HOTĂRÂRE nr. 726 din 4 iulie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PacuraruMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 726.  +  AnexăNORMA 04/07/2007