ORDIN nr. 1.095 din 2 iulie 2007pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007    În temeiul prevederilor art. 9 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului,în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prevederile normativului prevăzut la art. 1 se aplică pentru interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de staţiile automate din cadrul reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, în vederea facilitării informării publicului. (2) Planurile/planurile integrate şi/sau programele/ programele integrate de gestionare a calităţii aerului nu se iniţiază pe baza indicilor de calitate a aerului.  +  Articolul 3Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 1.095.  +  AnexăNORMATIV 02/07/2007