HOTĂRÂRE nr. 475 din 26 iunie 2007pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 8 august 2007    În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, se modifică după cum urmează:- Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Nota obţinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raţionamentului logic 10%, interviul 15%."  +  Articolul IIDispoziţiile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,Nicolae Dan ChiujdeaBucureşti, 26 iunie 2007.Nr. 475.---------