ORDIN nr. 634 din 22 martie 2007privind organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 10 iulie 2007    În conformitate cu prevederile Legii învăţamântului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere colaborarea bilaterală dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării, serviciile culturale ale Ambasadei Franţei la Bucureşti şi Institutul Francez şi Acordul interguvernamental franco-român de la Bucureşti din data de 28 septembrie 2006,ministrul educaţiei şi cercetării emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă crearea unei menţiuni bilingve francofone opţionale a bacalaureatului român, rezultat al unui parcurs şcolar de 4 ani cu orar specific de cursuri de limba franceză şi de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie şi economie.  +  Articolul 2Obţinerea acestei menţiuni este condiţionată de trecerea cu succes a unei evaluări alcătuite din 4 probe ce se vor susţine o parte în clasa a XI-a (una din probe) şi celelalte în clasa a XII-a (3 probe). Proba susţinută în clasa a XI-a va fi centrată pe o evaluare a Modulului interdisciplinar de proiect (MIP), în timp ce probele susţinute în clasa a XII-a se vor axa pe o evaluare scrisă şi o alta orală pentru disciplina limba franceză, însoţită de o probă orală la o disciplină nonlingvistică - probă susţinută la alegere în limba franceză sau în limba româna.  +  Articolul 3Proba de examen din clasa a XI-a şi cele 3 probe de examen din clasa a XII-a (două de limba franceză şi una dintr-o materie DNL dintre cele 7, la alegere) vor avea o importanţă egală. Nota probei date în clasa a XI-a se va păstra pentru anul următor şi va fi adăugată la notele primite de către elevi la celelalte probe date în clasa a XII-a.  +  Articolul 4Pentru anul scolar 2006-2007, proba anticipată este propusă, în mod facultativ, elevilor din clasa a XI-a care au participat la MIP în timpul anului. Data susţinerii probei anticipate pentru 2006-2007 este vineri, 26 mai 2007.  +  Articolul 5Direcţia generală management învăţământ preuniversitar şi Serviciul Naţional de Evaluare şi de Examinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 22 martie 2007.Nr. 634._________