RECTIFICARE nr. 64 din 11 octombrie 1991la forma republicată a Legii nr. 64/1991
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007    La forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, art. 74 se elimină*).────────── Notă *) Art. 74, fost art. 73 anterior republicării, a fost abrogat expres prin art. 298 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.------