REGULAMENT din 30 martie 2007privind regimul de exploatare a barajului Bekes, la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român (Anexa 4)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007   +  Articolul 1Scopul regulamentuluiScopul prezentului regulament îl constituie stabilirea măsurilor în legătură cu ridicarea nivelului de exploatare la barajul Bekes la cota 86,42 MB, respectiv +510 cm la miră, astfel încât să se limiteze efectele pe teritoriul român şi să nu afecteze funcţionarea staţiei de pompare Ant.  +  Articolul 2Date tehniceDatele tehnice ale barajului Bekes sunt prezentate în anexa nr. 1. Datele tehnice ale staţiei de pompare-evacuare Ant sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Domeniul de aplicarePrezentul regulament se aplică în perioadele în care la barajul Bekes, de pe teritoriul ungar, având nivelul normal de exploatare de +460 cm (85,92 MB), nivelul depăşeşte nivelul normal de exploatare şi se ridică cota la +510 cm (86,42MB).  +  Articolul 4Condiţii de exploatareBarajul Bekes poate fi exploatat, de regulă, cu nivelul de retenţie ridicat în perioadele fără fenomene de îngheţ şi fără viituri, când debitul râului Crişul Dublu, în secţiunea barajului, nu depăşeşte 75 mc/s.Curba convenită a suprafeţei libere (de remuu) a apei, a barajului Bekes la ridicarea cu 50 cm a nivelului, este cuprinsă în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Coordonarea exploatării barajului Bekes la cota 86.42 MB corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant. a) În vederea limitării efectelor exploatării barajului Bekes la nivel ridicat, pe teritoriul român, se menţine legătura directă între organele competente ale părţilor. În acest scop, fiecare parte desemnează specialişti pentru transmiterea informaţiilor necesare aplicării operative a prezentului regulament.Datele privind organele competente, ale părţilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.Schimbul de date stabilit în prezentul regulament se va realiza direct între organele competente prin telefon, prin serverul FTP sau fax. b) Coordonarea exploatării de către organele hidrotehnice teritoriale competente se realizează astfel:- partea ungară va comunică intenţia de ridicare a nivelului de apă la baraj;- partea română va comunică în termen de 24 de ore dacă ridicarea nivelului de retenţie la baraj afectează sau nu funcţionarea staţiei de pompare Ant, precum şi perioada de timp în care ridicarea nivelului nu este posibilă, în cazul în care nivelul afectează funcţionarea staţiei de pompare;- în continuare, partea ungară comunică depăşirea cotei de 85,92 MB la barajul Bekes şi toate modificările care depăşesc +/-10 cm în intervalul reglementat de 50 cm;- în cazul în care la barajul Bekes cota este ridicată şi apare necesitatea funcţionării staţiei de pompare Ant, partea română solicită cu 24 de ore înainte coborârea cotei;- după primirea solicitării, partea ungară începe imediat coborârea nivelului la baraj, astfel încât în 24 de ore să se atingă cota de exploatare normală +460 cm (85,92 MB);- oprirea funcţionării staţiei de pompare este comunicată de partea română, partea ungară având astfel posibilitatea ridicării nivelului de retenţie la baraj. c) Pentru soluţionarea problemelor care pot să apară în coordonarea funcţionării barajului Bekes şi a staţiei de pompare Ant, la iniţiativa oricăruia dintre organele hidrotehnice teritoriale competente pot avea loc întâlniri şi verificări pe ambele teritorii. Eventualele probleme nesoluţionate se vor examina de Subcomisia de apărare împotriva inundaţiilor.  +  Articolul 6Analiza efectelor care apar ca urmare a ridicării nivelului de retenţieColmatările eventuale, ca efect al remuului, se vor monitoriza prin efectuarea de măsurători topografice la intervale de 5 ani, în secţiunile stabilite în anexa nr. 5. Rezultatul măsurătorilor se va analiza la intervale de 10 ani. Prima măsurătoare se va efectua începând cu anul următor anului în care s-a realizat cota ridicată de exploatare.Eventualele creşteri ale nivelului apelor freatice, cauzate de retenţie, se vor monitoriza în puţurile stabilite în anexa nr. 6, cu o frecvenţă de citire de minimum 10 zile, şi se vor analiza în comun la intervale de 5 ani.La prima ridicare a cotei de retenţie se va realiza în comun citirea nivelurilor la mirele cuprinse în anexa nr. 3 şi se vor realiza măsurători de debite pe Crişul Dublu, Crişul Negru şi Crişul Alb în vederea stabilirii curbei de suprafaţă reală a apei. În continuare măsurătorile se repetă pentru diferite debite.  +  Articolul 7Dispoziţii finale a) Organele competente ale fiecărei părţi vor întocmi anual dări de seama asupra modului de îndeplinire a prevederilor prezentului regulament.Dările de seamă se vor schimba şi analiza anual, cu ocazia examinărilor în comun prevăzute de Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne. b) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice, la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se va face în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 5 din Acord. c) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. d) Prezentul regulament a fost întocmit în două exemplare originale, compuse fiecare din câte un text în limba română şi unul în limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. e) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern. f) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a IX-a a Comisiei, intitulat Regulament privind regimul de exploatare al barajului Bekes, la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant, de pe teritoriul român, îşi pierde valabilitatea.p. Împuternicitul părţii române,Ovidiu GaborÎmputernicitul părţii ungare,Haraszthy Laszlo  +  Anexa 1 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu--------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------DATELE CARACTERISTICE ALE BARAJULUI BEKESAmplasamentul barajului: Crişul Dublu, 26,31 km de râuMecanisme: 2 mecanisme din fier-beton, cu deschidere de 18 m, închidere cu 2 clapete de oţel, acţionate mecanicCota (nivelul) pragului construcţiei: 82,82 mMBCota "0" a mirei: 81,32 mMBDebitul maxim de evacuare: 75 mc/s  +  Anexa 2 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu---------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------CARACTERISTICELE TEHNICE ALE STAŢIEI DE POMPARE ANTS.P. Ant- Amplasat CPE 2 km (0+000)- Crişul Negru km (4+750)Caracteristici:- nr. pompe - 8 bucăţi- tip pompă - FLYGT 7121/905 cod 595 N4- debit pompă - 3,933 mc/s- debit total - 31,464 mc/s- înălţime maximă pompare - 10 mca- tip motor - FLYGT M 66-56-19 AA/38- putere - 365 KW- tensiune - 380 V- turaţia - 590 rotaţii/minut- nivel maxim pornire - 580 cm- nivel minim oprire - 500 cm- infrastructură - cuve umede din beton armat, adâncime 7,7 m- suprastructură - schelet - beton armat- bazin refulare - cota fund - 82,3 - N.M.B.- dalat- bazin aspiraţie - cotă fund - 82,3 N.M.B.- conductă refulare - 50 % fibră de sticlă F 1200- 50% beton armat- legătură telefonică - radio- telefon  +  Anexa 3 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu--------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------TABELCurbele de nivel ale Crişului Negru, pe sectorul de frontieră - ZerindQ = 10 mc/s, în secţiunea Barajului Bekes
             
