HOTĂRÂRE nr. 806 din 25 iulie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Satu Mare, înregistrată în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 25 iulie 2007.Nr. 806.  +  Anexa -----
           
    1.Ordonator principal de credite4221187Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    2.Ordonator secundar de credite3897351Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Satu Mare
    3.Ordonator terţiar de credite    
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
                   
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)Adresa
    27.9508.29.06Magazie laborator UF CareiS. constr. = 239 m2N - CareiŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Carei Calea Armatei Române nr.1985455.162
        S. desfăş. = 239 m2 parter, cărămidăS - propr. privată    
        E - centru de însămânţări    
        V - Calea Armatei Române    
    27.9578.29.06Magazie UF Satu MareS. constr. = 184 m2N - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. G. Călinescu nr. 1197758.659
        S. desfăş. = 184 m2 parter, cărămidăS-E - şcoală şoferi    
        V - str. G. Călinescu    
    27.9618.29.06Magazie UF HalmeuS. constr. = 128 m2N - str. PorumbeştiŢara: România Judeţul Satu Mare Comuna Halmeu1977146.603
        S. desfăş. = 128 m2 parter, cărămidăS-E-V propr. privată    
        S. curte = 4.312 m2    
    27.9658.29.06Magazie ptr. materiale UF CareiS. constr. = 353 m2N - CareiŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Carei Calea Armatei Române nr.1977116.035
        S. desfăş. = 353 m2 parter, cărămidăS - propr. privată    
        E - centru de însămânţări    
        V - Calea Armatei Române    
    27.9718.29.06Magazie - UF SupurS. constr. = 101 m2N - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Comuna Supur197147.849
        S. desfăş. = 101 m2S - Gării    
        S. curţi constr. = 1.363 m2, parter, cărămidăE - CAP    
        V - propr. privată    
    27.9728.29.06Depozit carburanţi UF TăşnadS. constr. = 12 m2N - S - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Oraş Tăşnad Str. Înfrăţirii nr. 10119782.763
        S. desfăş. = 12 m2 parter, cărămidăE - Str. Înfrăţirii    
        V - str. Tudor Vladimirescu    
    27.9758.29.06Sediu punct de lucru UF CareiS. constr. = 76 m2N - CareiŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Carei Calea Armatei Române nr.193555.567
        S. desfăş. = 76 m2 parter, cărămidăS - propr. privată    
        E - Centru de însămânţări    
        V - Calea Armatei Române    
    27.9768.29.06Sediu punct de lucru UF Tăşnad cărămidăS. constr. = 114 m2N - S - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Oraş Tăşnad Str. Înfrăţirii nr. 101196950.034
        S. desfăş. = 114 m2E - Str. Înfrăţirii    
        V - str. Tudor Vladimirescu    
    27.9778.29.06Magazie UF SupurS. constr. = 10 m2N - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Comuna Supur Str. Gării nr.19781.947
        S. desfăş. = 10 m2S - Gării    
        S. curte = 1.369 m2parter, cărămidăE - CAP    
        V - propr. privată    
    27.9788.29.06Garaj auto UF TăşnadS. constr. = 24 m2N - S - propr. privatăŢara: România Judeţul Satu Mare Oraş Tăşnad Str. Înfrăţirii nr. 101197813.814
        S. desfăş. = 24 m2 parter, cărămidăE - Str. Înfrăţirii    
        V - str. Tudor Vladimirescu    
    27.9798.29.06Pavilion administrativ UARZ CareiS. constr. = 308 m2S-drum marginalŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Carei Calea Armatei Române nr.196839.279
        S. desfăş. = 308 m2N - teren agricol    
        S. curte = 1.200 m2parter, cărămidăV - S.C. Merinos    
        E - Protecţia plantelor Carei    
    27.9808.29.06Locuinţă 2 apartamenteS. constr. = 152 m2 parter, cărămidăS-drum marginalŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Carei Calea Armatei Române nr. 79196815.553
        N-teren agricol    
        V-S.C. Merinos    
        E-Protecţia plantelor Carei    
    27.9968.29.06Pavilion administrativ UARZ TăşnadS. constr. = 226 m2S-şoseaŢara: România Judeţul Satu Mare Oraş Tăşnad Str. Înfrăţirii nr. 1011982218.214
        S. curte = 300 m2 parter, cărămidăN-ACR    
        E-V proprietate privată    
    27.9978.29.06Pavilion administrativ UARZ LivadaS. constr. = 224 m2 parter + etaj cărămidăS-drum marginalŢara: România Judeţul Satu Mare Oraş Livada Str. Satu Mare nr. 20198820.552
        N-E-V propr. privată    
    28.0018.29.06Garaje DADR (3 boxe)S. constr. = 53,36 m2N-OJCAŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. 1 Decembrie 1918 nr. 37199539.661
        S. desfăş. = 53,35 m2S-grădiniţă    
        S. curte = 1.043 m2 betonV-sediu DADR    
    28.0028.29.06Sediu şi laborator DADRS. constr. = 260 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371976872.717
        S. desfăş. = 621 m2E-V proprietate privată    
        S. curte = 1.079,5 m2 cărămidăS-Str. Lăcrămioarei    
    28.0038.29.06Sală şedinţe DADR - Satu Mare, platforma agricolăS. constr. = 146 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371982102.986
        S. desfăş. = 108 m2E-V proprietate privată    
    28.0058.29.06Sediu laborator DADR- OSPA Satu Mare Sediu UARZ et. 2S. constr. = 373 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371977402.557
        S. desfăş. = 828 m2E-V proprietate privată    
        S. curte = 325,5 m2    
        Etaj 2    
        S. constr. = 373 m2    
        S. desfăş. = 414 m2    
        P + 2    
    28.0068.29.06Seră pentru DADR-OSPA Satu MareS. constr. = 148 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371977104.260
        S. desfăş. = 109 m2 parter, metal + sticlăE-V proprietate privată    
        S - Str. Lăcrămioarei    
    28.0078.29.06Magazie DADR UF Satu MareS. constr. = 845 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371980497.030
        S. desfăş. = 845 m2cărămidăE-V proprietate privată    
        S - Str. Lăcrămioarei    
    28.0108.29.06Centrală termică pentru deservirea platformei agricole DADR Satu MareS. constr. = 112 m2N-spital veterinarŢara: România Judeţul Satu Mare Municipiul Satu Mare Str. Lăcrămioarei nr. 371999434.242
        S. desfăş. = 183 m2cărămidăE-V proprietate privată    
        S - Str. Lăcrămioarei  
  -------