HOTĂRÎRE Nr. 64 din 8 februarie 1996pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 19 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din şi în administrarea Regie Autonome "Administraţia Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 septembrie 1995, se completează după cum urmează:1. După poziţia 17 se introduce poziţia 17^1, cu următorul cuprins:
           
    171.Complexul "Crişana", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.328 m2, din staţiunea Olimp, judeţul ConstanţaSocietatea Comercială "Neptun-Olimp" - S.A., judeţul ConstanţaSucursala de reprezentare şi protocol Neptun*)
  -------------- Notă *) Bunurilor preluate de Sucursala de reprezentare şi protocol Neptun ca efect al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/1993 le sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 639/1995. 2. După poziţia 40 se introduc Poziţiile 40^1 - 40^5, cu următorul cuprins:
           
    401.Casa de oaspeţi "Foişor 37", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.914 m2, din Staţiunea Tuşnad, judeţul HarghitaSocietatea Comercială "Băile Tuşnad" - S.A. Tuşnad, judeţul HarghitaSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    402.Complexul "Parc", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.098 m2, din Târgu Mureş, str. Primăverii nr. 2, judeţul MureşConsiliul Judeţean MureşSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    403.Complexul "Lăpuşna", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 40.627 m2, din comuna Lăpuşna, judeţul MureşConsiliul Judeţean MureşSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    404.Complexul "Ambasador", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 52.701 m2, din Târgu Mureş, Platoul Corneşti, judeţul MureşConsiliul Judeţean MureşSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    405.Hotelul şi Restaurantul "Predeal", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, din staţiunea Predeal, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Robinson" - S.A. Predeal, judeţul BraşovSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
  3. După poziţia 47 se introduc poziţiile 47^1-47^4, cu următorul cuprins:
           
    471.Vila nr. 9, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.418 m2, din staţiunea Băile Felix, judeţul BihorSocietatea Comercială "Băile Felix" - S.A., judeţul BihorSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria" Cluj-Napoca
    472.Vila nr. 3 "Mariana", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.000 m2, din staţiunea Stâna de Vale, judeţul BihorSocietatea Comercială "Iadolina" - S.A. Stâna de Vale, judeţul BihorSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria" Cluj-Napoca
    473.Vila nr. 1, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 296,1 m2, din parcul staţiunii Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-NăsăudSocietatea Comercială "Hebe" - S.A. Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-NăsăudSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria" Cluj-Napoca
    474.Vila nr. 2, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 322 m2, din parcul staţiunii Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-NăsăudSocietatea Comercială "Hebe" - S.A. Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-NăsăudSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria" Cluj-Napoca
  4. După poziţia 51 se introduc poziţiile 51^1-51^11, cu următorul cuprins:
           
    511.Complexul "Rojiştea", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 123.160 m2, din satul Rojiştea, judeţul DoljServiciul Român de Informaţii (R.A. "Rasirom" Craiova)Sucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    512.Complexul "Banatul", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.414 m2, din Timişoara, judeţul TimişServiciul Român de InformaţiiSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    513.Complexul "Cetate", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 51.980 m2, din comuna Cetatea, judeţul DoljConsiliul Judeţean DoljSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    514.Complexul "Vâlcea", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.126,4 m2, din Călimăneşti, judeţul VâlceaSocietatea Comercială "Călimăneşti- Căciulata" - S.A., Călimăneşti, judeţul VâlceaSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    515.Vila "Cozia", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.045,35 m2, din Călimăneşti, judeţul VâlceaSocietatea Comercială "Călimăneşti- Căciulata" - S.A., Călimăneşti, judeţul VâlceaSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    516.Vila nr. 1 "Crinul", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.360 m2, din staţiunea Moneasa, judeţul AradSocietatea Comercială "Moneasa" - S.A. Arad, judeţul AradSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    517.Vila "Pietricica", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.017 m2, din localitatea Secu, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Turist-Semenic" - S.A. Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    518.Garaj auto, cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 545 m2, din Reşiţa, str. Valea Domanului, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Servostar" - S.A. Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    519.Vila "Belvedere", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.156 m2, din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Hercules" - S.A., Băile Herculane, judeţul Caraş-SeverinSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    5110.Complexul "Cindrelul", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.522,34 m2, din Păltiniş, judeţul SibiuSocietatea Comercială "Păltiniş" - S.A. Sibiu, judeţul SibiuSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    5111.Imobilul situat în municipiul Timişoara, Calea Lipovei nr. 36, împreună cu utilităţile, mijloacele fixe şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.756 m2Societatea Comercială "Electromotor" - S.A. Timişoara, judeţul TimişSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
  5. Poziţia 5^2 se modifica şi va avea următorul cuprins:
           
    52.Spaţiile comerciale din Bucureşti: Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, în suprafaţă de 203 m2; str. Câmpineanu nr. 27, bloc 7, sectorul 1, în suprafaţă de 151,20 m2; str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, sectorul 1, în suprafaţă de 123,23 m2Consiliul Local al Municipiului Bucureşti - Departamentul administraţiei fondului imobiliar Societatea Comercială "Herăstrău Nord" - S.A.Sucursala "Sala Palatului"
  6. După poziţia 53 se introduc poziţiile 53^1-53^4, cu următorul cuprins:
           
    531.Imobilul situat în Bucureşti, str. Constantin Mille nr. 12, sectorul 1, cu anexele şi terenul aferentConsiliul Local al Municipiului BucureştiSucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice
    532.Imobilul situat în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, cu terenul în suprafaţă de 1.379,54 m2Consiliul Local al Municipiului Bucureşti - Departamentul Administraţiei Fondului Imobiliar Societatea Comercială "Foişor" - S.A.Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice
    533.Imobilul situat în Bucureşti, str. Batiştei nr. 14, sectorul 1, cu terenul aferentUniversitatea Populară a Municipiului Bucureşti Consiliul Local al Municipiului BucureştiSucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice
    534.Terenul în suprafaţă de 62.000 m2, delimitat de: Calea Floreasca, bd. Mircea Eliade, Clubul "Dacia" şi Lacul Floreasca, şi terenul în suprafaţă de 25.000 m2, delimitat de str. Ţărmului, Baza Sportivă "Voinţa" şi Lacul FloreascaConsiliul Local al Municipiului BucureştiSucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice.
   +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 248/1995 privind Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial transmiterea unui imobil din judeţul Sibiu în administrarea al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995, se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: ---------------- Secretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca -------