REGULAMENT din 30 martie 2007privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră (Anexa 6)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007   +  Articolul 1Scopul regulamentuluiScopul prezentului regulament este efectuarea în comun a măsurătorilor sistematice de debit, punerea de acord a şirurilor de date pentru debite, stabilirea în comun a valorilor pentru stocul de apă în secţiunea de frontieră, în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 16 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.Pe baza acestor măsurători urmează să se stabilească în comun debitele şi stocurile de apă pe aceste râuri în secţiunea de frontieră.  +  Articolul 2Modul şi locul de efectuare a observaţiilor a) Observaţiile şi măsurătorile sistematice se vor efectua de fiecare parte pe teritoriul propriu la staţiile hidrometrice prevăzute în anexa nr. 1. b) Părţile vor efectua observaţiile hidrometrice, măsurătorile de debite şi prelucrarea datelor după instrucţiuni şi metodologii proprii, prin organele hidrotehnice teritoriale competente. Ele se vor informa reciproc asupra metodelor utilizate la efectuarea măsurătorilor hidrologice, prelucrarea şi stocarea datelor pe teritoriul propriu şi vor efectua schimbul reglementărilor în vigoare în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului regulament. c) Măsurătorile de debite şi observaţiile hidrometrice vor fi efectuate de organele hidrotehnice teritoriale competente precizate în anexa nr. 2. d) Organele hidrotehnice teritoriale competente ale părţilor efectuează o dată pe an măsurători de debite în comun în vederea intercalibrării. e) Părţile efectuează lunar, în perioadele în care nu există fenomene de iarnă pe râu, măsurători simultane de debit, luând în considerare timpii de propagare. Datele de efectuare a măsurătorilor de debit vor fi stabilite în comun de organele hidrotehnice teritoriale competente.  +  Articolul 3Transmiterea reciprocă a datelor hidrometrice şi a debitelor anuale a) Pe baza rezultatelor observaţiilor hidrometrice şi măsurătorilor de debite, experţii fiecărei părţi calculează pentru fiecare an calendaristic valorile debitelor medii zilnice în secţiunile staţiilor hidrometrice de pe teritoriul propriu, precizate la art. 2. b) Debitele medii zilnice, debitele caracteristice (mediu, maxim, minim) lunare şi anuale, precum şi cheile limnimetrice tabelare care stau la baza determinării acestora vor fi transmise reciproc către părţi sub formă tabelară şi electronică, în fiecare an, până la data de 30 iunie a anului următor efectuării observaţiilor.  +  Articolul 4Stabilirea valorilor debitelor şi a stocurilor de apă a) În fiecare an, conform programului stabilit de Subcomisia de gospodărire a apelor şi hidrometeorologie, experţii celor două părţi vor examina datele schimbate şi vor stabili în comun debitele medii lunare maxime şi minime şi stocurile de pe cursurile de apă, în secţiunea de frontieră, prevăzute la art. 2. b) În cazul existenţei neconcordanţelor, peste erorile acceptate, între valorile debitelor transmise reciproc, vor fi analizate cauzele acestora, se vor efectua corecţiile şi măsurătorile prevăzute la lit. d) şi e) ale art. 2.  +  Articolul 5Finalizarea măsurătorilorPărţile vor examina şi vor conveni din 5 în 5 ani caracteristicile debitelor multianuale/lunare, anuale maxime, medii şi minime şi, în funcţie de necesităţi, vor face precizările necesare.  +  Articolul 6Dispoziţii finale a) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice, la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se va face în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 5 din Acord. b) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. c) Prezentul regulament a fost întocmit în două exemplare originale, compuse fiecare din câte un text în limba română şi unul în limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. d) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern. e) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a IX-a a Comisiei, intitulat Regulament privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe cursurile de apă transfrontiere, îşi pierde valabilitatea.p. Împuternicitul părţii române,Ovidiu GaborÎmputernicitul părţii ungare,Haraszthy Laszlo  +  Anexa 1 -------la Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice-------------------------------------------------------------sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe-----------------------------------------------------------cursurile de apă frontiere--------------------------DATELE PRINCIPALEale secţiunilor pentru măsurarea debitelor pecursurile de apă întretăiate de frontieră româno-ungară
                     
    Nr. crt.Denumirea cursuluiStaţiaMira hidro punct "0" (md MB)Mira hidro punct "0" (md MN)Distanţa de la confluenţă (km)Suprafaţa bazinului de recepţie (km2)Anul începerii observaţiilor asupra nivelulAnul începerii măsurătorilor de debit
    Pe teritoriul român
    1TurTurulung124,91124,9448,073319091909
    2SomeşSatuMare117,89118,0764,415.60018681868
    3CrasnaDomăneşti112,63112,76102,01.70519821982
    4BarcăuSălard103,06103,0783,01.68619071907
    5Crişul RepedeOradea119,95120,1587,62.17618831883
    6Crişul NegruZerind86,3486,4131,03.75018721872
    7Crişul AlbChişineu-Criş89,7689,9629,03.48318721872
    8MureşArad101,58101,90132,027.28018611861
    Pe teritoriul ungar
    1TurGarbolc116,50-26,794419301957
    2SzamosCsenger113,56-49,415.28318921952
    3KrasznaAgerdomajor110,39-44,91.97419501950
    4BerettyoKismarja95,81-71,31.91619811982
    5Sebes-KorosKorosszakal92,15-54,42.48918731954
    6Fekete-KorosSarkad-Malomfok84,50-15,34.30219321959
    7Feher-KorosGyula84,62-4,74.25118731958
    8MarosMako79,50-24,530.14918761900
  NOTĂ:Datele vor fi supravegheate, verificate şi reactualizate permanent de către părţi.
   +  Anexa 2 -------la Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice-------------------------------------------------------------sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe-----------------------------------------------------------cursurile de apă transfrontiere-------------------------------ORGANELE HIDROTEHNICE TERITORIALE COMPETENTE ALE PĂRŢILORDin partea română:Administraţia Naţională "Apele române"Direcţia Apelor Someş-TisaStr. Vânătorului nr. 17, 400213, Cluj-Napoca, România- Telefon centrală: +40 - 264 - 433028- Telefon mobil: +40 - 788 - 235758+40 - 788 - 235759+40 - 746 - 046240Dispecerat:- Telefon + Fax: +40 - 264 - 433021- E-mail: dispecer@dast.rowater.roAdministraţia Naţională "Apele române"Direcţia Apelor CrişuriStr. Ion Bogdan nr. 35, Oradea, 410125, RomâniaDispecerat:- Telefon:+40 - 259 - 443892- Fax:+40 - 259 - 444237+40 - 259 - 242064- Telefon: +40 - 259 - 479166- E-mail: dispecerat@dac.rowater.roAdministraţia Naţională "Apele române"Direcţia Apelor MureşStr. Samuel Koteles nr. 33, Târgu Mureş, 540057, România- Secretariat: 40-265 265 420- Dispecerat: 40-265-261 303- Fax: 40-265-267 955- E-mail: dispecer@dam.rowater.roDin partea ungară:Felso-Tisza-Videki Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag (FETI-KOVIZIG) (Direcţia Apelor Tisa Superioară)H-4400 Nyiregyhaza, Szechenyi u. 19, Pf. 14Telefon: 36-42-502 200Telefax: 36-42-502 202E-mail: vizrajz@fetikovizig.huTiszantuli Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag(TIKOVIZIG) (Direcţia Apelor de dincolo de Tisa)H-4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10, Pf. 57Telefon: 36-52-410 677Telefax: 36-52-316 662E-mail: vizrajz@tikovizig.huKoros-Videki Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag(KOR-KOVIZIG) (Direcţia Apelor Crişuri)H-5700 Gyula, Varoshaz u. 26, Pf. 19Telefon: 36-66-526-400Telefax: 36-66-526-407E-mail: vizrajz@korkovizig.huAlso-Tisza-Videki Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag (ATI-KOVIZIG) (Direcţia Apelor Tisa Inferioară)H-6720 Szeged, Stefania 4, Pf. 390Telefon: 36-62-599-599Telefax: 36-62-420 774E-mail: vizrajz@atikovizig.hu -------