    Secţiunea (mal stâng km dig)Cotă retenţie mMBNivel de retenţie (mMB)
    350 cm460 cm510 cm
    16+66884,1684,8685,9386,42
    18+34384,2584,8885,9386,43
    Secţiunea mira Ant 20+19784,6984,9685,9486,43
    2+00085,7585,7686,0086,44
    4+00085,9885,9886,1186,48
    6+00086,6586,6586,6686,69
    Secţiunea mira Zerind 7+30086,8686,8686,9086,90
                        Q = 30 mc/s, în secţiunea Barajului Bekes
             
    Secţiunea (mal stâng km dig)Cotă retenţie mMBNivel de retenţie (mMB)
    350 cm460 cm510 cm
    16+66884,9485,2486,0586,49
    18+34385,1585,3786,0986,52
    Secţiunea mira Ant 20+19785,5885,6886,1986,58
    2+00086,3686,3686,4886,71
    4+00086,8186,8186,8686,97
    6+00087,2687,2687,2787,30
    Secţiunea mira Zerind 7+30087,5087,5087,5087,52
                      Q = 50 mc/s, în secţiunea Barajului Bekes
             
    Secţiunea (mal stâng km dig)Cotă retenţie mMBNivel de retenţie (mMB)
    350 cm460 cm510 cm
    16+66885,5785,7586,3086,66
    18+34385,8485,9786,4186,74
    Secţiunea mira Ant 20+19786,2786,3386,6286,89
    2+00086,5186,8786,9987,14
    4+00087,4087,4087,4587,52
    6+00087,7487,7787,7987,83
    Secţiunea mira Zerind 7+30088,0088,0088,0188,04
                        Q = 75 mc/s, în secţiunea Barajului Bekes
             
    Secţiunea (mal stâng km dig)Cotă retenţie mMBNivel de retenţie (mMB)
    350 cm460 cm510 cm
    16+66886,2686,3786,7186,96
    18+34386,5686,6486,9387,15
    Secţiunea mira Ant 20+19787,0187,0687,2787,43
    2+00087,4987,5187,6287,73
    4+00088,0588,0688,1188,17
    6+00088,3888,3988,4288,45
    Secţiunea mira Zerind 7+30088,6088,6088,6288,65
   +  Anexa 4 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu--------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------ORGANELE HIDROTEHNICE TERITORIALE COMPETENTE ALE PĂRŢILORDin partea română:Administraţia Naţională "Apele Române"Direcţia Apelor CrişuriStr. Ion Bogdan nr. 35, Oradea, 410125, RomâniaDispecerat- Telefon: 004-0259-444237, 004-0259-442033, int. 102- Fax: 004-0259-444237- E-mail: dispecerat@dac.rowater.roAdministraţia Naţională a Îmbunătăţirilor FunciareSucursala Someş-CrişStr. Mihai Eminescu nr. 18, Oradea, judeţul Bihor- Telefon: 004-0259-417509- Fax: 004-0259-416061- E-mail: anif_somes_cris@rdsor.roDin partea ungară:Koros-Videki Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag(KOR-KOVIZIG)(Direcţia Apelor Crişuri)H-5700 Gyula, Varoshaz u. 26., Pf. 19Telefon: 36-66-526-400Telefax: 36-66-526-407E-mail: korkovizig@korkovizig.hu  +  Anexa 5 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu--------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------PROFILE TRANSVERSALE DE RIDICĂRI GEODEZICE STABILITE ÎN COMUN
         
    Râulkm (râu)Denumirea
    Pe sectorul comun de frontieră:    
    Crişul Negru16+668  
      18+343  
      20+197mira Ant
    Pe teritoriul român:    
    Crişul Negru2+000P2
      4+000P4
      6+000P6
      7+300mira Zerind
   +  Anexa 6 -------la Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekes,----------------------------------------------------------------la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu--------------------------------------------------------------funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român----------------------------------------------------------TABELcu datele de bază ale puţurilor freatice din zona deinfluenţă a barajului BekesKIMUTATASa Bekesi duzzasztomu hatasteruleten levo talajvizkutak alapadatairol
           
    Nr. şi indicatorul puţuluiÎnălţimea absolută a terenului (mMB)Distanţa perpendiculară a puţului de la Crişul Negru (m)Nr. secţiunii digului
    A kut jele, SzamaA kutnal a terep magassaga (mBf)A kut meroleges tavolsaga a Fekete Koros merdetol (m)Toltes szelveny szama
    17*)86,9570,035+620
    18*)86,88220,035+700
    1.56388,47350,09+340
    F 389,521.4754+080
    F 490,612004+080
    F 589,942004+080
    F 690,151.1754+080
  ---------- Notă *) Puţurile se găsesc pe malul drept al râului Crişul Dublu. Notă *) A kutak a Kettos Koros jp-în helyeszkednek el. -------