ORDIN nr. 1.095 din 2 iulie 2007pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007  În temeiul prevederilor art. 9 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înființarea și organizarea Sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului,în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prevederile normativului prevăzut la art. 1 se aplică pentru interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, în vederea facilitării informării publicului.(2) Planurile/planurile integrate și/sau programele/ programele integrate de gestionare a calității aerului nu se inițiază pe baza indicilor de calitate a aerului.  +  Articolul 3Agenția Națională pentru Protecția Mediului și agențiile județene pentru protecția mediului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
  p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Silviu Stoica,
  secretar de stat
  București, 2 iulie 2007.Nr. 1.095.  +  AnexăNORMATIVprivind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului