghere + │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │magazii │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct control │ P-50mp │În- │Ţara:România, │1987│ 26837,75 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ nr.1 │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie │ P-210mp │În- │Ţara:România, │1897│118064,24 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │armament + │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │birou ETG │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Vestiare + │ P-135mp │În- │Ţara:România, │1897│ 77752,52 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │magazie ETG │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P-34mp │În- │Ţara:România, │1970│ 877,63 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Turele pază 7 │ P-45mp │În- │Ţara:România, │1897│ 24641,03 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │bucăţi │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Remiză auto │ P-314mp │În- │Ţara:România, │1981│ 7000,00 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 28.500mp │În- │Ţara:România, │1952│149759,07 │Dec.M 5194/1952 a│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Galaţi, │ │ │MFA, Dec.1755/ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Galaţi, │ │ │ 1963 a CP │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Traian, │ │ │ Galaţi │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa N *Font 7*                                       INVENTARUL                   bunurilor aflate în patrimoniul public al statului 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4288292 Penitenciarul Gherla
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie │ P-162mp │în- │Ţara:România, │1983│ 17922,24 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │cazarmare │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Copertină │ P-120mp │în- │Ţara:România, │1984│ 4393,70 │OPCM Ordin │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │auto │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │1440/1941 OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră reglaj │ P-15,60mp │în- │Ţara:România, │1959│ 3420,00 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │gaze │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră grup │ P-16mp │în- │Ţara:România, │1964│ 1496,50 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │electrogen │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Cameră de │ P-38,76mp │în- │Ţara:România, │1968│ 11426,16 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │aşteptare │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │vizită │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj │ P-200mp │în- │Ţara:România, │1984│ 59550,40 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │auto │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Bază sportivă │ P-365,14mp │în- │Ţara:România, │2001│ 36126,67 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ nr.1 │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Baza sportivă │ P-430mp │în- │Ţara:România, │2002│115740,69 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ nr.2 │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Bloc alimentar │ P-196mp │în- │Ţara:România, │1991│ 91784,05 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │deţinuţi │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Curţi │ P-150mp │în- │Ţara:România, │2004│ 22147,01 │Ordin 1440/1941 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │plimbare │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ OPCM │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren incintă │ 1.910mp │în- │Ţara:România, │1945│137833,00 │Sentinţa civilă │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │corp gardă │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ 12172/1995 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren incintă │24.000,52mp │în- │Ţara:România, │1945│1731970,51 │Sentinţa civilă │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │unitate │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │ 12172/1995 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. A.Mureşean, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Construcţii │ P-2.926mp │în- │Ţara:România, │2005│504131,78 │HG nr.1447/2005 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │HG nr.151/2007 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Abatorului, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 4.745mp │în- │Ţara:România, │2005│106138,71 │HG nr.1447/2005 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Cluj, │ │ │HG nr.151/2007 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Loc.Gherla, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Abatorului, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa O *Font 7*                                       INVENTARUL                   bunurilor aflate în patrimoniul public al statului 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 13476015 Penitenciarul Giurgiu
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct control │ P+1 - │în- │Ţara:România, │2000│ 1330613 │PV 79668/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ nr.1 │ 437mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct control │ P+1 - │în- │Ţara:România, │2000│ 2228706 │PV 79669/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ nr.2 │ 162mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.D-depozit │ P-423mp │în- │Ţara:România, │2000│ 635115 │PV 79672/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │armament │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.6B-corp de │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2000│ 1477300 │PV 79671/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ scară │ 129mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.8-bloc │ P-864mp │în- │Ţara:România, │2000│ 2024838 │PV 79672/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimentar │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.13-foişoare │ P+1-42mp │în- │Ţara:România, │2000│ 1003077 │PV 79673/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│ Ob.H- │ │în- │Ţara:România, │2000│ 1133831 │PV 79675/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │gospodărie de │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ apă │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.3-pavilion │ P+1 - │în- │Ţara:România, │2001│ 2465725 │PV 14084/2001 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ primire │ 947mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.5A-pavilion │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2002│ 7340752 │PV 22520/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ detenţie │ 1018mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.5B-pavilion │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2001│ 7808876 │PV 14086/2001 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ detenţie │ 1018mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.5C-pavilion │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2000│ 8053659 │PV 79670/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ detenţie │ 1018mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.7B-corp de │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2002│ 1857249 │PV 22521/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ legătură │ 256mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.7C-corp de │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2001│ 1723821 │PV 14085/2001 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ legătură │ 256mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│ Ob.9- │ P+1 - │în- │Ţara:România, │2002│ 1937462 │PV 20063/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ spălătorie │ 311mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.E-remiză │ P+1 - │în- │Ţara:România, │2002│ 906425 │PV 20062/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │PSI+garaj │ 717mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.G-bloc │ P-457mp │în- │Ţara:România, │2003│ 3117492 │PV 25633/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │energetic │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.K-depozit │ S+P- │în- │Ţara:România, │2002│ 2756349 │PV 20061/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente │ 884mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Bloc locuinţe │ S+P+6 │în- │Ţara:România, │2003│ 3190344 │PV 35552/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.6-carantină │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2004│ 4165158 │PV 33025/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ 517mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.6A-corp de │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2004│ 1382486 │PV 33027/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ scară │ 129mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ob.7A- corp de │ S+P+2- │în- │Ţara:România, │2004│ 2650739 │PV 33026/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ legătură │ 256mp │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │ │în- │Ţara:România, │2000│ 2038719 │PV 79664/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │plasă │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │ │în- │Ţara:România, │2001│ 2664403 │PV 14089/2001 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │semifabricate │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţele hidro │ │în- │Ţara:România, │2000│ 2672262 │PV 79666/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │exterioare │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţele termo │ │în- │Ţara:România, │2001│ 2658947 │PV 14087/2001 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │exterioare │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţele │ │în- │Ţara:România, │2002│ 1452820 │PV 20064/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │electrice │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │exterioare │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Racord apă │ │în- │Ţara:România, │2000│ 2216823 │PV 79665/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │canal │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Racord electric│ │în- │Ţara:România, │2000│ 81557 │PV 79667/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Drumuri şi │ │în- │Ţara:România, │2002│ 2567105 │PV 22523/2002 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │platforme │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │ 105.000mp │în- │Ţara:România, │1993│ 3939707 │Aviz MA │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Giurgiu, │ │ │nr.15/1993 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Giurgiu, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos.Bălănoaia, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.12A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa P *Font 7*                                       INVENTARUL                   bunurilor aflate în patrimoniul public al statului 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4701509 Penitenciarul Iaşi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │ 262ml │în- │Ţara:România, │2005│ 625000,00 │ Dec.ANP │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ unitate │ │cin-│Judeţ:Iaşi, │ │ │nr.341/2002, Aut.│admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun.Iaşi, │ │ │Constr. Nr.920 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str.Dr.N.Vicol, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa Q INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 8280248 Penitenciarul Mărgineni
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Alimentare cu │1200 ml │În- │Ţara:România, │2005│ 934894,87 │ PV din 1974 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │gaze │ │cin-│Judeţ:Dâmboviţa, │ │ │ transcris la │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna │ │ │ Notariatul │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │I.L.Caragiale, │ │ │ jud. Dâmboviţa │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Moreni, nr. 1│ │ │ nr. 1579 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │41.900 mp │În- │Ţara:România, │1860│ 0 │ PV din 1974 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Dâmboviţa, │ │ │ transcris la │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Comuna │ │ │ Notariatul │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │I.L.Caragiale, │ │ │ jud. Dâmboviţa │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Moreni, nr. 1│ │ │ nr. 1579 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa R INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4245631 Penitenciarul Miercurea Ciuc
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │7043 mp │În- │Ţara:România, │1945│ 29580,60 │ CF 5390 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Harghita, │ │ │înregistrat cu │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Oraş Miercurea │ │ │nr. 10181/1991 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ciuc, str. Zold │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Peter, nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit de │S+P- │În- │Ţara:România, │2003│ 499853,16 │ PV de recepţie │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │legume şi │643 mp │cin-│Judeţ:Harghita, │ │ │ nr. 9851/2003 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │furaje │ │tă │Oraş Miercurea │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Ciuc, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Braşovului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa S INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 119648885 Penitenciarul Pelendava
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │10.049.810 │În- │Ţara:România, │1999│ 0 │HG nr. 347/1999 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ mp │cin-│Judeţ:Dolj, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Craiova, şos.│ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Caracal km. 8 │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa T INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 6884453 Penitenciarul Ploieşti
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-111 mp │În- │Ţara:România, │2003│ 16,51 │HG nr. 280/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │muniţie │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Puţ apă │ │În- │Ţara:România, │2003│ 40030,00 │HG nr. 280/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Puţ apă │ │În- │Ţara:România, │2003│ 75,00 │HG nr. 280/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P+1-456 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 68,40 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │administrativ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │corp A │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion club │P+1-545 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 60,85 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P+1-545 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 60,85 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │dormitor │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P+1-545 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 60,85 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │dormitor │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P-935 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 123,89 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │popota trupe │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion baie, │P-420 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 54,60 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │depozit │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P-420 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 54,60 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │infirmerie, │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │dormitor │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion corp │P-175 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 22,75 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │garda │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion popotă│P-345 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 44,85 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │cadre │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit H │P-97 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 12,60 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit H 1 │P-310 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 40,30 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit H 2 │P-310 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 40,30 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit I │P-232 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 34,80 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier J │P-278 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 36,14 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier J 1 │P-762 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 171145,50 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Atelier J 2 │P+1-2416 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 516479,80 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie J4 │P-131 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 10,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie J5 │P-83 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 2,20 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Magazie J7 │P-288 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 24,45 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P-319 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 41,42 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente K │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Punct control