HOTĂRÂRE nr. 653 din 27 iunie 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 3 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate în România", prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), prevazuţi în anexele nr. 2/1-2/117*)._________ Notă *) Anexele nr. 2/1-2/117 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1 se face dintr-un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din surse proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2/1-2/117 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU TARICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian Remeşp. Ministrul economiei şi finanţelor,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 653.  +  Anexa 1 LISTAobiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate în România"JUDEŢUL ALBA1. Reabilitare drum forestier calamitat Poşaga2. Reabilitare drum forestier Valea Inzelului-Dragoi3. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Boşorogu4. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Râul Mare Cugir - obiect IIJUDEŢUL ARGEŞ1. Reabilitare drum forestier Zigoneni şi ramificaţii2. Refacere drum forestier Vâlsan3. Refacere drum forestier Moliviş4. Refacere drum forestier Topolog5. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Topolog6. Corectarea torenţilor Vidraru - obiect II7. Corectarea torenţilor Dâmboviţa amonte Satic8. Corectarea torenţilor Cernat - obiect II9. Corectarea torenţilor Râul Doamnei amonte Cernat10. Corectarea torenţilor Topolog obârşie11. Corectarea torenţilor Valea lui ToporJUDEŢUL BACAU1. Reabilitare drum forestier calamitat Scutaru- Înţarcatoare-Talâmba2. Reabilitare drum forestier calamitat Asau Axial3. Reabilitare drum forestier calamitat Secu4. Reabilitare drum forestier calamitat Mateiaşi5. Reabilitare drum auto forestier calamitat Haloşul Mare6. Reabilitare drum auto forestier calamitat Pietricele7. Reabilitare drum forestier Dofteana Axial8. Reabilitare drum forestier Sararie Axial9. Reabilitare drum forestier Ciunget10. Reabilitare drum forestier calamitat Bâtca-Pufu-Sararie11. Reabilitare drum forestier calamitat Pârâul Rotarului12. Reabilitare drum forestier Bogata13. Amenajarea bazinului hidrografic torenţial Mihaileasa14. Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale Grozea şi Tulburea, etapa a II-a15. Amenajarea bazinului hidrografic torenţial BolohanuJUDEŢUL BIHOR1. Corectarea torentului Valea Craiasa - obiectul II - Valea Fagului, Valea Sibişoara şi Valea Pietrele RoşiiJUDEŢUL BUZAU1. Drum auto forestier Siriu Axial2. Reabilitare drum forestier Crasna Nemţi Axial3. Corectarea torentului Pârâul Cernatu4. Corectarea torentului Pârâul BrebuJUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN1. Refacere drum forestier calamitat Vadul Rau-Murgila2. Refacere drum forestier calamitat Ogaşul Furtunii3. Refacere drum forestier calamitat Vulturul4. Refacere drum forestier calamitat Grindeşti5. Refacere drum forestier calamitat Crainic6. Refacere drum forestier calamitat Izvorul Rau7. Reabilitare drum forestier calamitat Baranel8. Reabilitare drum forestier Craiovicea9. Refacere drum forestier calamitat Irighiş10. Reabilitare drum forestier Pârvova11. Reabilitare drum forestier Izvorul Sârbului-Ogaşu Breazova12. Refacere drum forestier Micoş Petrilova13. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Higigel14. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Higeg-obârşie - etapa I15. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Râul Alb - obiect I16. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Râul Alb - obiect IIJUDEŢUL CLUJ1. Reabilitare drum forestier Dudaie2. Reabilitare drum forestier Laiţa3. