ORDIN nr. 590 din 5 iulie 2007pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 10 septembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 15 iulie 2007, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată, se vor aplica prevederile Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea 2007, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Vagoanele şi recipientele construite înainte de 1 iulie 2007, care nu respectă prevederile RID 2007, dar care sunt conforme cu legislaţia naţională în vigoare la data construcţiei lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu condiţia să fie menţinute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, constituit conform prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.  +  Articolul 3Versiunea RID 2007 tradusă în limba română va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, contra cost, de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, începând cu luna iulie 2007.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune în totalitate prevederile Directivei 2006/90/CE a Consiliului Uniunii Europene care adaptează pentru a şaptea oară la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea reglementărilor statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 305 din 4 noiembrie 2006.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 5 iulie 2007.Nr. 590.------