RECTIFICARE nr. 254 din 19 iulie 2007la Legea nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007    În Legea nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. I pct. 52, cu referire la art. 74 alin. (3) teza a doua, în loc de: "...în cazul practicienilor în insolvenţă persoane fizice, sau SPRL prin IPURL nou-înfiinţate..." se va citi: "... în cazul practicienilor în insolvenţă persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-înfiinţate...".-------