DECRET nr. 267 din 4 mai 1973pentru înfiinţarea Consulatului general al Republicii Socialiste România în Canada
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 21 mai 1973    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe înfiinţează Consulatul general al Republicii Socialiste România în Canada, cu sediul la Toronto.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU---------