HOTĂRÂRE nr. 724 din 4 iulie 2007pentru modificarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil, aflată în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 24 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a unei părţi dintr-un imobil, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, înregistrată la poziţia M.F. nr. 150.065 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la suma de 761.282 lei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril Bolojanp. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,Dan Ion GherguţMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 724.------