ORDIN nr. 586 din 5 iulie 2007pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 16 iulie 2007    Având în vedere prevederilor anexei nr. 3/12/19 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 lit. B pct. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007,ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare de la data publicarii.Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comert,turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiBucureşti, 5 iulie 2007.Nr. 586.  +  AnexăPROCEDURA 05/07/2007