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Valea Rachiţele4. Corectarea torenţilor Valea CetaţiiJUDEŢUL DâMBOVIŢA1. Reabilitare drum forestier Ruda Seaca şi ramificaţii2. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Dâmboviţa Mijlocie3. Corectarea torentului Valea Ruşeţu din zona Pietroşiţa - obiect I4. Corectarea torenţilor Buturoaia - obiect IIJUDEŢUL GORJ1. Reabilitare drum forestier OlteţJUDEŢUL IAŞI1. Refacere drum forestier calamitat Capoteşti2. Refacere drum forestier calamitat CireşuluiJUDEŢUL HARGHITA1. Corectarea torenţilor din bazinele hidrografice Pr. Strungii, Pr. Rachiţii şi Pr. NoroiuluiJUDEŢUL HUNEDOARA1. Refacere drum forestier calamitat Dobra Dobrişoara2. Refacere drum forestier calamitat Dobrişoara Prislop3. Reabilitare drum forestier Sibişel4. Refacere drum forestier calamitat Cimpa5. Refacere drum forestier calamitat Anineş-Strâmbu-Ceata6. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Streiul Superior - obiect IIJUDEŢUL MARAMUREŞ1. Reabilitare drum forestier Repedea Cârligatura2. Reabilitare drum auto forestier Iadara - Valea Dracului3. Corectarea torenţilor Vişeu Vaser - obiect II4. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Repedea - obiect II (Berescu, Vinderel, Smereceni)JUDEŢUL MEHEDINŢI1. Reabilitare drum forestier calamitat Valea Mare2. Reabilitare drum forestier calamitat Stoicanel3. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Ivanu4. Corectarea torenţilor din bazinele hidrografice Ştirbiţa şi Ogaşul Sec5. Corectarea torenţilor din bazinele hidrografice Carbunele şi RadateasaJUDEŢUL MUREŞ1. Corectarea torentului din bazinele hidrografice Galaoaia şi Bistra2. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Gudea MareJUDEŢUL NEAMŢ1. Refacere drum forestier calamitat Geamana2. Refacere drum forestier calamitat Nechit3. Refacere drum forestier calamitat Dumitru4. Reabilitare drum forestier calamitat Dreptu5. Refacere drum forestier calamitat Borca Axial6. Refacere POD L = 10 m la drum forestier Farcaşa7. Refacere POD L = 14 m la drum forestier CoşuJUDEŢUL PRAHOVA1. Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea2. Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata3. Reabilitare drum forestier calamitat Clabucet4. Reabilitare drum forestier calamitat Orjogoaia5. Corectarea torentului Valea SeacaJUDEŢUL SUCEAVA1. Punerea în siguranţa şi reabilitarea drumului auto forestier - Pietrele Muierii2. Reabilitare drum auto forestier calamitat Branişte - tronson II3. Reabilitare drum auto forestier calamitat Isachia - tronson II4. Reabilitare drum auto forestier calamitat Troci5. Drum auto forestier transformare CFF Roşoşa6. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Brodina - obiect II, sectorul cuprins între confluenţa cu pârâul Ehreşte şi confluenţa cu pârâul Oglinda7. Corectarea torenţilor de pe versantul drept al râului Suceava, între km 43+000 şi 45+500 al caii ferate Putna - Nisipitu8. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Brodina - etapa a III-aJUDEŢUL TULCEA1. Reabilitare drum forestier Valea MorilorJUDEŢUL VâLCEA1. Refacere drum forestier calamitat Cerna Sohodol2. Refacere drum forestier Luncavaţ3. Refacere drum forestier Lotrişor4. Corectarea torenţilor DobriceniJUDEŢUL VRANCEA1. Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel2. Reabilitare drum forestier calamitat Babaca3. Reabilitare drum forestier calamitat Stoichiţa4. Reabilitare drum forestier Motnau5. Reabilitare drum forestier Monteoru6. Reabilitare drum forestier Saritoarea7. Reabilitare drum forestier Valea Rea8. Reabilitare drum forestier Vulturu9. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Milcov Izvoare10. Corectarea torenţilor Pârâul lui Roman11. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Larga Ciocanele12. Corectarea torenţilor Pârâul Grozoaia_________