DECRET nr. 55 din 14 ianuarie 1990privind înfiinţarea Ministerului Industriei Lemnului
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 15 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Lemnului prin reorganizarea Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Ion Rambu se numeşte în funcţia de ministru al industriei lemnului. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU------------------