HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 mai 2007pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 27 iulie 2007    În temeiul art. 20 lit. m) şi al art. 71 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Se deleagă Cabinetul de avocatură Arin Alexandru Avramescu să îndeplinească toate formalităţile în vederea publicării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 13 mai 2007.Nr. 5.  +  AnexăREGULAMENT 13/05/2007