L│P-68 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 14032,20 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pavilion │P+1-350 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 52,50 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │administrativ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │corp M │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Ateliere, │S+-+1- │În- │Ţara:România, │2004│ 21,19 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │depozit N │163 mp │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Remiza auto │P-300 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 12,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Staţie pompe │S+P-38 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 75,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Castel apa │P-38 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 5,07 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Drumuri şi alei│1120 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 10,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │asfaltate │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Drumuri şi alei│1100 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 11,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │betonate │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Alei plăci │50 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 50,60 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │prefabricate │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │410 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 0,58 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │beton │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Împrejmuire │290 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 3,43 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │sârmă │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Platouri │1800 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 102,70 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │betonate │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţea │1298 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 19,50 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimentare │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │cu apă │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţea │2750 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 23,00 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │canalizare │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţea energie │1925 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 19,70 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │electrică │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │aeriană │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Reţea energie │500 ml │În- │Ţara:România, │2004│ 3,60 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │electrică │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │subterană │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │4792 mp │În- │Ţara:România, │1992│ 442238,41 │HG nr. 574/1992 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Ploieşti, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Rudului, nr. │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │2500 mp │În- │Ţara:România, │1998│1170224,99 │HG nr. 827/1998 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni, Sat │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Moara Nouă │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │123000 mp │În- │Ţara:România, │2003│ 1469502,50 │HG nr. 280/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │118663 mp │În- │Ţara:România, │2004│ 1415797,90 │HG nr. 829/2004 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │cin-│Judeţ:Prahova, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Com. Berceni. │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa Ţ INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4231679 Penitenciarul Slobozia
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │1,5 ha │ │Ţara:România, │1990│ 0 │Decizie CP al Jud│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │ │Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ Ialomiţa │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos. Slobozia- │ │ │ nr. 367/1974 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Amara │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │4,32 ha │ │Ţara:România, │1974│ 0 │Decizie CP al Jud│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii │ │ │Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ Ialomiţa │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Mun. Slobozia, │ │ │ nr. 367/1974 │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Gării, nr. 54│ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Teren curţi │339,5593 ha │ │Ţara:România, │2003│ 0 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │construcţii- │ │ │Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │imobil 669 │ │ │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │(parţial) │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Staţie epurare │ │ │Ţara:România, │2006│ 1489008,03 │ Acord MF │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ape uzate GAZ │ │ │Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ nr. 364/2002 │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Şos. Slobozia- │ │ │ Ordin DGP nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Amara │ │ │ 351/2002 │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Administrativ │ P+1- │în- │Ţara:România, │2003│ 60,60 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │368/736 mp │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Sală mese │ P+M- │în- │Ţara:România, │2003│ 159,30 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │1196/1500 mp│cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │ P+1- │în- │Ţara:România, │2003│ 42,80 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │alimente │360/705 mp │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Popotă cadre │P- 504 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 53,40 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Dormitor │P - 1450 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 108,20 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Dormitor │P - 1450 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 108,20 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Hangar │P - 1970 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 330,00 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Corp gardă │P - 320 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 28,20 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │nr. 1 │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Corp gardă │P - 63 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 5,50 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │nr. 2 │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Depozit │P + 2 - │în- │Ţara:România, │2003│ 93,40 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │materiale │512/1536 mp │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │tehnice │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Infirmerie │P - 725 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 158,40 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Uzină electrică│P - 330 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 742,00 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Baie spălătorie│P - 392 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 128,50 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Garaj auto │P - 735 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 160,20 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Bloc şcoală │P - 325 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 53,00 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │piloţi │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Hangar 2 │P - 1360 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 55,60 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Uzină electrică│P - 292 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 6,00 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Drum betonat │15500 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 127,10 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│imo-│Pistă betonată │105600 mp │în- │Ţara:România, │2003│ 1148,00 │HG nr. 611/2003 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │(inclusiv căi │ │cin-│Judeţ:Ialomiţa, │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │rulare), Pistă │ │tă │comuna Alexeni │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │naturală │ │ │ │ │ │ │trare│ │ │ │ │ │└──┴───────┴────┴───────────────┴────────────┴────┴──────────────────┴────┴────────────┴─────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┘
   +  Anexa U INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului*Font 7* 
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4269126 Penitenciarul Timişoara
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Elemente de identificare │ │├──┬───────┬────┬───────────────┬────────────┬────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────────────┼──────────────┤│ │ Cod │ Tip│ │ │Ve- │ │Anul│ │ │ ││Nr│ de │bun │ │ │ci- │ │do- │ │ │ ││M.│clasi- │(mo-│ │ Descriere │nă- │ │bân-│ Valoare │ Situaţie juridică │ *) ││F.│ficare │bil/│ Denumire │ tehnică │tăţi│ Adresă │di- │ de │ │ ││ │ │imo-│ │ │ │ │rii/│ inventar- ├─────────────────┬─────┤ ││ │ │bil)│ │ │ │ │dă- │ (în lei) │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │adm./│ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza legală │con- │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ces. │ ││ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┬──┬──┬──┬──┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│15│16│├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P-11,55 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 16286 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Panou central │P-27,20 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 8215 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │PSI │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Punct control │P-21,38 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 8215 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Staţie pompe │P-50,76 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 10287 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │spălare │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Frizerie │P-55,79 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 42666 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Punct control │P-59,38 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 35008 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │tehnic │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Încalzitor apă │P-245,97 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 106971 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Staţie │P-29,90 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 30504 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Bordei │P-213,59mp │În- │Ţara:România, │2000│ 114501 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Bordei │P-66,90 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 23093 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-70,81 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 48141 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-70,81 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 48141 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-135 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 93274 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-82,31 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 17802 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Depozit │P-50,75 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 47281 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │carburanţi │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Castel apă │P+1-36 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 203334 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cocină │P-241,29 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 30939 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cameră gazare │P-20,08mp │În- │Ţara:România, │2000│ 12035 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cameră troliu │P-3,23 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2257 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cameră troliu │P-3,23 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2257 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cameră troliu │P-3,23 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2257 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P+1-8,18mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2257 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Punct control │P-11,45 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 12034 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │termic │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Rampă reparaţii│P-55,80 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 51150 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Solar │P-71,60 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2887 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Şopron centrală│P-480 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 22524 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │termică │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P+1-10,89 mp│În- │Ţara:România, │2000│ 5266 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │tancodrom │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Bazin incendiu │P-12 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 4033 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P+1-84 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 87256 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Şopron │P-200 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 2694 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-7 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 4513 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-9 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-9 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-9 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-11 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-6 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-3 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-3 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Cămin │P-3 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1388 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P+1-12 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 6018 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Foişor │P+1-99 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 51902 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Wc exterior │P-4 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 1094 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Punct comandă │P+1-24 mp │În- │Ţara:România, │2000│ 12842 │HGR nr. 264/2000 │În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │ │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │ │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │ │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Oraş Buziaş, │ │ │ │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Florilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-186 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 48009 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-01 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-685 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 308313 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-08 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-114 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 23335 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-10 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-747 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 179781 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-11 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-126 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 25916 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-17 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-72 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 18675 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-18 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-214,5 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 25228 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-19 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-153,6 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 25341 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-23 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-77 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 10762 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-24 │ │cin-│Judeţ:Timiş │ │ │Parţial din │admi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă │Mun. Timişoara, │ │ │imobilul cu nr. │nis- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Linia CF │ │ │MF-101.501 │trare│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Jimbolia-Reşiţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Triaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────┼───────────────┼────────────┼────┼──────────────────┼────┼────────────┼─────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │8.29.12│Imo-│Pavilion │P-153,6 mp │În- │Ţara:România, │2005│ 20887 │HGR nr. 1153/2005│În │ │ │ │ │ ││ │ │bil │45-45-25