LEGE Nr. 78 din 12 iulie 1996pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 24 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, semnat la Baku la 27 martie 1996.  +  Articolul 2Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene, semnat la Baku la 27 martie 1996.  +  Articolul 3Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnat la Baku la 27 martie 1996.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIUACORD 27/03/1996ACORD 27/03/1996ACORD 27/03/1996