LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 10 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 31 ianuarie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 206.________