HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 26 septembrie 2007privind abilitarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se abilitează Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să realizeze documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România. (2) Forma şi conţinutul documentelor de identitate prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006. (3) Contravaloarea documentelor de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România se suportă din venituri proprii de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de producător.  +  Articolul 2 (1) Documentele de identitate eliberate până la data punerii în circulaţie a noilor documente de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România vor fi retrase treptat din circulaţie. (2) Valabilitatea permiselor de şedere eliberate până la data punerii în circulaţie a noilor documente de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România nu se mai prelungeşte după această dată.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.157.--------